Vuggestuepladser i Søndervang i Hammel

13.06.2022

Børnehaven Søndervang omdannes til en integreret institution, hvilket vil sige, at institutionen kan tilbyde pladser til børn i aldersgruppen 0-6 år. Institutionens normering vil pr. 1. august 2022 være 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Ved fordeling af pladserne i den nyopstartede vuggestuegruppe i Søndervang, skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det vil sige, at der ikke udelukkende anvises efter søskendefordel og anciennitet på ventelisten. Det forventes, at de 12 vuggestuebørn indmeldes hhv. 1. og 16. august 2022.

Er du interesseret i at få dit barn på ventelisten til en af ovenstående pladser i august, skal du digitalt opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning, senest 20. juni 2022. Når pladserne til august er fordelt, så vil ventelisten være efter anciennitet.

Hvis du har spørgsmål til det nye tilbud om vuggestuepladser i Søndervang, kan du kontakte daglig leder Britt Fløe Moring på 50 54 72 82.

De familier, som får anvist en vuggestueplads, vil modtage meddelelse om det i deres digitale postkasse senest onsdag 22. juni 2022.