You are here

Økonomisk støtte

Favrskov Kommune inviterer dig til at søge om midler til at arrangere frivillige aktiviteter.

Der er flere muligheder for økonomisk støtte, hvis du gerne vil søge midler til at arrangere frivillige aktiviteter:

 

 1. Støtte til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre (uden ansøgningsfrist)
 2. Støtte til frivilligt socialt arbejde – ansøgning om § 18-midler (ansøgningsfrist 15. februar hvert år)

Du kan læse om de forskellige støttemuligheder nedenfor. 

Muligheder for økonomisk støtte

 • Støtte til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre

  Favrskov Kommune inviterer dig til at ansøge om midler til at arrangere frivillige aktiviteter, som de ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre kan få glæde af.
   
  Det kan være, at du vil dyrke en urtehave sammen med nogle beboere, at du vil holde læsegrupper, lave udflugter til kirken eller noget helt fjerde.

  Det vigtigste er, at du har en idé, du brænder for, og som kommer pleje- og sundhedscentrenes beboere og brugere til gavn.
   
  Har du et projekt eller en idé, som kræver penge til transport, materialer eller andet, så skal du sende en ansøgning om finansiering til Favrskov Kommune. 
   
  Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Type af aktivitet (Hvad er det, du kunne tænke dig at lave)
  • Motivation for aktiviteten (Hvorfor brænder du for netop dette projekt?)
  • Aktivitetens omfang (Hvor lang tid varer det cirka, og hvad kræver det for at lykkes?)
  • Overslag over økonomi (Hvor meget regner du cirka med, det vil koste?)

  Din ansøgning bliver vurderet med fokus på, om idéen vil bidrage til ældres glæde, liv og trivsel.

  Send din ansøgningen på mail til Social og Sundhed, ældreområdet, på seniorfrivillig@favrskov.dk.

 • Støtte til frivilligt socialt arbejde i Favrskov Kommune (§-18-støtte)

  Ifølge § 18 i Lov om Social Service skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og kommunerne skal yde økonomisk støtte til dette arbejde. Formålet er at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsat, gøre den mere synlig i lokalområdet og sikre et bedre samspil med de offentlige tilbud i lokalområdet. 


  Kriterier for tildeling 

  § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde tildeles foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde som:

  • Bidrager til, at borgere med sociale og personlige problemer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
  • Medvirker til at styrke det sociale netværk
  • Medvirker til at vedligeholde fysiske og psykiske ressourcer hos ældre og/eller handicappede
  • Forebygger problemer for ensomme eller socialt vanskeligt stillede borgere – for eksempel gennem oplysende og opsøgende arbejde
  • Gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt truede kan få et større indhold i tilværelsen, højere livskvalitet, større selvtillid mv.
  • Gennem kurser, foredrag eller lignende medvirker til at opkvalificere ulønnet arbejdskraft til at udføre frivilligt socialt arbejde

  Der kan kun ydes støtte til aktiviteter, når de inddrager eller retter sig mod borgere i Favrskov Kommune.
   
  Du skal bruge Favrskov Kommunes ansøgningsskema, når du ansøger om midler. Vær opmærksom på, at der er én ansøgningsrunde om året. Det betyder, at du i februar også søger midler til aktiviteter sidst på året.

  Ansøgningsfristen er hvert år den 15. februar.
   
  Ansøgningsskemaer:

  • Ansøgningsfristen er udløbet


  Er der spørgsmål i forbindelse med udfyldning af ansøgningsskemaet, eller ønsker du at få skemaet tilsendt, er du velkommen til at kontakte Social og Sundhed, Sanne Ramsdal på mail: sram@favrskov.dk eller tlf. 24 45 51 20​.

  Du skal sende ansøgningsskemaet til Favrskov Kommune, Social og Sundhed, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, mærket ”§18-midler”.

  Sender du ansøgningsskemaet elektronisk, skal du sende det til: sram@favrskov.dk

   

  PDF icon Her finder du en oversigt over de bevilgede § 18 midler i 2017

Senest opdateret

05.09.2018
anoh