You are here

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Forslag til en ny Plan- og bæredygtighedsstrategi er netop vedtaget af Byrådet

Forslaget er nu i offentlig høring og du kan komme med bemærkninger indtil 3. juli.

”Vækst i Favrskov, Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+” blev af byrådet vedtaget som forslag 30. april 2019.

Strategien udtrykker byrådets mål for den fysiske planlægning og en bæredygtig udvikling. Samtidig fungerer den som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Den gældende kommuneplan findes her.

Plan- og bæredygtighedsstrategiens primære fokus, er at øge befolkningstilvæksten yderligere især gennem et mere varieret boligudbud. Derfor arbejdes der med følgende temaer i strategien:

 • Varieret boligudbud
 • Nærhed til naturen
 • Bæredygtig forsyning
 • Styrket mobilitet
 • Handel og erhverv  
 • Arealer til servicefunktioner
 • Verdensmål i Favrskov


Indtil 3. juli 2019 er du velkommen til at komme med bemærkninger eller ønsker til Plan- og bæredygtighedsstrategien og den fremtidige fysiske planlægning. Dette kan gøres ved at sende bemærkninger til plan@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune mærket plan- og bæredygtighedsstrategi.

Der afholdes et borgermøde om strategien torsdag 23. maj kl. 19.00 i Inside i Hammel. Her bliver planen præsenteret, og der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til forslaget.

En fysisk version af plan- og bæredygtighedsstrategien ”Vækst i Favrskov” kan hentes fra mandag 13. maj 2019 i en trykt udgave på bibliotekerne og i Borgerservicecentret i Hinnerup.

Som bilag til plan- og bæredygtighedsstrategien er der en plan- og projektredegørelse. Den giver en status over realiseringen af planlægning og projekter i de senere år.

Der er ligeledes et dokument ”Tal og tendenser”  med data som er brugt som baggrundsmateriale ved udarbejdelse af plan- og bæredygtighedsstrategien.

Fremtidens Favrskov 2030

Den nuværende plan- og bæredygtighedsstrategien fra 2016 kan du finde her

Denne strategi fokuserer på følgende temaer:

 • Infrastruktur og samarbejde
 • By- og erhvervsudvikling
 • Det grønne liv i Favrskov
   

Forslaget til strategien blev godkendt af byrådet 26. april 2016 og endelige vedtaget d. 29. november 2016.

Fremtidens Favrskov 2030 bygger videre på kommunes planstrategier fra 2007 og 2011 og indeholder Favrskov Byråds bud på, hvordan og i hvilke retninger, Favrskov Kommune skal udvikle sig frem mod 2030.

Plan- og projektredegørelse 2015 giver en status på planlægning og udvikling i Favrskov Kommune fra 2011 til og med 2015. 

Læs hele planstrategien her: Fremtidens Favrskov 2030 

Læs Plan- og projektredegørelse 2015 her: Plan- og projektredegørelse 2015 

Senest opdateret

03.05.2019
mthi