You are here

Ældrerådet

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk.

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til at skabe kontakt mellem byens ældre befolkning og byrådet.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. 

Medlemmer af Ældrerådet

 

Referater fra Ældrerådets møder

Publikationer

Kontakt

Erik H. Bertelsen
Formand
8881 Thorsø
Tlf. 71 75 23 33

 

 

Sekretær for Ældrerådet
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89 64 21 18
mbdm@favrskov.dk

Senest opdateret

27.05.2020
tjoh