You are here

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Her kan du se Favrskov Kommunes Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan og bæredygtighedsstrategi 2030 er vedtaget 26. november 2019.

Strategien udtrykker byrådets mål for den fysiske planlægning og en bæredygtig udvikling. Samtidig fungerer den som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Den gældende kommuneplan findes her.

Plan- og bæredygtighedsstrategiens primære fokus, er at øge befolkningstilvæksten yderligere især gennem et mere varieret boligudbud. Derfor arbejdes der med følgende temaer i strategien:

  • Varieret boligudbud
  • Nærhed til naturen
  • Bæredygtig forsyning
  • Styrket mobilitet
  • Handel og erhverv  
  • Arealer til servicefunktioner
  • Verdensmål i Favrskov
     

En fysisk version af plan- og bæredygtighedsstrategien ”Vækst i Favrskov” kan hentes i en trykt udgave på bibliotekerne og i Borgerservicecentret i Hinnerup.

Som bilag til plan- og bæredygtighedsstrategien er der en plan- og projektredegørelse. Den giver en status over realiseringen af planlægning og projekter i de senere år.

Der er ligeledes et dokument ”Tal og tendenser”  med data som er brugt som baggrundsmateriale ved udarbejdelse af plan- og bæredygtighedsstrategien.

Senest opdateret

06.03.2020
mthi