You are here

Virksomheder: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende virksomheder offentliggøres her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Klagevejledning og frister fremgår af de enkelte dokumenter, hvis der ikke er skrevet andet.

Offentliggørelser:

Meddelelse af Påbud om vilkårsændring ved påbud om oplag og dosering af kemikalier til drift af luftrenser på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 18. November 2019 – klagefrist 16. december 2019.

Høringer:

Der er i øjeblikket ingen høringer.

Afgørelser: 

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af Beachbaneanlæg og Outdoor Fitness i Søften
Offentliggjort 16. september 2019 - klagefrist 14. oktober 2019.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for cykelsti og fjernvarmeledning, Svenstrup-Hammel 
Offentliggjort 5. september 2019 – klagefristen udløber 3. oktober 2019.

Afgørelse om tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort den 28. juni 2019  - klagefrist den 26. juli 2019

Afgørelse om tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Frijsenborg Biogas, Fuglsangsvej 100-102, 8450 Hammel 
Offentliggjort den 26. juni 2019  - klagefrist den 24. juli 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for ny placering og udvidelse af HMNs anlæg på Frijsenborg biogasanlæg på Fuglsangvej 100, 8450 Hammel
Offentliggjort  22. maj 2019 – klagefrist 21. juni 2019

Afgørelse om miljøgodkendelse af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge i forbindelse med etablering af plansilo og kørevej i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 på OL Biogas, Løjstrupvej 12B, Langå
Offentliggjort  13. maj 2019 – klagefrist 13. juni 2019

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

21.11.2019
anoh