You are here

Spildevand: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende spildevand offentliggøres her. Du finder høringsforslagene i højre side.

Vejledning til høringssvar og klagemulighed finder du nederst på siden.


Høringer:  

Der er pt. ingen høringer.

Afgørelser:

Tilladelse til udledning af overfladevand fra del af opland HAL01 i Haldum til tilløb til Haldum Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin.
Klagefrist 26. juli 2019. Søgsmålsfrist 28. december 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland NOR01+NOR04 i Norring til Norring Møllebæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassiner
Klagefrist 4. juli 2019. Søgsmålsfrist 6. december 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kloakopland SEL02 – SEL05 i Selling til Spørring Å samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin 
Klagefrist 3. juli 2019. Søgsmålsfrist 5. december 2019.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af bundfældet filterskyllevand til regnvandsledningen.
Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelse. Klagefristen er dermed 3. juni 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kloakopland GRA01 og GRA05 i Granslev til Granslev Å samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin  
Klagefrist 3. april 2019. Søgsmålsfrist 6. september 2019

 

Offentliggørelser:

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2013. Rådighedsindskrænkninger til adgangsvej til regnvandsbassin i Voldum

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2013. Opdeling i Laurbjerg af opland LAU15 i LAU15 og LAU16 samt etablering af regnvandsbassiner for opland LAU10, LAU15 og LAU16

Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland GRU11 for planlagt boligområde ved Herstvej i Grundfør

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2013. Udvidelse af kloakopland SØF28 i erhvervsområde i Søften

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2013. Arealafståelse til bassiner mv. i Voldum samt spildevandskloakering af Skovbakkevej 13 i Ulstrup

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2013. Udvidelse af kloakopland HAL01 som følge af byggeri inden for lokalplan 346 for landsbyen Haldum

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2013. Udvidelse af kloakopland SKØ01 i forbindelse med ny bolig på Skolebakken 16 i Skjød

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland HIN51 for planlagt boligområde ved Humlehaven i Hinnerup

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland HIN49 for planlagt boligområde – 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland FOL19 for planlagt boligområde ved Midtager i Foldby

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2013

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013. Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013.
Nye regnvandsbassiner i Thorsø.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013.
Ekspropriation og arealafståelse ved kloakering af spildevandsopland SAL02 i Sall.

Du kan se den gældende spildevandsplan her: Spildevandsplan 2013

Om høringssvar og klagemulighed

 • Indgiv et høringssvar

  Du kan indsende et høringssvar når der er tale om et forslag, der er i høring.

  Husk at indsende dit høringssvar inden fristen udløber.

  Du kan altid se høringsfristen lige under forslaget.

  Bemærkningerne kan sendes med mail til: favrskov@favrskov.dk eller med post til:


  Favrskov Kommune,
  Teknik og Kultur,
  Skovvej 20,
  8382 Hinnerup


  Husk at notere på kuverten eller i mailens emnefelt, hvilket høringsforslag din bemærkning henvender sig til.

  Du skal også notere sagsnummeret, som du finder på forsiden af selve forslaget.

   

 • Indsend en klage til Natur og Miljøklagenævnet

  Du har mulighed for at bruge klageportalen, hvis du vil klage over en afgørelse.

  Husk at være opmærksom på, hvornår klagefristen udløber.

  Du kan altid se klagefristen lige under det primære dokument.

  Ønsker du at klage, skal klagen indgives via Klageportalen her.  Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NemID.

  Klagen sendes automatisk via Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om gebyret her

Senest opdateret

01.11.2019
anoh