You are here

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning håndterer spildevand og affald for borgerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S blev etableret i 2010. Selskaberne er alle ejet af Favrskov Kommune, som en gang årligt afholder generalforsamling i selskaberne.

Forsyningen varetager blandt andet:

  • Drift af renseanlæg, ledningsnet og pumpestationer
  • Rottebekæmpelse
  • Planlægning og projektering i forbindelse med kloakrenovering og –sanering
  • Planlægning og projektering af affaldsordninger: dagrenovation og genbrug
  • Drift af genbrugspladser
  • Kundebetjening  

 

Favrskov Byråd har udpeget følgende medlemmer til bestyrelserne i Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S:

 

Læs mere om Favrskov Forsyning A/S

Kontakt

Favrskov Forsyning A/S
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 50 00

Senest opdateret

19.11.2019
tjoh