You are here

Øvrige høringer

Øvrige høringer og afgørelser offentliggøres her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Her kan du læse høringer og afgørelser på de øvrige fagområder i kommunen.

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til forlængelse af Vestre Ringvej i Hadsten. Tilladelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1 og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land.

Klagevejledning

Tilladelser efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages. Hvis kommunes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Datoen for offentliggørelsen er 7. april 2020.

Høring over forslag til Fritids- og Idrætsstrategi for Favrskov Kommune

Byrådet besluttede på mødet 25. februar 2020 at sende forslag til Fritids- og Idrætsstrategi for Favrskov Kommune i høring. Forslag til Fritids- og Idrætsstrategi sendes i høring hos alle interessenter på fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune. Forslag til Fritids- og Idrætsstrategi kan læses her.

Strategiens overordnede formål er at ”inspirere flere til at bevæge sig mere – og gerne i fællesskaber”. Strategien rummer både fritids- og idrætsaktiviteter organiseret i foreninger og omfatter også fritidsområdet i bredere forstand – herunder de selvorganiserede som for eksempel jer, der vandrer og løber på eget initiativ eller går på jagt eller fisketur. Alle interesserede opfordres derfor til at komme med bemærkninger til strategien. Forslaget til strategien er blevet til i et samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke, Spejdersamrådet og Folkeoplysningsudvalget, og på et seminar i november deltog 50 personer i workshops, der havde til formål at inspirere til strategien. Strategien og den politiske sagsfremstilling kan også læses på polweb ved at følge dette link.

Hørringssvar fremsendes pr. e-mail til kulturogfritid@favrskov.dk. Høringssvar indsendes senest søndag 31. maj 2020.

Der kvitteres for modtagelsen af høringssvar, men der kommenteres ikke på de enkelte høringssvar. Efter høringen vil der ske en administrativ tilretning af strategien på baggrund af høringssvarene. Strategien for Fritids- og Idrætsområdet forventes endeligt behandlet af Byrådet i efteråret 2020.

Alle høringssvar vil blive offentliggjort her på www.favrskov.dk.

Eventuelle spørgsmål til høringsprocessen kan rettes til Daniel Søndergaard på telefon 89 64 41 02 eller på dsoe@favrskov.dk.

 

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Senest opdateret

30.06.2020
dole