You are here

Plejebolig

Plejebolig er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og som ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Når din ansøgning bliver behandlet, foretager en visitator en vurdering af dit behov. Rent praktisk betyder en gennemgang af:

  • Sociale forhold
  • Fysiske og helbredsmæssige forhold
  • Psykiske forhold
  • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
  • Netværk
  • Formål med boligskift
  • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser
     

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger, når visitatoren laver vurdering af dit behov.

På baggrund af oplysningerne udarbejder visitatoren en indstilling, som bliver afgjort i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Senest opdateret

13.11.2018
mbdm