You are here

Grundvand: Høringer og afgørelser

Se høringer og afgørelser vedrørende grundvand her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Afslag på ansøgning om dispensation for fluorid, Hadsten Vandværk
Klagefrist 14. juli 2020

Boretilladelse, WEFRI A/S, Frijsenborg Jernit, 8450 Hammel
Klagefrist 6. juli 2020

Høring af Forslag til Vandforsyningsplan 2020-30.

Favrskov Kommunes vandforsyningsplan skal fornyes. Vi har derfor udarbejdet et forslag til en ny vandforsyningsplan som skal gælde de næste 10 år. Vi har fokus på en robust og fremtidssikret vandforsyningsstruktur og vandforsyningssikkerhed både lokalt og på tværs af kommunen.

Vi vil gerne høre din mening om forslaget til den nye vandforsyningsplan. Du kan sende dit høringsbidrag til os senest den 30. august 2020 pr. mail til grundvand@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Favrskov Kommune inviterer til borgermøder om forslag til Vandforsyningsplan 2020-30:

 • Tirsdag 11. august 2020 kl. 19.00-21.00 i Sløjfen i Hadsten
 • Torsdag 13. august 2020 kl. 19.00-21.00 i InSide i Hammel

(Offentliggjort 4. juni 2020. Høringsperiode 4. juni – 30. august 2020.)

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for nye vandindvindingstilladelser til Aarhus Vands drikkevandsboringer.

Aarhus Vands nuværende tilladelser til at indvinde grundvand til drikkevandsforsyning udløber i 2023, det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som danner baggrund for de nye tilladelser. En af boringerne ligger i Favrskov Kommune, derfor er der også en høring i Favrskov Kommune.

Vi hører gerne din mening. Du kan sende høringsbidrag til Favrskov Kommune senest den 16. juni 2020 pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Offentliggjort 26. maj 2020 - den 16. juni 2020.

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse - Vesterbro Vandværk – Bilag 2 – VVM Screening
Klagefrist 22. juni 2020.

Boretilladelse (erstatningsboring), Foldby Vandværk, Ved Postvej 78, 8382 Hinnerup

Klagefristen er 9. juni 2020

Annoncering af ansøgning om boretilladelse:

Michael Hougaard har ansøgt om boretilladelse til en boring og indvinding af 43.000 m3 pr. år til markvanding af 43 ha ved Ulstrup Slot. Boringens placeringen vil være på matr. nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge, som ejes af ansøger.  

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sppo@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Att. Grundvand senest 1. maj 2020.  

Indvindingstilladelse 2020-2035, Haldum Grusgrav, Vittenvej 12, Nymølle Stenindustrier A/S

Klagefrist 7. maj 2020

Boretilladelse til Frijsenborg Biogas Fuglsangvej 100, 8450 Hammel

Klagefrist 7. maj 2020

Tilbagekaldelse af indvindingstilladelse – Th. Nielsensvej 5, 8382 Hinnerup
Klagefrist 24. april 2020.

Annoncering af ansøgning om boretilladelse:

WEFRI A/S har søgt om boretilladelse til to boringer og indvinding af 100.000 m3 pr. år fordelt på de to boringer til markvanding ved Jernit. Der er ansøgt om boringsplacering på matr. nr. 1ac og 1cm Frijsenborg Hgd., Hammel og arealerne ejes af ansøger.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sppo@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382. Att. Grundvand senest  23. marts 2020.

Snuhøjvej 10, Afslag på ansøgning om etablering af egen indvinding
Klagefrist 4. marts 2020

Boretilladelse, Indvinding af vand til grusvask, Nymølle Stenindustrier A/S, Vittenvej 12, 8382 Hinnerup
Klagefrist 4. marts 2020

Fornyelse af indvindingstilladelse - Gerning Vandværk - Bilag 2 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020.

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse – Sølvsten Vandværk - Bilag 3 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse – Markvang Vandværk - Bilag 2 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020

Gerning Vandværk, Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro – 3 års dispensation for desphenyl-chloridazon
Offentliggjort d. 17. december 2019 - Klagefrist er 14. januar 2020.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.08.2020
anoh