You are here

Øvrige høringer

Se høringer og afgørelser fra de øvrige fagområder.

Her kan du læse høringer og afgørelser på de øvrige fagområder i kommunen.

Høring over forslag til Fritids- og Idrætsstrategi for Favrskov Kommune

Byrådet besluttede på mødet 25. februar 2020 at sende forslag til Fritids- og Idrætsstrategi for Favrskov Kommune i høring. Forslag til Fritids- og Idrætsstrategi sendes i høring hos alle interessenter på fritids- og idrætsområdet i Favrskov Kommune. Forslag til Fritids- og Idrætsstrategi kan læses her.

Strategiens overordnede formål er at ”inspirere flere til at bevæge sig mere – og gerne i fællesskaber”. Strategien rummer både fritids- og idrætsaktiviteter organiseret i foreninger og omfatter også fritidsområdet i bredere forstand – herunder de selvorganiserede som for eksempel jer, der vandrer og løber på eget initiativ eller går på jagt eller fisketur. Alle interesserede opfordres derfor til at komme med bemærkninger til strategien. Forslaget til strategien er blevet til i et samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke, Spejdersamrådet og Folkeoplysningsudvalget, og på et seminar i november deltog 50 personer i workshops, der havde til formål at inspirere til strategien. Strategien og den politiske sagsfremstilling kan også læses på polweb ved at følge dette link.

Hørringssvar fremsendes pr. e-mail til kulturogfritid@favrskov.dk. Høringssvar indsendes senest søndag 31. maj 2020.

Der kvitteres for modtagelsen af høringssvar, men der kommenteres ikke på de enkelte høringssvar. Efter høringen vil der ske en administrativ tilretning af strategien på baggrund af høringssvarene. Strategien for Fritids- og Idrætsområdet forventes endeligt behandlet af Byrådet i efteråret 2020.

Alle høringssvar vil blive offentliggjort her på www.favrskov.dk.

Eventuelle spørgsmål til høringsprocessen kan rettes til Daniel Søndergaard på telefon 89 64 41 02 eller på dsoe@favrskov.dk.

Senest opdateret

20.03.2020
dole