You are here

Øvrige høringer

Øvrige høringer og afgørelser offentliggøres her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Her kan du læse høringer og afgørelser på de øvrige fagområder i kommunen.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til forlængelse af Vestre Ringvej i Hadsten. Tilladelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1 og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land.

Klagevejledning

Tilladelser efter naturbeskyttelseslovens § 20 kan ikke påklages. Hvis kommunes afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Datoen for offentliggørelsen er 7. april 2020.

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Senest opdateret

12.08.2020
dole