You are here

Det særlige Børn- og ungeudvalg

Det særlige Børn- og ungeudvalg træffer afgørelse i sager om tvangsanbringelser af børn og unge.

Udvalget er nedsat af byrådet. Udvalget træffer afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, hvor forældrene ikke har givet samtykke. Afgørelserne sker efter bestemmelserne i Servicelovens § 58.

Medlemmer af udvalget:


Stedfortrædere:

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af byrådet

Senest opdateret

19.11.2019
tjoh