You are here

Vederlag til borgmester og byråd

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Favrskov Byråd.

Se her en oversigt over, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Favrskov Byråd.

Se også oversigten her over de honorarer, som borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i øvrige sammenhænge

Beløbene i højre kolonne oplyser det årlige vederlag pr. 1. januar 2021 opgivet i kroner.

De forskellige hverv (vederlag oplyst i hele kroner)
Borgmester1.067.614
Øvrige medlemmer af Favrskov Byråd 96.378
Tillægsvederlag ved hjemmeboende børn under 10 år 15.031
1. viceborgmester80.071
Formændene for de stående udvalg: Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget160.142
Medlemmerne af Økonomiudvalget64.056
Medlemmerne af de stående udvalg:Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget53.380
Formanden for det særlige børn og unge-udvalg106.761
Næstformanden i det særlige børn og unge-udvalg53.380
Formanden for Landsbyrådet (§ 17, stk. 4 udvalg)42.704
Medlemmet af Landsbyrådet21.352
Formanden for Folkeoplysningsudvalget42.704

Senest opdateret

01.02.2021
tjoh