You are here

Landzonetilladelser: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser efter planlovens §35 stk.1 offentliggøres her. Efter klagefristens udløb findes tilladelserne på plandata.dk.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygning på adressen Hammelvej 279 8870 Langå
Offentliggjort den 7. maj 2021. Klagefrist den 4. juni 2021

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane på ejendommen med adressen Øksendalvej 17, 8860 Ulstrup
Offentliggjort den 6. maj 2021. Klagefrist den 3. juni 2021

Dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af tilbygning på 14m² til beboelse på adressen Øksendalvej 17, 8860 Ulstrup.
Offentliggjort den 5. maj 2021. Klagefrist den 2. juni 2021

Landzonetilladelse til etablering af rekreative elementer i Kollerup Enge, på matriklerne 3dx, 3hz, 3eb, 3ln, 4b, 4d 13q, 13p, 13u, 13o, 13v, 13x, 10d, 22a og 30f Hadsten By, Over-og Neder Hadsten og matr. nr. 31 og 123e Vinterslev By, Hadsten
Offentliggjort den 4. maj 2021. Klagefrist den 1. juni 2021

Landzonetilladelse til etablering fitnessområdet på arealet ved Grundfør Ungdoms- og Idrætsforening på adressen Algade 6, Grundfør, 8382 Hinnerup
Offentliggjort den 3. maj 2021. Klagefrist den 31. maj 2021

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage samt dispensation fra lokalplan nr.4 vedrørende placering på ejendommen med adressen Møllebakken 53, 8471 Sabro
Offentliggjort den 28. april 2021. Klagefrist den 26. maj 2021

Landzonetilladelse til opførelse af et drivhus med tilhørende brændeskur på ejendommen med adressen Algade 29B, 8382 Hinnerup
Offentliggjort den 28. april 2021. Klagefrist den 26. maj 2021

Landzonetilladelse til etablering af rekreative tiltag i forbindelse med vådområdeprojektet Kollerup Enge ved Hadsten
Offentliggjort den 27. april 2021. Klagefrist den 25. maj 2021.

Landzonetilladelse til etablering af et konstrueret vådområde samt akvædukt. Vådområdet etableres på matrikel 6av og 6e Selling By, Ødum tilhørende ejendommene Selling Hedevej 2 og 2B.
Offentliggjort 27. april 2021. Kagefrist er 25. maj 2021

Landzonetilladelse til etablering af nyt regnbed i forbindelse med kloakfornyelse i Selling, på ejendommen med adressen Ådalen 29, 8370 Hadsten
Offentliggjort 26. april 2021. Kagefrist er 24. maj 2021

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende bygning 9, på ejendommen med adressen Viborgvej 50, 8450 Hammel
Offentliggjort 23. april 2021. Kagefrist er 21. maj 2021

Landzonetilladelse til opførelse af læskur til heste på 42,5 m² samt lovliggørelse af ridebane, på adressen Sølvstenvej 22, 8450 Hammel
Bilag - Byggeblad
Offentliggjort 23. april 2021. Kagefrist er 21. maj 2021

Landzonetilladelse til etablering af 42m. gittermast til mobil- og bredbåndsantenner på adressen Øksendalvej 15, Vellev, 8860 Ulstrup.
Offentliggjort 23. april 2021. Kagefrist er 21. maj 2021

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus og carport, på adressen Skanderborgvej 157, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 22. april 2021. Kagefrist er 20. maj 2021

Landzonetilladelse til etablering af 42m. gittermast til mobil- og bredbåndsantenner ridebane på adressen Bækvej 5, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 16. april 2021. Kagefrist er 14. maj 2021

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af udhus på 18 m² samt tilbygning til eksisterende garage, bygning 3, med 10 m² drivhus og 16 m² udhus, på adressen Vestervej 5,  8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. april 2021. Kagefrist er 13. maj 2021

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et multihus på 38 m² i forbindelse med spejderarbejde, på adressen Århusvej14, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. april 2021. Kagefrist er 13. maj 2021

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan nr. 33 til opstilling af container/skurvogn til hobbybrug på ejendommen med adressen Udgården 2, 8471 Sabro
Offentliggjort 9 . april 2021. Kagefrist er 7. maj 2021

Landzonetilladelse til opførelse af enfamilies bolig på adressen Vittenvej 70, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 30. marts 2021. Kagefrist er 27. april 2021

Landzonetilladelse til opførelse af garage på 63 m², på adressen Karmarkvej 1, 8870 Langå, samt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 til opførelse af tilbygning til stuehus på 87 m²
Offentliggjort 25. marts 2021. Klagefrist er 22. april 2021

Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af bolig på 103 m² og udhus på 108 m² hvoraf 30 m² er carport, på adressen Værumvej 15, 8370 Hadsten
Offentliggjort 25. marts 2021. Klagefrist er 22. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på adressen Faurskovvej 19, 8370 Hadsten
Offentliggjort 22. marts 2021. Klagefrist er 19. april 2021

Landzonetilladelse til opførelse af garage på 75 m² på ejendommen Danstrupvej 15, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 19. marts 2021. Klagefrist er 9. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af fyrrum i eksisterende maskinhus på adressen Ulstrup Skovvej 20A, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 19. marts 2021. Klagefrist er 16. april 2021

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret carport og overdækket terrasse på ejendommen med adressen Postvej 20A, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 18. marts 2021. Klagefrist er 15. april 2021

Lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende jordvold på adressen Hesselbækvej 22, 8850 Bjerringbro
Offentliggjort 16. marts 2021. Klagefrist er 13. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af ny promenade ved Skjød Gadekær, Bygaden 12, 8450 Hammel
Offentliggjort 12. marts 2021. Klagefrist er 9. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde, på matr. nr. 15q og 19g, Farre By, Sporup, tilhørende ejendommen Skørringvej 98, 8472 Sporup
Offentliggjort 12. marts 2021. Klagefrist er 9. april 2021

Landzonetilladelse og dispensation til udvidelse og oprensning af vandhul, på matr. nr. 3l, Svejstrup By, Lyngå. Beliggende på adressen Lyngåvej 38, 8370 Hadsten
Offentliggjort 10. marts 2021. Klagefrist er 7. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af indendørs padel tennisbane på adressen Skolegade 17, 8881 Thorsø
Offentliggjort 5. marts 2021. Klagefrist er 2. april 2021

Landzonetilladelse til opførelse af en gyllebeholder på 4000 m³ på ejendommen matr.nr. 18e Granslev By, Granslev, tilhørende Kirkeskovvej 85B, 8450 Hammel
Offentliggjort 5. marts 2021. Klagefrist er 2. april 2021

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på ejendommen med adressen Rolighedsvej 9, 8881 Thorsø
Offentliggjort 5. marts 2021. Klagefrist er 2. april 2021

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af en del af udhuset til beboelse, på ejendommen med adressen Nørreriisvej 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 4. marts 2021. Klagefrist er 1. april 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af kombineret carport/ brændeskur på 39m2 sammenbygget med eksisterende ældre garage på 29m2 på adressen Damagervej 166, 8442 Sporup
Offentliggjort 1. marts 2021. Klagefrist er 29. marts 2021

Landzonetilladelse til arealoverførsel fra 257m² fra landbrugs- til havejord på adressen Kirkebakken 14, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 25. februar 2021. Klagefrist er 25. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 1h, Vitten By, Vitten. Beliggende på adressen Klapskovvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 25. februar 2021. Klagefrist er 25. marts 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage på 76m² beliggende på adressen Erslevvej 30, Nr. Galten, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 23. februar 2021. Klagefrist 23. marts 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygning med garage, rytterstue, sadelrum, fyrrum m.m. på ejendommen med adressen Hagenstrupvej 32, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 23. februar 2021. Klagefrist 23. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af kombineret stald, maskinhus og drivhus på adressen Hammelvej 60, 8370 Hadsten
Offentliggjort 22. februar 2021. Klagefrist 22. marts 2021

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan til opførelse af ny 1 sal med kviste, på ejendommen med adressen Bondestoft 3, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 22. februar 2021. Klagefrist 22. marts 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et udhus på ejendommen med adressen Markusvej 21, 8471 Sabro
Offentliggjort 19. februar 2021. Klagefrist 19. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af oplag og ombygning af eksisterende bygning til maskinhus, på ejendommen med adressen Sandballevej 52
Offentliggjort 18. februar 2021. Klagefrist 18. marts 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bygninger på ejendommen med adressen Mårdalsvej 2, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 16. februar 2021. Klagefrist 16. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af ny grillkiosk på ejendommen med adressen Viborgvej 89A, 8450 Hammel
Offentliggjort 12. februar 2021. Klagefrist 12. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af sporarbejdsplads ved adressen Engdalsvej 14, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 10. februar 2021. Klagefrist 10. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af bro- og sporarbejdsplads ved adressen Hadstenvej 8, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 5. februar 2021. Klagefrist 5. marts 2021

Revideret landzonetilladelse til etablering af bro- og sporarbejdsplads ved adressen Kollerupvej 2A, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 4. februar 2021. Klagefrist 4. marts 2021

Landzonetilladelse til etablering af bro- og sporarbejdsplads ved adressen Kollerupvej 2A, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 29. januar 2021. Klagefrist 26. februar 2021

Landzonetilladelse til opførelse af kontorpavillon til eksisterende virksomhed på ejendommen med adressen Lykkegårdsvej 299, 8472 Sporup
Offentliggjort 29. januar 2021. Klagefrist 26. februar 2021

Landzonetilladelse til etablering af sporarbejdsplads ved adressen Østergade 4C, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 28. januar 2021. Klagefrist 25. februar 2021

Landzonetilladelse til etablering af sporarbejdsplads ved adressen Haraldlundsvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 28. januar 2021. Klagefrist 25. februar 2021

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bygninger på landbrugsejendom til maskin- og smedeværksted samt prøvehal, på adressen Sølvstenvej 45, 8450 Hammel
Offentliggjort 28. januar 2021. Klagefrist 25. februar 2021

Landzonetilladelse til forlængelse af nuværende garage med større redskabsskur på ejendommen med adressen Møllebakken 53, 8471 Sabro.
Offentliggjort 26. januar 2021. Klagefrist 23. februar 2021

Landzonetilladelse til opførelse af 65 m² overdækning, på adressen Enghaven 36, 8370 Hadsten
Offentliggjort 22. januar 2021. Klagefrist 19. februar 2021

Landzonetilladelse til etablering af carport på 72m² på adressen Glæsborgvej 4, 8450 Hammel.
Offentliggjort 22. januar 2021. Klagefrist 19. februar 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af hønsehus (bygning 8) og garage (bygning 9) på ejendommen med adressen Hagenstrupvej 32, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 21. januar 2021. Klagefrist 18. februar 2021

Landzonetilladelse til udvidelse af sø på matr. nr. 11a Vissing By, Vissing beliggende på adressen Hovhedevej 34, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 21. januar 2021. Klagefrist 18. februar 2021

Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul, på matr. nr. 6k Skjoldelev By, Lading. Beliggende på adressen Mandhusvej 25, 8471 Sabro
Offentliggjort 19. januar 2021. Klagefrist er 16. februar 2021.

Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul, på  matr.  nr. 60a Hammel By, Hammel, beliggende på adressen Mosevej 11B, 8450 Hammel
Offentliggjort 18. januar 2021. Klagefrist er 15. februar 2021.

Landzonetilladelse til opførelse af et drivhus på 16 m² samt lovliggørelse af eksisterende drivhus på 6 m², på adressen Møgelbyvej 23, 8450 Hammel
Offentliggjort 13. januar 2021. Klagefrist er 10. februar 2021.

Favrskov Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af sporarbejdsplads på matr. nr. 1iæ Hinnerup By, Haldum.
Offentliggjort 13. januar 2021. Klagefrist er 10. februar 2021.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af flere småbygninger samt ridebane på ejendommen med adressen Sognevej 29, 8870 Langå
Offentliggjort 13. januar 2021. Klagefrist er 10. februar 2021.

Favrskov Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af sporarbejdsplads på matr. nr. 3a Hinnerup By, Haldum.
Offentliggjort 13. januar 2021. Klagefrist er 10. februar 2021.

Landzonetilladelse til etablering af et anneks på 44 m² i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen med adressen Kærsmindevej 8A, 8370 Hadsten, matr.nr. 16 e Hadbjerg By, Hadbjerg.
Offentliggjort 8. januar 2021. Klagefrist er 5. februar 2021.

Favrskov Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af 40m² carport på adressen Kirkebakken 14, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 6. januar 2021. Klagefrist er 3. februar 2021.

Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul på matr. nr. 7f Grølsted By, Skorup, beliggende på adressen Grølstedvej 2, 8881 Thorsø.
Offentliggjort 6. januar 2021. Klagefrist er 3. februar 2021.

Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 7a Danstrup By, Gerning, beliggende ved adressen Danstrupvej 14A, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 6. januar 2021. Klagefrist er 3. februar 2021.

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus og opførelse af carport i forlængelse af eksisterende udhus på ejendommen med adressen Vadstedvej 231, 8450 Hammel
Offentliggjort 4. januar 2021. Klagefrist er 1. februar 2021.

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane på ejendommen med adressen Villungsvej 34, 8870 Langå, matr.nr. 1f Houlbjerg By, Houlbjerg
Offentliggjort 4. januar 2021. Klagefrist er 1. februar 2021.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus, på ejendommen med adressen Granslevbyvej 1, 8870 Langå, matr.nr. 2d Granslev By, Granslev.
Offentliggjort 21. december 2020. Klagefrist er 18. januar 2021.

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til stuehus på adressen Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 16. december 2020. Klagefrist er 13. januar 2021.

Landzonetilladelse til opførelse af en lille hytte (13 m²) på ejendommen med adressen Klepgabsvej 24, 8881 Thorsø, matr.nr. 5 a Borridsø By, Gerning.
Offentliggjort 14. december 2020. Klagefrist er 11. januar 2021.

Llandzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til udstykning af areal fra matr.nr. 15a, V. Velling By, V. Velling  til 3 nye grunde til brug for opførelse af beboelsesejendomme.
Offentliggjort 8. december 2020. Klagefrist er 6. januar 2021.

Lovliggørelse af bygning 4 – et mindre cykelskur på 10 m² på ejendommen med adressen Kastanjevej 4, 8382 Hinnerup, matr.nr. 20 h Grundfør By, Grundfør.
Offentliggjort 7. december 2020. Klagefrist er 4. januar 2021.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig spor- og broarbejdsplads ved adressen Hallingvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 30. november 2020. Klagefrist er 28. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin i alt 5.800 m² på ejendommene med adressen Vesteralle 44/ Vesterled 15, 8870 Langå
Offentliggjort 26. november. Klagefrist er 24. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig sporarbejdsplads ved adressen Brushøjvej 32 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 26. november. Klagefrist er 24. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig sporarbejdsplads ved adressen Vesteralle 44, 8870 Langå.
Offentliggjort 24. november. Klagefrist er 22. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig sporarbejdsplads ved adressen Østergårdsvej 5, 8870 Langå.
Offentliggjort 24. november. Klagefrist er 22. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af en parkeringsplads i tilknytning til skovbegravelsesplads i Mygind skov.
Offentliggjort 24. november. Klagefrist er 22. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig broarbejdsplads ved adressen Bidstrupvej 1, 8870 Langå.
Offentliggjort 24. november. Klagefrist er 22. december 2020.

Landzonetilladelse til udstykning af ny landbrugsejendom med eksisterende bolig fra ejendommen med adressen Skanderborgvej 28, 8370 Hadsten, matr.nr. 14a m.fl. Hadsten By, Over-og Neder Hadsten.
Offentliggjort 23. november. Klagefrist er 21. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig sporarbejdsplads på adressen Damsbrovej 3, Elbækvej 1 8382 Hinnerup
Offentliggjort 23. november. Klagefrist er 21. december 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med garage på ejendommen med adressen Rolighedsvej 9, 8881 Thorsø, matr.nr. 11v og 11 mz Thorsø By, Thorsø.
Offentliggjort 20. november. Klagefrist er 18. december 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af en carport med indbygget redskabsrum, på ejendommen med adressen I P Hartmanns Vej 18, 8370 Hadsten
Offentliggjort 19. november - Klagefrist 17. december 2020.

Landzonetilladelse til etablering af midlertidig FTN arbejdsplads på adressen Østergade 4C i Hadsten
Offentliggjort 16. november - Klagefrist 14. december 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse på 22 m² påbygget eksisterende garage på ejendommen med adressen Mågårdsvej 10, 8850 Bjerringbro
Offentliggjort 10. november - Klagefrist 8. december 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ejendommen med adressen Viborgvej 852B, 8471 Sabro
Offentliggjort 29. oktober - Klagefrist 26. november 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på ejendommen med adressen Viborgvej 852A, 8471 Sabro
Offentliggjort 28. oktober - Klagefrist 25. november 2020.

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan nr. 134 til opførelse af et drivhus på ca. 25 m² på ejendommen med adressen Klapskovvej 28, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 23. oktober - Klagefrist 20. november 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport på 30 m² (bygning 4) samt udestue på 14 m² (bygning 9), på adressen Landevejen 207, 8370 Hadsten
Offentliggjort 22. oktober - Klagefrist 19. november 2020.

Landzonetilladelse til etablering af et mindre MC-værksted, på ejendommen med adressen Gl Skanderborgvej 132, 8472 Sporup
Offentliggjort 19. oktober - Klagefrist 16. november 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af en garage på 125m² på adressen Lykkevej 9, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 15. oktober - Klagefrist 12. november 2020.

Landzonetilladelse til opstilling af et læskur på 30 m² til dyr, på ejendommen med adressen Fattiggårdsvej 4, 8881 Thorsø
Offentliggjort 9. oktober - Klagefrist 6. november 2020.

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på 800 m² med belysning, på ejendommen med adressen Bøstrupvej 7, 8870 Langå
Offentliggjort 7. oktober - Klagefrist 4. november 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af orangeri på 26 m², på adressen Rigtrupvej 65, 8370 Hadsten, matr.nr. 15 b, Rigtrup By, Voldum.
Offentliggjort 6. oktober - Klagefrist 3. november 2020.

Kontakt

Plan og Byg
Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

 

 


 

Senest opdateret

07.05.2021
mthi