You are here

Landbrug: Høringer og afgørelser

Du kan løbende se høringer og afgørelser her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Høringer

Brundtvej 12, 8370 Hadsten – Udkast til §16a miljøgodkendelse af svinebrug 
Offentliggjort 22. oktober 2019 – høringsfrist 21. november 2019

Afgørelser

Faurskovvej 8B, 8370 Hadsten – Afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. kvægbrug
Offentliggjort 11. oktober 2019 – Klagefrist 11. november 2019

Værumvej 29, 8370 Hadsten – §16b miljøtilladelse af svinebrug
Offentliggjort 30. oktober 2019 – Klagefrist 28. november 2019

Mejlbyvej 28, 8370 Hadsten – §16b miljøtilladelse af svinebrug 
Offentliggjort 23. oktober 2019 – Klagefrist 20. november 2019

Snedstrupvej 11, 8382 Hinnerup – § 16b miljøtilladelse af svinebrug 
Offentliggjort 3. september 2019 – Klagefrist 1. oktober 2019

Lerbjergvej 16, 8370 Hadsten - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift i dyretype  
Afgørelse 8. juli 2019 - Klagefrist 5. august 2019

Knudstrupvej 26, 8870 Langå – § 16b tilladelse til udvidelse af svinebrug  
Offentliggjort 15. august 2019 – Klagefrist 12. september 2019

Egåvej 31, 8370 Hadsten – Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af to kornsiloer 
Offentliggjort 8. august 2019 – Klagefrist 5. september 2019

Guldbjerghøjvej 4, 8860 Ulstrup - § 10 afgørelse vedr. opførsel af maskinhus på kvægbrug 
Offentliggjort 6. juni 2019 – Klagefrist 4. juli 2019

Tidselsbjergvej 2, 8881 Thorsø – § 16b miljøtilladelse af husdyrbrug
Offentliggjort 30. april 2019 – Klagefrist 28. maj 2019

Kræmmervejen 17, 8860 Ulstrup - § 16b tilladelse af svinebrug 
Offentliggjort 11. april 2019 – Klagefrist 9. maj 2019

Løjstrupvej 22, 8870 Langå - § 16a miljøgodkendelse af svinebrug 
Offentliggjort 1. april 2019 – Klagefrist 29. april 2019

Ellerupvej 20, 8450 Hammel – Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på svinebrug 
Offentliggjort den 12/13. marts 2019 – Klagefrist 9. april 2019

 

Klagevejledning

 • Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage, skal klagen indgives via Klageportalen her. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du skal logge på med NemID.


  Klagens sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.


  Der betales et gebyr for klagenævnets behandling af klager. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen føre til ændring eller ophævelse af den påklagede afgørelse, klager får helt eller delvist ret i klagen, eller klagen afvises på grund af overskreden klagefrist, manglende klagekompetence eller at klagen ligger udenfor klagenævnets kompetenceområde.


  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


  Du kan se klagefristdatoen ud for den enkelte afgørelse.  Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig.

 • Indgiv et høringssvar

  Sagens parter kan indsende et høringssvar i en given høringsperiode når der er tale om et høringsudkast til anmeldelse, tilladelse eller godkendelse.

  Husk at indsende dit høringssvar inden fristen udløber.

  Du kan altid se høringsfristen lige under høringsudkastet.

  Bemærkningerne kan sendes med mail til: favrskov@favrskov.dk  eller med post til:


  Favrskov Kommune,
  Teknik og Kultur,
  Skovvej 20,
  8382 Hinnerup


  Husk at notere på kuverten eller i mailens emnefelt, hvilket høringsudkast din bemærkning henvender sig til.

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

11.11.2019
anoh