You are here

Spildevand: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende spildevand offentliggøres her. Du finder høringsforslagene i højre side.

Vejledning til høringssvar og klagemulighed finder du nederst på siden.


Høringer:  

Forslag til tillæg nr. 17 til spildevandsplanen er fremlagt i høring fra 4. december 2019 til 29. januar 2020. 
Tillægget omfatter flytning af planlagt regnvandsbassin i den vestlige del af Laurbjerg .
Bemærkninger til tillægget kan sendes til Favrskov Kommune senest 29. januar 2020. Adressen er Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, favrskov@favrskov.dk.

Der er desuden truffet afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillægget - Afgørelsen kan påklages senest 1. januar 2020 i henhold til klagevejledningen i afgørelsen.

Afgørelser:

Tilladelse til udledning af overfladevand fra del af opland HAL01 i Haldum til tilløb til Haldum Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin.
Klagefrist 26. juli 2019. Søgsmålsfrist 28. december 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra opland NOR01+NOR04 i Norring til Norring Møllebæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassiner
Klagefrist 4. juli 2019. Søgsmålsfrist 6. december 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kloakopland SEL02 – SEL05 i Selling til Spørring Å samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af regnvandsbassin 
Klagefrist 3. juli 2019. Søgsmålsfrist 5. december 2019.

 


Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelse. Klagefristen er dermed 3. juni 2019

 

 

Offentliggørelser:

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2013. Rådighedsindskrænkninger til adgangsvej til regnvandsbassin i Voldum

se den gældende Spildevandsplan 2013 og alle tillæg her

 

 

Om høringssvar og klagemulighed

 • Indgiv et høringssvar

  Du kan indsende et høringssvar når der er tale om et forslag, der er i høring.

  Husk at indsende dit høringssvar inden fristen udløber.

  Du kan altid se høringsfristen lige under forslaget.

  Bemærkningerne kan sendes med mail til: favrskov@favrskov.dk eller med post til:


  Favrskov Kommune,
  Teknik og Kultur,
  Skovvej 20,
  8382 Hinnerup


  Husk at notere på kuverten eller i mailens emnefelt, hvilket høringsforslag din bemærkning henvender sig til.

  Du skal også notere sagsnummeret, som du finder på forsiden af selve forslaget.

   

 • Indsend en klage til Natur og Miljøklagenævnet

  Du har mulighed for at bruge klageportalen, hvis du vil klage over en afgørelse.

  Husk at være opmærksom på, hvornår klagefristen udløber.

  Du kan altid se klagefristen lige under det primære dokument.

  Ønsker du at klage, skal klagen indgives via Klageportalen her.  Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NemID.

  Klagen sendes automatisk via Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om gebyret her

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

09.03.2020
anoh