You are here

Landzonetilladelser: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser efter planlovens §35 stk.1 offentliggøres her. Efter klagefristens udløb findes tilladelserne på plandata.dk

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på 82 m² på ejendommen med adressen Randersvej 205, 8450 Hammel, matr.nr. 4 f Haurum By, Haurum. 
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til inddragelse af del af uudnyttet tagetage til beboelsen hvorefter boligarealet lyder på 553 m², på ejendommen med adressen Haraldsmarkvej 9, 8370 Hadsten, matr.nr. 7 b Ødum By, Ødum 
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til opsætning af 12 m. mast med indbygget antenne på adressen Refshøjvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads ved Houlbjerg forsamlingshus på ejendommen, Hammelvej 198, 8870 Langå
Offentliggjort 1. april - Klagefristen er 29. april 2020

Landzonetilladelse til opførelse af en garage i stueplan og med gildesal i tagetagen, på adressen Haxholmvej 57, 8870 Langå
Offentliggjort 1. april - Klagefristen er 29. april 2020

Landzonetilladelse til anlæggelse af dige, opstilling af mandskabsvogn samt mindre oplag af jord og materialer i forbindelse med projekt Kollerup Enge. Projektet gennemføres ved ejendommen, Kollerupvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 31. marts - Klagefristen er 28. april 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygninger til indretning af gourmetrestaurant, restaurantkøkken og gæsteværelser på ejendommen med adressen Brushøjvej 34, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 31. marts - Klagefristen er 28. april 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til nyopført udhus på 48m² beliggende på adressen Sall Hedevej 136, 8450 Hammel
Offentliggjort 26. marts - Klagefristen er 23. april 2020

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølle og transformer fra adressen Sallvej 165, 8450 Hammel
Offentliggjort 26. marts - Klagefristen er 23. april 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast beliggende på adressen Hammelvej 159, 8870 Langå
Offentliggjort 25. marts - Klagefristen er 22. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig byggeplads i forbindelse med kloaksanering i Laurbjerg, på ejendommen tilhørende Vesterled 15, 8870 Langå
Byggepladsen etableres på matr.nr. 6as, Laurbjerg By, Laurbjerg
Offentliggjort 24. marts - Klagefristen er 21. april 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af drivhuse, overdækket areal samt tilbygning på adressen Århusvej 36, 8382 Hinnerup, matr.nr. 4f Hinnerup By, Grundfør
Offentliggjort 23. marts - Klagefristen er 20. april 2020

Landzonetilladelse til udvidelse af dyrehaven samt til etablering af vildsvinehegn i Gejlund Bakker ved Pøt Mølle, på adressen Pøt Møllevej 15, 8450 Hammel
Offentliggjort 20. marts - Klagefristen er 17. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af ridebane, på ejendommen med adressen Skanderborgvej 127, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 19. marts - Klagefristen er 16. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af mindre entreprenørvirksomhed samt ændret anvendelse af staldbygninger til lagerbygninger beliggende på adressen Voldby Hedevej 10, 8450 Hammel
Offentliggjort 18. marts - Klagefristen er 15. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af et gashåndteringsanlæg beliggende i forbindelse med eksisterende målestation på adressen Bølvadvej 20, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af et gashåndteringsanlæg beliggende i forbindelse med eksisterende målestation på adressen Hovhedevej 45, 8370 Hadsten
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på 70 m² som erstatning for nuværende carport og skur, på ejendommen med adressen Enghaven 24, 8370 Hadsten
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal, på adressen Villungsvej 22, 8870 Langå
Offentliggjort 11. marts - Klagefristen er 8. april 2020

Landzonetilladelse til opsætning af firma henvisningsskilt til autoværksted på ejendommen med adressen Enslevvej 20, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 6. marts - Klagefristen er 3. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af 4 lejligheder i Kollerup Møllekro beliggende på adressen Bavnehøjvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 3. marts - Klagefristen er 31. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af et rekreativt område ved Nørreåen som berør matriklerne er 14h, 15g, 13e, 14cl, 11n V. Velling By, V. Velling
Offentliggjort 2. marts - Klagefristen er 31. marts 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport, på adressen Mågårdsvej 14, 8850 Bjerringbro, matr.nr. 15c Stærkær, Gerning.
Offentliggjort 25. februar - Klagefristen er 24. marts 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende udhus på 97m² beliggende på adressen Sognevej 31, 8870 Langå
Offentliggjort 24. februar - Klagefristen er 23. marts 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 3, eksisterende udhus, til beboelse, på ejendommen med adressen Hovvejen 1, 8471 Sabro
Offentliggjort 24. februar - Klagefristen er 23. marts 2020

Landzonetilladelse indretning af kontor- møde- og personalefaciliteter på 1.sal beliggende på adressen Bavnehøjvej 160, 8370 Hadsten
Offentliggjort 21. februar - Klagefristen er 20. marts 2020

Landzonetilladelse til forhøjelse af støjvold på adressen Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til indretning af cykelbutik med værksted, lager og kontor på Lyngåvej 64, 8370 Hadsten
Offentliggjort 19. februar -  Klagefristen er 18. marts 2020 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning 4, en tidligere ladebygning, ombygget til carport på ejendommen med adressen Guldbjerghøjvej 5, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 18. februar - klagefrist 17. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 4o, Farre By, Sporup, tilhørende ejendommen Skørringvej 50
Offentliggjort 11. februar - klagefrist 10. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af 4 træstier langs den ca. 840m lange trækstien ved Kjællinghølbro ved adressen Busbjergvej 81, 8850 Bjerringbro
Offentliggjort 7. februar - klagefrist 6. marts 2020

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 eksisterende tunnelvæksthuse på hver 403m². Tunnelvæksthusene er beliggende på adressen Ravngårdsvej 27 8370 Hadsten 
Offentliggjort 6. februar - klagefrist 5. marts 2020

Dispensation fra lokalplan nr. 312 efter planlovens § 19 samt tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en ny bolig på ejendommen med adressen I P Hartmanns Vej 18, 8370 Hadsten
Offentliggjort 4. februar - Klagefrist er 3. marts 2020.

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin samt til arealoverførelselse af areal med ændret anvendelse, på ejendommen matr.nr. 5h Granslev By, Granslev tilhørende adressen Granslevbyvej 4, 8870 Langå
Offentliggjort 3. februar - Klagefrist er 2. marts 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af en fritliggende bålhytte på 25 m² på ejendommen med adressen Sognevej 5, 8870 Langå, matr.nr. 15 e Houlbjerg By, Houlbjerg
Offentliggjort 31. januar - Klagefrist er 28. februar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af eksisterende ridebane med ændringer, på adressen Landevejen 201, 8370 Hadsten, matr.nr. 1 af Ødum By, Ødum
Offentliggjort 30. januar - Klagefrist 27. februar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af overdækning ved klubhuset på ejendommen med adressen Sognevej 5, 8870 Langå, matr.nr. 15 e Houlbjerg By, Houlbjerg
Offentliggjort 30. januar - Klagefrist 27. februar 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af garage indeholdende udhus og fyrrum til pillefyr, på adressen Mølballe 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 29. januar - Klagefrist 26. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket hundegård, på adressen Landevejen 201, 8370 Hadsten
Offentliggjort 29. januar - Klagefrist 26. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport på adressen Vittenvej 20, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 28. januar - Klagefrist 25. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på 50 m² (bygning 6) samt udhus på 52 m² (bygning 7) på adressen Mødalvej 59, 8471 Sabro
Offentliggjort 27. januar - Klagefrist 24. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 19 m² carport (ved bygning 2) samt 14 m² udhus (ved bygning 3) på adressen Tingvej 1, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 23. januar - Klagefrist 20. februar 2020.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 5, på adressen Hesselbækvej 4, 8881 Thorsø
Offentliggjort 21. januar - Klagefrist 18. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende carport på 74m² beliggende på adressen Frijsendalvej 105, 8450 Hammel
Offentliggjort 20. januar - Klagefrist 17. februar 2020.

Landzonetilladelse til opsætning af skurvogn på adressen Mondrupvej 4, 8881 Thorsø
Offentliggjort 20. januar - Klagefrist 17. februar 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamilieshus og garage på adressen Sandbyvej 1B, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. januar - Klagefrist 12. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende carport på 59m². Carporten er beliggende på adressen Astrup Skovvej 13, 8370 Hadsten
Offentliggjort 14. januar - Klagefrist 11. februar 2020.

Landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i to lejligheder, på adressen Sandbyvej 14, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 14. januar - Klagefrist 11. februar 2020.

Dispensation fra lokalplan nr. 312 samt tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en ny bolig på 269 m² samt garage på 80 m², på adressen I P Hartmanns Vej 14, 8370 Hadsten
Offentliggjort 13. januar - Klagefrist 10. februar 2020.

Landzonetilladelse til udstykning af landbrugsejendom med to beboelsesbygninger, på adresserne Karmarkvej 2 og Karmarkvej 4, 8870 Langå
Offentliggjort 9. januar - Klagefrist 6. februar 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig samt ændret anvendelse af eksisterende bolig til lager på adressen Randersvej 83, 8940 Randers SV
Offentliggjort 19. december - Klagefrist 16. januar 2020.

Landzonetilladelse til etablering af vekselstation på 47m² til servicering af fjernvarmenettet i Norring. Vekselstationen placeres på adressen Damsbrovej 39, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 18. december - Klagefrist 15. januar 2020.

Landzonetilladelse til opstilling af 12m. glasfiberflagstang, hvori der skjult i toppen monteres en antenne fra Hinnerup Fjernvarme. Flagstangen opstilles på adressen Vittenvej 63, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 18. december - Klagefrist 15. januar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af solcelle-anlæg på 44 m², på adressen Galtenvej 7, 8370 Hadsten
Offentliggjort 11. december - Klagefrist 8. januar 2020.

Landzonetilladelse til udvidelse af Rønge gårdbiogasanlæg, på adressen Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 9. december - Klagefrist 6. januar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 2 – staldbygning - ændres til fyrrum og depot og bygning 4 - ladebygning - ændres til værksted og privat garage, på adressen Farre Hedevej 51, 8472 Sporup
Offentliggjort 9. december - Klagefrist 6. januar 2020.

Landzonetilladelse til at øge skorstenshøjden fra 15 til 24 m samt dispensation fra lokalplan nr. 33-2 efter planlovens § 19, på adressen Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 3. december - Klagefrist 31. december 2019.

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 23K, Haurum By, Haurum på Kragelundvej 21, 8450 Hammel. 
Offentliggjort 3. december - Klagefrist 2. januar 2020.

Landzonetilladelse til etablering af tilbygning til eksisterende driftsbygning på adressen Tørvevej 8, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 29. november - Klagefrist er 27. december 2019

Landzonetilladelse til etablering af enfamilieshus på adressen Skanderborgvej 131A, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 27. november - Klagefrist er 25. december 2019

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 420 m² samt opførelse af 150 m² udhus
Offentliggjort 26. november - Klagefrist er 24. december 2019

Landzonetilladelse til opførelse af ny administrationsbygning samt ny parkeringsplads i tilknytning til Hinnerup vandværk
Offentliggjort 25. november - Klagefrist er 23. december 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækning på 25 m²( bygning 3) og teknisk anlæg
Offentliggjort 21. november - Klagefrist er 19. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af nyt stuehus, udhus og hønsehus på ejendommen med adressen Rækkevej 17, 8370 Hadsten, matr.nr. 1ab Favrskov Hgd., Lyngå. 
Klagefrist er 19. december 2019

Midlertidig landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende lejlighed i nr. 9A til benyttelse som erhverv for en tidsbegrænset periode på 5 år, på ejendommen med adressen Pøt Møllevej 1, 8450 Hammel
Offentliggjort 19. november - Klagefrist er 17. december 2019

Landzonetilladelse til overdækning af gårdsplads på 77 m² ved Børnehave Klintholm
Offentliggjort 18. november - Klagefrist er 16. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af lejlighed i tagetagen på eksisterende bygning på ejendommen med adressen Gl Viborgvej 28, 8450 Hammel, matr.nr. 6 e Møgelby By, Søby. 
Klagefrist er 6. december 2019.

Landzonetilladelse til opførelse af aftægtsbolig på ejendommen med adressen Haraldsmarkvej 9, 8370 Hadsten
Offentliggjort 7. november - Klagefrist er 5. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 samt dispensation efter planlovens § 19 fra lokalplanens bestemmelse til opførelse af et drivhus, på adressen Selli Ager 10, 8881 Thorsø, matr.nr. 10 aa Aidt By, Aidt
Klagefrist er 22. november 2019

Landzonetilladelse til opstilling af køle- og generatoranlæg i forbindelse med etablering af teknikbygning på adressen Brundtvej 11, 8370 Hadsten
Klagefrist er 20. november 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af udhus til etablering af autoværksted, på adressen Enslevvej 20, 8860 Ulstrup, matr.nr. 16h Enslev By, Vellev. 
Klagefrist er 19. november 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et skur med halvtag, på adressen Grusgraven 6, 8370 Hadsten, matr.nr. 14b Lyngå By, Lyngå. 
Offentliggjort 11. oktober - Klagefrist er 8. november 2019

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af kursus- og møde faciliteter samt showroom for Kawasaki Danmark på adressen Tåstrupvej 52, 8370 Hadsten. 
Offentliggjort 10. oktober - Klagefrist 7. november 2019.

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobil antenneposition for mobiloperatøren Hi3G. Antennesystemet opsættes på eksisterende skorsten på Lecaværket i kote 55. 
Offentliggjort 9. oktober - Klagefrist 6. november 2019

Landzonetilladelse til opførelse af carport med redskabsrum, i alt 60 m², på adressen Algade 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 1. oktober - Klagefrist 29. oktober 2019

Landzonetilladelse til opførelse af en teknikbygning på 759m² på adressen Brundtvej 11, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 24. september - Klagefrist 22. oktober 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane, på adressen Hovvejen 55, 8471 Sabro
Offentliggjort 24. september - Klagefrist 22. oktober 2019

Landzonetilladelse til opsætning af firma skilt på adressen Randersvej 14, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 19. september - Klagefrist 17. oktober 2019

Landzonetilladelse til sø ved Elhøjvej 56, 8471 Sabro. 
Offentliggjort 12. september - Klagefrist 10. oktober 2019

Landzonetilladelse til sø på matr. nr. 1s Tinning By, Foldby – Norringure 
Offentliggjort 12. september - Klagefrist 10. oktober 2019

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på adressen Postvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 12. september - Klagefrist er 10. oktober 2019.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af tidligere stald til beboelse og garage, på adressen Hovvejen 55, 8471 Sabro, matr.nr. 14 s Skjoldelev By, Lading. 
Klagefrist er 7. oktober 2019.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bygning 4 på 33 m², overdækning til bygning 2 på 16 m² samt overdækning ved bygning 3 på 12 m²
Offentliggjort 5. september - Klagefrist 3. oktober 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opsætning af drivhus på 59 m², på adressen Møllebakken 46R, 8471 Sabro, matr.nr. 2 ae Lading By, Lading. 
Klagefrist er 1. oktober 2019.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en fritliggende udestue på adressen Pøtmøllevej 10, 8382 Hinnerup, matr.nr. 3 d Tinning By, Folby.  
Klagefrist er 30. september 2019.

Lovliggørende landzonetilladelse til et overdækket areal ved bygning 2 (garagen), på adressen Enslevvej 19, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 28. august - Klagefrist 25. september 2019

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med udnyttet tagetage på 113 m² på adressen Vinkelvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 21. august - Klagefrist 18. september 2019

Landzonetilladelse til 3 gangbroer over Borre Å. Broerne blev midlertidig etableret i forbindelse med skuespillet ”Spådommen om Høje Stene”. Broerne er beliggende ved Præstevænget 100, 8881 Thorsø
Offentliggjort 19. august - Klagefrist 16. september 2019

Landzonetilladelse til at foretage jordforbedrende terrænregulering på adressen Astrupvej 4B, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 8a Grundfør by, Grundfør med et areal på 4854 m², på adressen Th.Nielsensvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med tilhørende carport som erstatning for nuværende bolig, på adressen Mondrupvej 2, 8881 Thorsø
Offentliggjort 14. august - Klagefrist 11. september 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et mindre anneks, på adressen Kirkeskovvej 60, 8450 Hammel
Offentliggjort 9. august - Klagefrist 6. september 2019

Landzonetilladelse til indretning af yderligere én lejlighed i tagetagen i eksisterende bygning, på adressen Postvej 33, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 8. august - Klagefrist 5. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et nyt fritliggende enfamiliehus med integreret carport, på adressen Skjoldborgs Vej 8, 8370 Hadsten, matr.nr. 2 v Selling By, Ødum. 
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse til at udvide to vandhuller ved Ølstedvej på matr. nr. 6b og 10h Søften By, Søften.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af nyt 129 m² enfamiliehus som erstatning for den gamle bolig, på adressen Gl Skanderborgvej 132A, 8472 Sporup, matr.nr. 28 a Farre By, Sporup.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Lovliggørende landzonetilladelse hhv. garage, havepavillon, drivhus og skur på adressen Rævsagervej 4, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af en tilbygning på 145 m² til eksisterende bygning samt lovliggørelse af 60 m² udhus, på adressen Skanderborgvej 228.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Senest opdateret

02.04.2020
anoh