You are here

Virksomheder: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende virksomheder offentliggøres her. Info om behandling af persondata findes nederst på siden.

Offentliggørelser

Før-offentliggørelse, Indledning af revurdering og tillæg til miljøgodkendelse, Frijsenborg Biogas
Offentliggørelse 8. juni 2020 – henvendelse frist 7. juli 2020

Meddelelse af Påbud om vilkårsændring ved påbud om oplag og dosering af kemikalier til drift af luftrenser på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 18. November 2019 – klagefrist 16. december 2019.

Høringer

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering (VVM) for nye vandindvindingstilladelser til Aarhus Vands drikkevandsboringer.

Aarhus Vands nuværende tilladelser til at indvinde grundvand til drikkevandsforsyning udløber i 2023, det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som danner baggrund for de nye tilladelser. En af boringerne ligger i Favrskov Kommune, derfor er der også en høring i Favrskov Kommune.

Vi hører gerne din mening. Du kan sende høringsbidrag til Favrskov Kommune senest den 16. juni 2020 pr. mail til favrskov@favrskov.dk eller pr. post til Favrskov Kommune, Natur og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Offentliggjort 26. maj 2020 - Frist for høringssvar er den 16. juni 2020.

Afgørelser

Afgørelse om ikke-miljøgodkendselsespligt for ændringer på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881Thorsø
Offentliggjort 8. juni 2020 – klagefrist 7. juli 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for varmepumpe med tilhørende fjernvarmetransmissionsledning fra Thorsø Miljø- og Biogasanlæg til Thorsø Fjernvarmeværks net i Skolegade, Thorsø
Offentligjort 8. juni 2020 – klagefrist 7. juli 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af en 1,3 MW varmepumpe på Laurbjerg Kraftvarmeværk, Hammelvej 165A, 8870 Langå
Offentliggjort 28. maj 2020 – klagefrist 25. juni 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Kollerup Enge – Vådområdeprojekt i Hadsten
Offentliggjort 2. april 2020 – Klagefrist 30. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Kunstgræsbane ved NMT – Byens Arena, Skovvangsvej 20, Hadsten
Offentliggjort 2. april 2020 – Klagefrist 30. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for udvidelse og forlængelse af Vestre Ringvej i Hadsten
Offentliggjort 26. Marts 2020 – Klagefrist 23. April 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for Outdoor Fitnessanlæg ved Rønbækhallen i Hinnerup.
Offentliggjort 24. Marts 2020 – Klagefrist 7. April 2020.

Afgørelse om tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Rønge Biogas, Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort den 26. februar 2020  - klagefrist den 26. marts 2020

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke miljøvurderingspligt for etablering af støjvold – Hadsten & Omegns Jagtforening, Vissingvej 5, 8370 Hadsten 
Offentliggjort 21. februar 2020 – klagefrist 20. marts 2020

Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af tidligere miljøgodkendelse – Hadsten & Omegns Jagtforening, Vissingvej 5, 8370 Hadsten 
Offentliggjort 21. februar 2020 – klagefrist 20. marts 2020

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for udvidelse af Rønge Biogas, Røngevej 3, 8860 Ulstrup
Offentliggjort 30. januar 2020 – klagefrist 27. februar 2020.


Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

y

Vigtig information om høringssvar

 • Sådan behandler vi dine oplysninger

  I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

   

  Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

   

  Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

   

  Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

   

  Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

   

  Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Kontakt

Team Virksomheder
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

05.08.2020
anoh