You are here

Partistøtte

Her kan du læse, hvem der kan modtage partistøtte, og hvad en ansøgning om tilskud skal indeholde.
En kandidatliste, der har deltaget i byrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årerne 2018-2021. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget.
 
Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.
 

Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning vedrørende byrådsvalget skal indgives pr. mail til Tina Kvist Høhrmann på tinj@favrskov.dk 
 
Ansøgning vedr. regionsrådsvalget skal indgives til regionsrådet.
 
Ansøgning om tilskud for 2019 skal indgives inden udgangen af 2019.
 
 
BILAG FOR  2018:

Senest opdateret

13.12.2019
tjoh