You are here

Grundvand: Høringer og afgørelser

Se høringer og afgørelser vedrørende grundvand her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse - Vitten Vandværk - Bilag 3 - VVM Screening  
Klagefrist 4. december 2019

Tilladelse til renovering af vandbehandlingsanlæg, Vesterbro Vandværk. 
Klagefrist 27. november 2019.

Annoncering af ansøgning om fornyet Vand-indvindingstilladelse:
Vitten Vandværk har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand årligt til almen vandforsyning. Vandværket har pt. en tilladelse til indvinding af 25.000 m³ årligt, og har i de seneste tre år indvundet mellem 25.000 og 27.500 m³ årligt .
Indvindingen skal fortsat foregå fra eksisterende boring DGU nr. 78.842 beliggende på matrikel nr. 13a Vitten By, Vitten, 8382 Hinnerup.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til thau@favrskov.dk eller skriftligt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 ATT. Grundvand.   Inden 3 uger fra i dag, dvs. senest den 15. oktober 2019

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand Hvorslev Vandværk
Klagefrist 15. oktober 2019

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand - Thorsø Vandværk
Klagefrist 14. oktober 2019.

Boretilladelse, Indvinding af vand til grusvask, Nymølle Stenindustrier A/S, Vittenvej 12, 8382 Hinnerup  
Bilag 2 vvm screening Nymølle stenindustrier A/S, Vittenvej 12, 6c Vitten by, Vitten 
Klagefrist er 30. juli 2019.

Ulstrup Vandværk, Tilladelse til renovering af trykforøgerstation ved Hagenstrupvej 19, 8860 Ulstrup  
Bilag 1 Ansøgning trykforøger ved Hagenstrupvej 19 
Offentliggjort 26. juni 2019 - Klagefrist 26. juli 2019.

Tilladelse til etablering af 2 boringer til markvanding, samt afgørelse om ikke VVM-pligt. Boringerne placeres på matrikel nr.: 1aq og 1bn Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge Ulstrup Skovvej 20A, 8860   
Offentliggjort 26. april 2019 - klagefrist 4 uger fra offentliggørelsen.

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

06.11.2019
anoh