You are here

Beboerklagenævnet

Opstår der tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger, kan parterne bede Beboerklagenævnet om at træffe en afgørelse.

Beboerklagenævnet træffer bl.a. afgørelse i sager, der handler om:

  • huslejeforhøjelser
  • boligens stand ved indflytning og fraflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • bytte og fremleje
  • overtrædelser af husordenen

 

Medlemmer af nævnet

  • Bent Pedersen, formand
  • Marianne Brammer, udlejerrepræsentant fra Boligforeningen Århus Omegn 
  • Preben Meineche, lejerrepræsentant 

 

Læs mere om, hvordan du udformer en klage til Beboerklagenævnet m.m.

Kontakt

Marianne Sonne, sekretær for Beboerklagenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 51 09

Senest opdateret

27.08.2020
tjoh