You are here

Virksomheder: Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser vedrørende virksomheder offentliggøres her. Afgørelser er tilgængelige i 6 måneder.

Klagevejledning og frister fremgår af de enkelte dokumenter, hvis der ikke er skrevet andet.

Offentliggørelser:

Der er i øjeblikket ingen offentliggørelser.

Høringer:

Der er i øjeblikket ingen høringer.

Afgørelser: 

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af Beachbaneanlæg og Outdoor Fitness i Søften
Offentliggjort 16. september 2019 - klagefrist 14. oktober 2019.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for cykelsti og fjernvarmeledning, Svenstrup-Hammel 
Offentliggjort 5. september 2019 – klagefristen udløber 3. oktober 2019.

Afgørelse om tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort den 28. juni 2019  - klagefrist den 26. juli 2019

Afgørelse om tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Frijsenborg Biogas, Fuglsangsvej 100-102, 8450 Hammel 
Offentliggjort den 26. juni 2019  - klagefrist den 24. juli 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for ny placering og udvidelse af HMNs anlæg på Frijsenborg biogasanlæg på Fuglsangvej 100, 8450 Hammel
Offentliggjort  22. maj 2019 – klagefrist 21. juni 2019

Afgørelse om miljøgodkendelse af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge i forbindelse med etablering af plansilo og kørevej i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 på OL Biogas, Løjstrupvej 12B, Langå
Offentliggjort  13. maj 2019 – klagefrist 13. juni 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af opgraderingsanlæg med tilhørende ændringer på Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø
Offentliggjort 7.maj 2019 – klagefrist 6. juni 2019
Ved en fejl fik vi angivet en for kort høringsfrist for før-offentlighedsperioden, der hermed forlænges fra den 22. til den 28. maj 2019. Alle berørte parter er direkte informeret.

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for udvidelsen af Frijsenborg Biogasanlæg på Fuglsangvej 100, 8450 Hammel 
Offentliggjort 3.maj 2019 – klagefrist 3. juni 2019
Ved en fejl fik vi angivet en for kort høringsfrist for før-offentlighedsperioden, der hermed forlænges fra den 20. til den 24. maj 2019. Alle berørte parter er direkte informeret.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af Scandinavian Metals, Englandsvej 5, 8450 Hammel
Offentliggjort den 12. april 2019 – høringsfrist den 10. maj 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for anvendelse af affaldsforbrændingsslagge i forbindelse med etablering af plansilo og kørevej; OL Biogas Aps.; Løjstrupvej 12 b, 8870 Langå
Offentliggjort 8. april 2019 – Klagefrist 8. maj 2019

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af Outdoor anlæg samt strandbaner til håndbold og volleyball
Offentliggjort 3. april 2019 – Klagefrist 1. maj 2019

Kontakt

Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

24.09.2019
anoh