You are here

Grundvand: Høringer og afgørelser

Se høringer og afgørelser vedrørende grundvand her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Tilladelse til ny skyllebeholder på Hadsten Vandværk – Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten
Offentliggjort 11. maj 2021 – klagefrist 8. juni 2021

Afslag på ansøgning vedrørende forsyning af Toftkærvej 20 fra Lyngåvejs Vandværk
Offentliggjort 23. april 2021 – klagefrist 21. maj 2021

Annoncering af ansøgning om øget indvindingstilladelse:

Frijsenborg Biogas har søgt om at øge sin tilladelse til indvinding af grundvand ved Frijsenborg Biogas, Fuglsangvej 100. Tilladelsen ønskes øget fra 50.000 m3/år til 100.000 m3/år. De to indvindingsboringer med DGU-nr. 78.558 og 78.2536 er placeret på matriklen 1k Frijsenborg Hgd., Hammel, hvor også Frijsenborg Biogas er placeret.  
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til iros@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Grundvand.
Bemærkninger modtages indtil 13. maj 2021

Boretilladelse samt VVM-afgørelse for WEFRI A/S ved Jernit
Offentliggjort 14. april 2021 – klagefrist 12. maj 2021

Boretilladelse samt VVM-afgørelse for WEFRI A/S, Søbygård
Offentliggjort 13. april 2021 – klagefrist 11. maj 2021

Boretilladelse samt VVM-afgørelse for Løjstrupvejens Vandværk
Offentliggjort 6. april 2021 – klagefrist 4. maj 2021

Annoncering af ansøgning om boretilladelse:

WEFRI A/S har søgt om boretilladelse til erstatningsboring for boring med DGU nr. 78.2508 ved Jernit. Der er ansøgt om boringsplacering på matr. nr. 1ac Frijsenborg Hgd., Hammel ca. 150 meter øst for DGU nr. 78.2508. Arealerne ejes af ansøger.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes pr. mail til sabi@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382. Att. Grundvand. Bemærkninger modtages indtil 5. april 2021.

Ansøgning om tilladelse til etablering af drikkevandsboring ved Løjstrupvej
Offentliggjort 15. februar 2021 - Frist for indsigelse 8. marts 2021.

Ansøgning om tilladelse til etablering af markvandingsboring ved Lyngballegård
Offentliggjort 5. januar 2021 - Frist for indsigelse 26. januar 2021

Indvindingstilladelse samt VVM-afgørelse for Sporup Vandværk
Offentliggjort 4. januar 2021 - Klagefrist 1. februar 2021.

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Lyngåvej 97, 8370 Hadsten
Offentliggjort 23. december 2020 - Klagefrist 20. januar 2021

Tilladelse til etablering af en undersøgelsesboring og indvinding i forbindelse med renpumpning og prøvepumpning - Lyngåvej 97, 8370 Hadsten
Offentliggjort 21. december 2020 - Klagefrist 18. januar 2021

Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10 om ikke-miljøvurderingspligt for Vandforsyningsplan 2020-30 
Offentliggjort den 19. oktober 2020 – Klagefrist den 16. november 2020

 

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

11.05.2021
trss