You are here

Landzonetilladelser: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser efter planlovens §35 stk.1 offentliggøres her. Efter klagefristens udløb findes tilladelserne på plandata.dk

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamilieshus og garage på adressen Sandbyvej 1B, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 15. januar - Klagefrist 12. februar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende carport på 59m². Carporten er beliggende på adressen Astrup Skovvej 13, 8370 Hadsten
Offentliggjort 14. januar - Klagefrist 11. februar 2020.

Landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i to lejligheder, på adressen Sandbyvej 14, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 14. januar - Klagefrist 11. februar 2020.

Dispensation fra lokalplan nr. 312 samt tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en ny bolig på 269 m² samt garage på 80 m², på adressen I P Hartmanns Vej 14, 8370 Hadsten
Offentliggjort 13. januar - Klagefrist 10. februar 2020.

Landzonetilladelse til udstykning af landbrugsejendom med to beboelsesbygninger, på adresserne Karmarkvej 2 og Karmarkvej 4, 8870 Langå
Offentliggjort 9. januar - Klagefrist 6. februar 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig samt ændret anvendelse af eksisterende bolig til lager på adressen Randersvej 83, 8940 Randers SV
Offentliggjort 19. december - Klagefrist 16. januar 2020.

Landzonetilladelse til etablering af vekselstation på 47m² til servicering af fjernvarmenettet i Norring. Vekselstationen placeres på adressen Damsbrovej 39, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 18. december - Klagefrist 15. januar 2020.

Landzonetilladelse til opstilling af 12m. glasfiberflagstang, hvori der skjult i toppen monteres en antenne fra Hinnerup Fjernvarme. Flagstangen opstilles på adressen Vittenvej 63, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 18. december - Klagefrist 15. januar 2020.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af solcelle-anlæg på 44 m², på adressen Galtenvej 7, 8370 Hadsten
Offentliggjort 11. december - Klagefrist 8. januar 2020.

Landzonetilladelse til udvidelse af Rønge gårdbiogasanlæg, på adressen Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 9. december - Klagefrist 6. januar 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af den i BBR nævnte bygning 2 – staldbygning - ændres til fyrrum og depot og bygning 4 - ladebygning - ændres til værksted og privat garage, på adressen Farre Hedevej 51, 8472 Sporup
Offentliggjort 9. december - Klagefrist 6. januar 2020.

Landzonetilladelse til at øge skorstenshøjden fra 15 til 24 m samt dispensation fra lokalplan nr. 33-2 efter planlovens § 19, på adressen Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 3. december - Klagefrist 31. december 2019.

Afgørelse om landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr. nr. 23K, Haurum By, Haurum på Kragelundvej 21, 8450 Hammel. 
Offentliggjort 3. december - Klagefrist 2. januar 2020.

Landzonetilladelse til etablering af tilbygning til eksisterende driftsbygning på adressen Tørvevej 8, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 29. november - Klagefrist er 27. december 2019

Landzonetilladelse til etablering af enfamilieshus på adressen Skanderborgvej 131A, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 27. november - Klagefrist er 25. december 2019

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 420 m² samt opførelse af 150 m² udhus
Offentliggjort 26. november - Klagefrist er 24. december 2019

Landzonetilladelse til opførelse af ny administrationsbygning samt ny parkeringsplads i tilknytning til Hinnerup vandværk
Offentliggjort 25. november - Klagefrist er 23. december 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækning på 25 m²( bygning 3) og teknisk anlæg
Offentliggjort 21. november - Klagefrist er 19. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af nyt stuehus, udhus og hønsehus på ejendommen med adressen Rækkevej 17, 8370 Hadsten, matr.nr. 1ab Favrskov Hgd., Lyngå. 
Klagefrist er 19. december 2019

Midlertidig landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende lejlighed i nr. 9A til benyttelse som erhverv for en tidsbegrænset periode på 5 år, på ejendommen med adressen Pøt Møllevej 1, 8450 Hammel
Offentliggjort 19. november - Klagefrist er 17. december 2019

Landzonetilladelse til overdækning af gårdsplads på 77 m² ved Børnehave Klintholm
Offentliggjort 18. november - Klagefrist er 16. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til etablering af lejlighed i tagetagen på eksisterende bygning på ejendommen med adressen Gl Viborgvej 28, 8450 Hammel, matr.nr. 6 e Møgelby By, Søby. 
Klagefrist er 6. december 2019.

Landzonetilladelse til opførelse af aftægtsbolig på ejendommen med adressen Haraldsmarkvej 9, 8370 Hadsten
Offentliggjort 7. november - Klagefrist er 5. december 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 samt dispensation efter planlovens § 19 fra lokalplanens bestemmelse til opførelse af et drivhus, på adressen Selli Ager 10, 8881 Thorsø, matr.nr. 10 aa Aidt By, Aidt
Klagefrist er 22. november 2019

Landzonetilladelse til opstilling af køle- og generatoranlæg i forbindelse med etablering af teknikbygning på adressen Brundtvej 11, 8370 Hadsten
Klagefrist er 20. november 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af udhus til etablering af autoværksted, på adressen Enslevvej 20, 8860 Ulstrup, matr.nr. 16h Enslev By, Vellev. 
Klagefrist er 19. november 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et skur med halvtag, på adressen Grusgraven 6, 8370 Hadsten, matr.nr. 14b Lyngå By, Lyngå. 
Offentliggjort 11. oktober - Klagefrist er 8. november 2019

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af kursus- og møde faciliteter samt showroom for Kawasaki Danmark på adressen Tåstrupvej 52, 8370 Hadsten. 
Offentliggjort 10. oktober - Klagefrist 7. november 2019.

Favrskov Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af mobil antenneposition for mobiloperatøren Hi3G. Antennesystemet opsættes på eksisterende skorsten på Lecaværket i kote 55. 
Offentliggjort 9. oktober - Klagefrist 6. november 2019

Landzonetilladelse til opførelse af carport med redskabsrum, i alt 60 m², på adressen Algade 5, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 1. oktober - Klagefrist 29. oktober 2019

Landzonetilladelse til opførelse af en teknikbygning på 759m² på adressen Brundtvej 11, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 24. september - Klagefrist 22. oktober 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane, på adressen Hovvejen 55, 8471 Sabro
Offentliggjort 24. september - Klagefrist 22. oktober 2019

Landzonetilladelse til opsætning af firma skilt på adressen Randersvej 14, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 19. september - Klagefrist 17. oktober 2019

Landzonetilladelse til sø ved Elhøjvej 56, 8471 Sabro. 
Offentliggjort 12. september - Klagefrist 10. oktober 2019

Landzonetilladelse til sø på matr. nr. 1s Tinning By, Foldby – Norringure 
Offentliggjort 12. september - Klagefrist 10. oktober 2019

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på adressen Postvej 4, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 12. september - Klagefrist er 10. oktober 2019.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af tidligere stald til beboelse og garage, på adressen Hovvejen 55, 8471 Sabro, matr.nr. 14 s Skjoldelev By, Lading. 
Klagefrist er 7. oktober 2019.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bygning 4 på 33 m², overdækning til bygning 2 på 16 m² samt overdækning ved bygning 3 på 12 m²
Offentliggjort 5. september - Klagefrist 3. oktober 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opsætning af drivhus på 59 m², på adressen Møllebakken 46R, 8471 Sabro, matr.nr. 2 ae Lading By, Lading. 
Klagefrist er 1. oktober 2019.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en fritliggende udestue på adressen Pøtmøllevej 10, 8382 Hinnerup, matr.nr. 3 d Tinning By, Folby.  
Klagefrist er 30. september 2019.

Lovliggørende landzonetilladelse til et overdækket areal ved bygning 2 (garagen), på adressen Enslevvej 19, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 28. august - Klagefrist 25. september 2019

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med udnyttet tagetage på 113 m² på adressen Vinkelvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 21. august - Klagefrist 18. september 2019

Landzonetilladelse til 3 gangbroer over Borre Å. Broerne blev midlertidig etableret i forbindelse med skuespillet ”Spådommen om Høje Stene”. Broerne er beliggende ved Præstevænget 100, 8881 Thorsø
Offentliggjort 19. august - Klagefrist 16. september 2019

Landzonetilladelse til at foretage jordforbedrende terrænregulering på adressen Astrupvej 4B, 8370 Hadsten.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 8a Grundfør by, Grundfør med et areal på 4854 m², på adressen Th.Nielsensvej 8, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 16. august - Klagefrist 13. september 2019

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med tilhørende carport som erstatning for nuværende bolig, på adressen Mondrupvej 2, 8881 Thorsø
Offentliggjort 14. august - Klagefrist 11. september 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et mindre anneks, på adressen Kirkeskovvej 60, 8450 Hammel
Offentliggjort 9. august - Klagefrist 6. september 2019

Landzonetilladelse til indretning af yderligere én lejlighed i tagetagen i eksisterende bygning, på adressen Postvej 33, 8382 Hinnerup
Offentliggjort 8. august - Klagefrist 5. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af et nyt fritliggende enfamiliehus med integreret carport, på adressen Skjoldborgs Vej 8, 8370 Hadsten, matr.nr. 2 v Selling By, Ødum. 
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse til at udvide to vandhuller ved Ølstedvej på matr. nr. 6b og 10h Søften By, Søften.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af nyt 129 m² enfamiliehus som erstatning for den gamle bolig, på adressen Gl Skanderborgvej 132A, 8472 Sporup, matr.nr. 28 a Farre By, Sporup.  
Offentliggjort 5. august - Klagefrist 2. september 2019

Lovliggørende landzonetilladelse hhv. garage, havepavillon, drivhus og skur på adressen Rævsagervej 4, 8382 Hinnerup.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Landzonetilladelse til lovliggørelse af en tilbygning på 145 m² til eksisterende bygning samt lovliggørelse af 60 m² udhus, på adressen Skanderborgvej 228.
Offentliggjort 11. juli - Klagefrist er 8. august 2019

Senest opdateret

15.01.2020
anoh