Vuggestuepladser i Engen

22.12.2021

Byrådet har godkendt, at Børnehaven Engen i Søften bliver til en integreret institution med pladser til børn i aldersgruppen 0-6 år. Samtidig skifter institutionen navn til Børnehuset Engen.

Fra 1. februar 2022 er institutionens normering 66 børnehavebørn (her vil en af grupperne i børnehaven være en naturgruppe) og 12 vuggestuebørn.

Ved fordeling af pladserne i den nyopstartede vuggestuegruppe i Engen skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og anciennitet på ventelisten. Det forventes, at de 12 vuggestuebørn indmeldes hhv. 1. og 16. februar 2022.

Er du interesseret i at få dit barn på ventelisten, skal du digitalt opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning senest 2. januar 2022.

Opskrivninger foretaget efter 2. januar 2022 kommer først i betragtning til en vuggestueplads ved de efterfølgende anvisninger af pladser efter gældende anvisningsregler.

Hvis du har spørgsmål til det nye tilbud om vuggestuepladser i Engen, kan du kontakte daglig leder Henriette Hein Boutrup på 20 28 18 24. Fordelingen af pladserne foregå i samarbejde med områdelederen og daglig leder i Børnehaven Engen.

De familier, som får anvist en vuggestueplads, får besked om det i deres digitale postkasse senest tirsdag 4. januar 2022.