You are here

Grundvand: Høringer og afgørelser

Se høringer og afgørelser vedrørende grundvand her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Tilbagekaldelse af indvindingstilladelse – Th. Nielsensvej 5, 8382 Hinnerup
Klagefrist 24. april 2020.

Annoncering af ansøgning om boretilladelse:

WEFRI A/S har søgt om boretilladelse til to boringer og indvinding af 100.000 m3 pr. år fordelt på de to boringer til markvanding ved Jernit. Der er ansøgt om boringsplacering på matr. nr. 1ac og 1cm Frijsenborg Hgd., Hammel og arealerne ejes af ansøger.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sppo@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382. Att. Grundvand senest  23. marts 2020.

Snuhøjvej 10, Afslag på ansøgning om etablering af egen indvinding
Klagefrist 4. marts 2020

Boretilladelse, Indvinding af vand til grusvask, Nymølle Stenindustrier A/S, Vittenvej 12, 8382 Hinnerup
Klagefrist 4. marts 2020

Fornyelse af indvindingstilladelse - Gerning Vandværk - Bilag 2 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020.

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse – Sølvsten Vandværk - Bilag 3 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse – Markvang Vandværk - Bilag 2 - VVM Screening
Klagefrist 16. januar 2020

Gerning Vandværk, Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro – 3 års dispensation for desphenyl-chloridazon
Offentliggjort d. 17. december 2019 - Klagefrist er 14. januar 2020.

Annoncering af ansøgning om fornyet vand-indvindingstilladelse:

Vesterbro Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 32.000 m³ årligt, og tilladelsen forventes øget til 33.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boringer DGU nr. 77.1319 og 77.1435 beliggende på matrikel nr.  1i  Borridsø By, Gerning.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sppo@favrskov.dk skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.   Inden 3 uger fra i dag, dvs. senest den 23.december 2019

Annoncering af ansøgning om fornyet og forøget Vand-indvindingstilladelse:

Markvang Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 40.000 m³ årligt, og tilladelsen forventes øget til 50.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boringer DGU nr. 68.784 og DGU nr. 68.785  beliggende på matrikel nr.  10i Terp By, V. Velling.  Grønhøjvej 13A, 8860 Ulstrup.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.   Inden 3 uger fra i dag, dvs. senest den 18. december 2019

Annoncering af ansøgning om fornyet Vand-indvindingstilladelse:

Sølvsten Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 6.000 m³ årligt, og tilladelsen forventes øget til 7.000 m³ pr. år.

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boringer DGU nr. 78.462 og DGU nr. 78.557  beliggende på matrikel nr.  3m Lindgårde, Skjød og matr. nr. 14n Skjød By, Skjød.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.   Inden 3 uger fra i dag, dvs. senest den 17. december 2019

Påbud om deltagelse i vandsamarbejde – Nr. Galten Vandforsyning 
Klagefrist 23. december 2019

Påbud om deltagelse i vandsamarbejde – Hvorslev Vandværk 
Klagefrist 17. december 2019

Påbud om deltagelse i vandsamarbejde – Haurum Vandværk
Klagefrist 17. december 2019

Kontrolprogram Skjød Vandværk 2019-2024 
Klagefrist 19. december 2019 

Kontrolprogram Sall Vandværk 2019-2024 
Klagefrist 19. december 2019

Kontrolprogram Haldum Vandværk 2019-2024 
Klagefrist 19. december 2019

Påbud om deltagelse i vandsamarbejde – Granslev Vandværk 
Klagefrist 16. december 2019

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse - Vitten Vandværk - Bilag 3 - VVM Screening  
Klagefrist 4. december 2019

Tilladelse til renovering af vandbehandlingsanlæg, Vesterbro Vandværk. 
Klagefrist 27. november 2019.

Annoncering af ansøgning om fornyet Vand-indvindingstilladelse:

Vitten Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 25.000 m³ årligt, og har i de seneste tre år indvundet mellem 25.000 og 27.500 m³ årligt .

Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boring DGU nr. 78.842 beliggende på matrikel nr. 13a Vitten By, Vitten, 8382 Hinnerup.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.   Inden 3 uger fra i dag, dvs. senest den 15. oktober 2019

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand Hvorslev Vandværk
Klagefrist 15. oktober 2019

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand - Thorsø Vandværk
Klagefrist 14. oktober 2019.

  

 

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

03.04.2020
anoh