You are here

Virksomheder: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende virksomheder offentliggøres her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Klagevejledning og frister fremgår af de enkelte dokumenter, hvis der ikke er skrevet andet.

Offentliggørelser:

Meddelelse af Påbud om vilkårsændring ved påbud om oplag og dosering af kemikalier til drift af luftrenser på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 18. November 2019 – klagefrist 16. december 2019.

Høringer:

Der er ingen aktuelle høringer.

Afgørelser: 

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Kollerup Enge – Vådområdeprojekt i Hadsten
Offentliggjort 2. april 2020 – Klagefrist 30. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Kunstgræsbane ved NMT – Byens Arena, Skovvangsvej 20, Hadsten
Offentliggjort 2. april 2020 – Klagefrist 30. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for udvidelse og forlængelse af Vestre Ringvej i Hadsten
Offentliggjort 26. Marts 2020 – Klagefrist 23. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Outdoor Fitnessanlæg ved Rønbækhallen i Hinnerup.
Offentliggjort 24. Marts 2020 – Klagefrist 7. April 2020.

Afgørelse om tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Rønge Biogas, Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort den 26. februar 2020  - klagefrist den 26. marts 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke miljøvurderingspligt for etablering af støjvold – Hadsten & Omegns Jagtforening, Vissingvej 5, 8370 Hadsten 
Offentliggjort 21. februar 2020 – klagefrist 20. marts 2020

Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af tidligere miljøgodkendelse – Hadsten & Omegns Jagtforening, Vissingvej 5, 8370 Hadsten 
Offentliggjort 21. februar 2020 – klagefrist 20. marts 2020

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for udvidelse af Rønge Biogas, Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 30. januar 2020 – klagefrist 27. februar 2020.

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af Beachbaneanlæg og Outdoor Fitness i Søften
Offentliggjort 16. september 2019 - klagefrist 14. oktober 2019.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for cykelsti og fjernvarmeledning, Svenstrup-Hammel 
Offentliggjort 5. september 2019 – klagefristen udløber 3. oktober 2019.

Kontakt

Team Virksomheder
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

02.04.2020
anoh