You are here

Spildevand: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende spildevand offentliggøres her. Vejledning til høringssvar og klager finder du nederst på siden.

Høringer:  

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2013 er fremlagt til høring fra 16. maj til 11. august 2020
Tillæg fastsætter rammerne for fremtidig afledning af spildevand og regnvand for oplandet SEL03 i Selling. Desuden ændres placeringen af regnvandsbassin BSEL003R, så bassinet etableres syd for Spørring Å i stedet for nord for åen, som tidligere planlagt. Tillæg nr. 14 skal endvidere tilvejebringe et juridisk grundlag for at erhverve flere arealer eller rettigheder fra private lodsejere ved gennemførelse af separatkloakering i hele Selling.
Høringsfristen er 11. august 2020.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af tillægget
Klagefristen for ikke-miljøvurdering skal være 14. juli 2020.

 

Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen er fremlagt i høring fra 6. maj til 1. juli 2020.
Tillægget omfatter flytning af planlagt regnvandsbassin i den vestlige del af Laurbjerg.
Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest 1. juli 2020. Adressen er Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget
Afgørelsen kan påklages senest 1. juli 2020 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Afgørelser:

Ændring af krav vedr. bundfald i udledningstilladelse for Drøsbro Renseanlæg
Klagefrist 2. juli 2020. Søgsmålsfrist 4. december 2020.

Ændring af krav vedr. bundfald i udledningstilladelse for Ulstrup Renseanlæg
Klagefrist 2. juli 2020. Søgsmålsfrist 4. december 2020.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra del af opland FOL18 i Foldby til tilløb til Norring Møllebæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin
Klagefrist 26. juni 2020. Søgsmålsfrist 29. november 2020.

Udledningstilladelse til overfladevand fra opland LAU10, LAU15 og LAU16 i Laurbjerg til Lopbæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin
Klagefrist er 23. juni 2020. Søgsmålsfrist er den 26. november 2020

Udledningstilladelse overfladevand fra opland HAD66 i Hadsten til tilløb til Lilleåen samt afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin
Klagefrist 19. maj 2020. Søgsmålsfrist 21. oktober 2020
 

Offentliggørelser:

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2013. Rådighedsindskrænkninger til adgangsvej til regnvandsbassin i Voldum

Se den gældende Spildevandsplan 2013 og alle tillæg her

 

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Om høringssvar og klagemulighed

 • Indgiv et høringssvar

  Du kan indsende et høringssvar når der er tale om et forslag, der er i høring.

  Husk at indsende dit høringssvar inden fristen udløber.

  Du kan altid se høringsfristen lige under forslaget.

  Bemærkningerne kan sendes med mail til: favrskov@favrskov.dk eller med post til:


  Favrskov Kommune,
  Teknik og Kultur,
  Skovvej 20,
  8382 Hinnerup


  Husk at notere på kuverten eller i mailens emnefelt, hvilket høringsforslag din bemærkning henvender sig til.

  Du skal også notere sagsnummeret, som du finder på forsiden af selve forslaget.

   

  Dit høringssvar er offentligt

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

 • Indsend en klage til Natur og Miljøklagenævnet

  Du har mulighed for at bruge klageportalen, hvis du vil klage over en afgørelse.

  Husk at være opmærksom på, hvornår klagefristen udløber.

  Du kan altid se klagefristen lige under det primære dokument.

  Ønsker du at klage, skal klagen indgives via Klageportalen her.  Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NemID.

  Klagen sendes automatisk via Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om gebyret her

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

02.07.2020
anoh