You are here

Plejeorlov

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem.

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelser for at få bevilget plejevederlag:

 • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort, og borgeren skal have en terminalerklæring.
 • Den døende har et plejebehov
 • Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejehjem eller plejebolig
 • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
 • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem
 • I ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for dine tre seneste lønudbetalinger/lønsedler
 • Orloven kan træde i kræft den dag vi har modtaget din ansøgning og de 3 lønsedler
 • Orloven søges i den kommune, hvor den døende bor.
   

Når du får tildelt plejeorlov, forventer vi, at du står for de praktiske opgaver i hjemmet.

Spørgsmål og svar

 • Hvem afgør, om jeg kan få plejevederlag?

  Plejevederlaget bliver bevilget af Visitationen.
   

  Du kan kontakte Visitationen, efter du har sendt din ansøgning. Visitationen kan  informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte, hjælpemidler m.m. i forbindelse med pleje i hjemmet.
   

  Du får en skriftlig afgørelse på, om plejevederlaget kan bevilges eller ej.

 • Må jeg holde orlov, hvis jeg er i arbejde?

  Både offentligt ansatte og privatansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.
   

  Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.


  Får du løn fra din arbejdsgiver mens du er på orlov, er det din arbejdsgiver, der modtager plejevederlaget.

 • Kan jeg få plejevederlag, hvis jeg ikke er i arbejde?

  Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende.

 • Kan jeg få plejevederlag, hvis jeg er selvstændig?

  Er du selvstændig og ikke tilmeldt den frivillige forsikring, kan du få plejevederlag fra 1. fraværsdag.

  Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

 • Hvordan influerer plejevederlaget sociale ydelser?

  Hvis du får folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

 • Kan jeg dele plejeorloven med andre?

  Ja, det kan du godt. Er I flere personer, der deler plejeopgaven, bliver beløbet nedsat svarende til jeres forholdsmæssige andel af plejeopgaven. Det er også muligt at have orlov på deltid.

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

13.07.2021
anoa