You are here

Landzonetilladelser: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser efter planlovens §35 stk.1 offentliggøres her. Efter klagefristens udløb findes tilladelserne på plandata.dk.

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på 49 m² på ejendommen med adressen Lundborgvej 4, 8382 Hinnerup, matr.nr. 4e Tinning By, Folby
Offentliggjort 10. august - Klagefrist er 7. september 2020

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20 x 60 meter, på ejendommen med adressen Boskovvej 6, 8881 Thorsø, matr.nr. 16a Vejerslev By, Vejerslev. 
Offentliggjort 7. august - Klagefrist er 4. september 2020.

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på adressen Granslevbyvej 27A 8870 Langå
Offentliggjort 16. julie - Klagefrist er 13. august 2020

Landzonetilladelse til brændeskur på 59m² på adressen Vingedamsvej 1, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 15. juli - Klagefrist er 12. august 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus og til ændret anvendelse af eksisterende stuehus til aftægtsbolig på ejendommen med adressen Rønbækvej 37, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 7. juli - Klagefrist er 4. august 2020

Landzonetilladelse til opførelse af garage/lagerhal i forbindelse med udvidelse af eksisterende lovlige virksomhed på ejendommen med adressen Godthåbsvej 6, 8370 Hadsten
Offentliggjort 6. juli - Klagefrist er 3. august 2020

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus på 203 m² samt ny garage på 83 m² på ejendommen med adressen Korsagervej 3, 8450 Hammel
Offentliggjort 6. juli - Klagefrist er 3. august 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af en nedgravet vandtank på Frijsenborg Biogasanlæg på adressen Fuglsangvej 100, 8450 Hammel
Offentliggjort 29. juni - Klagefrist er 27. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af havepavillon på 15m² på adressen Klepgabvej 7, 8881 Thorsø
Offentliggjort 29. juni - Klagefrist er 27. juli 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygninger på ejendommen med adressen Kirkeskovvej 13, 8450 Hammel
Offentliggjort 29. juni - Klagefrist er 27. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 260 m² med 4 m² overdækning, på adressen Sporuplundsvej 30, 8472 Sporup
Tegningsmateriale
Offentliggjort 26. juni - Klagefrist er 24. juli 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse i forbindelse med arealoverførsel fra landbrugsjord til jord med henblik på bebyggelse, på ejendommen med adressen Astrup Skovvej 4, 8370 Hadsten
Offentliggjort 25. juni - Klagefrist er 23. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 401 m² med tilhørende udhus på 150 m² på adressen Trigevej 15, 8382 Hinnerup
Tegningsmateriale
Offentliggjort 24. juni - Klagefrist er 22. juli 2020

Landzonetilladelse til etablering af varmecentral på adressen Hammelvej 165A, 8870 Langå
Offentliggjort 23. juni - Klagefrist er 21. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 146 m² boligareal i stueplan, 16 m² boligareal  i kælder samt integreret garage på 28 m², på adressen Haurum Byvej 31, 8450 Hammel
Bilag
Offentliggjort 22. juni - Klagefrist er 20. juli 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af kursus virksomhed på ejendommen med adressen Vivildvej 4, 8370 Hadsten
Offentliggjort 19. juni - Klagefrist er 17. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig, på ejendommen med adressen Viborgvej 801, 8471 Sabro
Offentliggjort 17. juni - Klagefrist er 15. juli 2020

Landzonetilladelse til etablering af sporarbejdsplads ved adressen Kollerupvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 16. juni - Klagefrist er 14. juli 2020

Landzonetilladelse til udstykning af del af matriklen med henblik på opførelse af ny helårsbolig, på adressen Toftegårdsvej 3, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. juni - Klagefrist er 13. juli 2020

Landzonetilladelse til opførelse af carport på adressen Hadbjergvej 145, 8370 Hadsten
Offentliggjort 10. juni - Klagefrist er 8. juli 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse på 56 m², på adressen Langskovvej 7, 8370 Hadsten
Offentliggjort 10. juni - Klagefrist er 8. juli 2020

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på adressen Klapskovvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 10. juni - Klagefrist er 8. juli 2020

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på terræn, på ejendommen med adressen Viborgvej 813, 8471 Sabro, matr.nr. 7 ae Lading By, Lading. 
Offentliggjort 9. juni - Klagefrist er 7. juli 2020

Landzonetilladelse til opsætning af 12m. flagstang med indbygge antenne på adressen Skanderborgvej 184, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 8. juni - Klagefrist er 8. juli 2020

Landzonetilladelse til nedrivning af 108 m² vuggestue samt opførelse af tilbygning (vuggestue) til børnehave på 183 m² med 25 m² overdækning på adressen Skolevangsvej 12B, 8450 Hammel
Offentliggjort 4. juni - Klagefrist er 2. juli 2020

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan nr. 113 til lovliggørelse af pavillon på ca. 14 m², på ejendommen med adressen Lyngåvej 67B, 8370 Hadsten
Offentliggjort 2. juni - Klagefrist er 30. juni 2020

Landzonetilladelse til etablering af sporarbejdsplads på adressen Hadstenvej 8, 8870 Langå
Offentliggjort 29. maj - Klagefrist er 26. juni 2020

Landzonetilladelse til etablering af nyt regnvandsbasin på matr. 1h Laurbjerg By, Laurbjerg, tilhørende adressen Karmarkvej 1, 8870 Langå
Offentliggjort 29. maj - Klagefrist er 26. juni 2020

Landzonetilladelse til etablering af en biogas måler- og regulator station på adressen Løjstrupvej 12a, 8870 Langå
Offentliggjort 29. maj - Klagefrist er 26. juni 2020

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende udhus med 46 m² på adressen Hagenstrupvej 36B, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 27. maj - Klagefrist er 24. juni 2020

Landzonetilladelse til opførelse af en løsdriftstald til heste på 80 m², på ejendommen med adressen Thostrupvej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 27. maj - Klagefrist er 24. juni 2020

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af vandhul matr. nr. 1i Hvorslev By, Hvorslev - Lyngbakkevej 2, 8860 Ulstrup
Klagefrist 24. juni 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealer herunder mindre terrænændring, på ejendommen med adressen Begtrupvej 75, 8472 Sporup
Offentliggjort 26. maj - Klagefrist er 23. juni 2020

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig og garage, på ejendommen med adressen Klapskovvej 6, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. maj - Klagefrist er 12. juni 2020

Landzonetilladelse til reetablering af stensætning (skibssætning) samt spang, infotavler m.m. i skovområde ved Ormstrup Gods beliggende på matr. nr. 12a, Vejerslev By, Vejerslev
Offentliggjort 11. maj - Klagefristen er 8. juni 2020

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, adgangsvej til regnvandsbassin samt udvidelse af Vester Ringvej med terræn tilpasninger, på matr.nr. 9i Hadsten By, Over-og Neder Hadsten samt 15x Hadsten By, Over-og Neder Hadsten
Offentliggjort 11. maj - Klagefristen er 8. juni 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage på 67m² beliggende på adressen Damsbrovej 41, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 7. maj - Klagefristen er 4. juni 2020

Landzonetilladelse til arealoverførsel af 824 m² landbrugsjord fra matr. nr. 3n Vadsted By, Søby til matr. nr. 3k Vadsted By, Søby
Offentliggjort 5. maj - Klagefristen er 2. juni 2020

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med et areal på 105 m² i grundplan og garage/carport på 75 m², på adressen Byvej 7E, 8370 Hadsten
Offentliggjort 5. maj - Klagefristen er 2. juni 2020

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 176 m² med 17 m² overdækket terrasse, 15 m² overdækning samt 65 m² garage, på adressen Klapskovvej 5B, 8382 Hinnerup
Bilag
Offentliggjort 4. maj - Klagefristen er 1. juni 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 stk. containere med tilhørende halv tag, på adressen Skovladen 80, 8882 Fårvang
Offentliggjort 1. maj - Klagefristen er 29. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af byggeplads i forbindelse med nedrivning og opførelse af ny bro over jernbanen beliggende ved adressen Kollerupvej 2A, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 30. april - Klagefristen er 28. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig byggeplads på ejendommen tilhørende Vesteralle 44, 8870 Langå, matr.nr. 6k, Laurbjerg By, Laurbjerg. Byggepladsen etableres på matr.nr. 6ac, 6ad og 6at Laurbjerg By, Laurbjerg.
Offentliggjort 27. april - Klagefristen er 25. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af byggeplads i forbindelse med elektrificering af jernbanen beliggende ved adressen Hadstenvej 8, 8870 Langå
Offentliggjort 20. april - Klagefristen er 18. maj 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af drivhus på 9 m² (bygning 14), på adressen Terp Skovvej 7A, 8860 Ulstrup, matr.nr. 3 f Ll. Torup, V. Velling
Offentliggjort 20. april - Klagefristen er 18. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af byggeplads på 8200m² i forbindelse med elektrificering af jernbanen beliggende ved adressen Vesteralle 51A, 8870 Langå
Offentliggjort 17. april - Klagefristen er 15. maj 2020

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 170 m² med carport/udhus på 49 m² samt mindre overdækning på 9 m², på adressen Tåstrupvej 35A, Selling
Offentliggjort 15. april - Klagefristen er 13. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af garage/hal på 150m² beliggende på adressen Skanderborgvej 131A, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 14. april - Klagefristen er 12. maj 2020

Landzonetilladelse til etablering af garage/udhus på 80m² beliggende på adressen Granslevbyvej 19, 8870 Langå
Offentliggjort 14. april - Klagefristen er 12. maj 2020

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på 82 m² på ejendommen med adressen Randersvej 205, 8450 Hammel, matr.nr. 4 f Haurum By, Haurum. 
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til inddragelse af del af uudnyttet tagetage til beboelsen hvorefter boligarealet lyder på 553 m², på ejendommen med adressen Haraldsmarkvej 9, 8370 Hadsten, matr.nr. 7 b Ødum By, Ødum 
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til opsætning af 12 m. mast med indbygget antenne på adressen Refshøjvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 2. april - Klagefristen er 30. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads ved Houlbjerg forsamlingshus på ejendommen, Hammelvej 198, 8870 Langå
Offentliggjort 1. april - Klagefristen er 29. april 2020

Landzonetilladelse til opførelse af en garage i stueplan og med gildesal i tagetagen, på adressen Haxholmvej 57, 8870 Langå
Offentliggjort 1. april - Klagefristen er 29. april 2020

Landzonetilladelse til anlæggelse af dige, opstilling af mandskabsvogn samt mindre oplag af jord og materialer i forbindelse med projekt Kollerup Enge. Projektet gennemføres ved ejendommen, Kollerupvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 31. marts - Klagefristen er 28. april 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygninger til indretning af gourmetrestaurant, restaurantkøkken og gæsteværelser på ejendommen med adressen Brushøjvej 34, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 31. marts - Klagefristen er 28. april 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til nyopført udhus på 48m² beliggende på adressen Sall Hedevej 136, 8450 Hammel
Offentliggjort 26. marts - Klagefristen er 23. april 2020

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølle og transformer fra adressen Sallvej 165, 8450 Hammel
Offentliggjort 26. marts - Klagefristen er 23. april 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast beliggende på adressen Hammelvej 159, 8870 Langå
Offentliggjort 25. marts - Klagefristen er 22. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig byggeplads i forbindelse med kloaksanering i Laurbjerg, på ejendommen tilhørende Vesterled 15, 8870 Langå
Byggepladsen etableres på matr.nr. 6as, Laurbjerg By, Laurbjerg
Offentliggjort 24. marts - Klagefristen er 21. april 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af drivhuse, overdækket areal samt tilbygning på adressen Århusvej 36, 8382 Hinnerup, matr.nr. 4f Hinnerup By, Grundfør
Offentliggjort 23. marts - Klagefristen er 20. april 2020

Landzonetilladelse til udvidelse af dyrehaven samt til etablering af vildsvinehegn i Gejlund Bakker ved Pøt Mølle, på adressen Pøt Møllevej 15, 8450 Hammel
Offentliggjort 20. marts - Klagefristen er 17. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af ridebane, på ejendommen med adressen Skanderborgvej 127, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 19. marts - Klagefristen er 16. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af mindre entreprenørvirksomhed samt ændret anvendelse af staldbygninger til lagerbygninger beliggende på adressen Voldby Hedevej 10, 8450 Hammel
Offentliggjort 18. marts - Klagefristen er 15. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af et gashåndteringsanlæg beliggende i forbindelse med eksisterende målestation på adressen Bølvadvej 20, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af et gashåndteringsanlæg beliggende i forbindelse med eksisterende målestation på adressen Hovhedevej 45, 8370 Hadsten
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på 70 m² som erstatning for nuværende carport og skur, på ejendommen med adressen Enghaven 24, 8370 Hadsten
Offentliggjort 16. marts - Klagefristen er 13. april 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal, på adressen Villungsvej 22, 8870 Langå
Offentliggjort 11. marts - Klagefristen er 8. april 2020

Landzonetilladelse til opsætning af firma henvisningsskilt til autoværksted på ejendommen med adressen Enslevvej 20, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 6. marts - Klagefristen er 3. april 2020

Landzonetilladelse til etablering af 4 lejligheder i Kollerup Møllekro beliggende på adressen Bavnehøjvej 2, 8370 Hadsten
Offentliggjort 3. marts - Klagefristen er 31. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af et rekreativt område ved Nørreåen som berør matriklerne er 14h, 15g, 13e, 14cl, 11n V. Velling By, V. Velling
Offentliggjort 2. marts - Klagefristen er 31. marts 2020

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport, på adressen Mågårdsvej 14, 8850 Bjerringbro, matr.nr. 15c Stærkær, Gerning.
Offentliggjort 25. februar - Klagefristen er 24. marts 2020

Lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende udhus på 97m² beliggende på adressen Sognevej 31, 8870 Langå
Offentliggjort 24. februar - Klagefristen er 23. marts 2020

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 3, eksisterende udhus, til beboelse, på ejendommen med adressen Hovvejen 1, 8471 Sabro
Offentliggjort 24. februar - Klagefristen er 23. marts 2020

Landzonetilladelse indretning af kontor- møde- og personalefaciliteter på 1.sal beliggende på adressen Bavnehøjvej 160, 8370 Hadsten
Offentliggjort 21. februar - Klagefristen er 20. marts 2020

Landzonetilladelse til forhøjelse af støjvold på adressen Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til indretning af cykelbutik med værksted, lager og kontor på Lyngåvej 64, 8370 Hadsten
Offentliggjort 19. februar -  Klagefristen er 18. marts 2020 

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning 4, en tidligere ladebygning, ombygget til carport på ejendommen med adressen Guldbjerghøjvej 5, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 18. februar - klagefrist 17. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 4o, Farre By, Sporup, tilhørende ejendommen Skørringvej 50
Offentliggjort 11. februar - klagefrist 10. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af 4 træstier langs den ca. 840m lange trækstien ved Kjællinghølbro ved adressen Busbjergvej 81, 8850 Bjerringbro
Offentliggjort 7. februar - klagefrist 6. marts 2020

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 eksisterende tunnelvæksthuse på hver 403m². Tunnelvæksthusene er beliggende på adressen Ravngårdsvej 27 8370 Hadsten 
Offentliggjort 6. februar - klagefrist 5. marts 2020

Dispensation fra lokalplan nr. 312 efter planlovens § 19 samt tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en ny bolig på ejendommen med adressen I P Hartmanns Vej 18, 8370 Hadsten
Offentliggjort 4. februar - Klagefrist er 3. marts 2020.

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin samt til arealoverførelselse af areal med ændret anvendelse, på ejendommen matr.nr. 5h Granslev By, Granslev tilhørende adressen Granslevbyvej 4, 8870 Langå
Offentliggjort 3. februar - Klagefrist er 2. marts 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af en fritliggende bålhytte på 25 m² på ejendommen med adressen Sognevej 5, 8870 Langå, matr.nr. 15 e Houlbjerg By, Houlbjerg
Offentliggjort 31. januar - Klagefrist er 28. februar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af eksisterende ridebane med ændringer, på adressen Landevejen 201, 8370 Hadsten, matr.nr. 1 af Ødum By, Ødum
Offentliggjort 30. januar - Klagefrist 27. februar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af overdækning ved klubhuset på ejendommen med adressen Sognevej 5, 8870 Langå, matr.nr. 15 e Houlbjerg By, Houlbjerg
Offentliggjort 30. januar - Klagefrist 27. februar 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af garage indeholdende udhus og fyrrum til pillefyr, på adressen Mølballe 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 29. januar - Klagefrist 26. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket hundegård, på adressen Landevejen 201, 8370 Hadsten
Offentliggjort 29. januar - Klagefrist 26. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport på adressen Vittenvej 20, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 28. januar - Klagefrist 25. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus på 50 m² (bygning 6) samt udhus på 52 m² (bygning 7) på adressen Mødalvej 59, 8471 Sabro
Offentliggjort 27. januar - Klagefrist 24. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 19 m² carport (ved bygning 2) samt 14 m² udhus (ved bygning 3) på adressen Tingvej 1, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 23. januar - Klagefrist 20. februar 2020.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 5, på adressen Hesselbækvej 4, 8881 Thorsø
Offentliggjort 21. januar - Klagefrist 18. februar 2020.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

 

 


 

Senest opdateret

10.08.2020
anoh