You are here

Råd, nævn og udvalg

Se en oversigt over de råd, nævn og udvalg, som Favrskov Byråd har udpeget alle medlemmer til.

Til nogle råd, nævn og udvalg har Favrskov Byråd ansvaret for at udpege alle medlemmerne - også medlemmer, som ikke sidder i byrådet.

Dem kan du se en oversigt over på denne side.  

I andre tilfælde udpeger byrådet en politiker til at repræsentere Favrskov Kommune i en bestyrelse, kommission eller et nævn.

Se også listen over "stående udvalg", der kun består af byrådspolitikere

Senest opdateret

19.11.2019
tjoh