You are here

Frivilligrådet for Sociale Indsatser

Frivilligrådet for Sociale Indsatser arbejder blandt andet med at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers formål og opgaver er at:

  • Støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune
  • Komme med forslag til initiativer på området overfor Social- og Sundhedsudvalget
  • Komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger til Social- og Sundhedsudvalget (§ 18 i Lov om Social Service
  • Udarbejde indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)


Udvalget har høringsret i sager om frivilligt socialt arbejde.

Læs vedtægterne for frivilligrådet for sociale indsatser her

Læs mere om retningslinjer for valg til Frivilligrådet her

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer

Læs mere om tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne


Frivilligrådet for Sociale Indsatser 2019-2021:

Sundhed, Sygdom og Handicap:

Maja Petersen, DH - Favrskov
Margit Sandvang Larsen, Røde Kors, Hadsten-Hinnerup
Anders Munk Nielsen, DH - Favrskov

Ældre og pensionister:

Joan Jensen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening
Karl Johan Fischer Nielsen, Hadsten og Omegns Efterløns og Pensionistforening

Børn og unge:

Irma Møller, Beredskabsforbundet og Kræftens Bekæmpelse

Kontakt

Formand for Frivilligrådet
Maja Petersen
Tlf.: 26 59 26 32
Mail: majaap1405@gmail.com

 

Sekretær for Frivilligrådet
Sanne Ramsdal
Tlf.: 24 45 51 20
Mail: sram@favrskov.dk

Senest opdateret

01.09.2020
tjoh