You are here

Hegnsyn

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hegnet eller hækken i eller omkring skel, kan du kontakte Hegnssynet.

Hegnssynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

  • Fælleshegn (hegn i naboskel)
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen

 

Hvis du ønsker et hegnssyn, skal du lave en begæring og sende den til Favrskov Kommune

Læs mere om, hvordan du begærer et hegnssyn

Et hegnssyn består af tre medlemmer og tre personlige suppleanter. Mindst et medlem skal være plantningskyndig og et medlem bygningskyndig.

Hegnssynets medlemmer behøver ikke at være medlemmer af byrådet.


Medlemmer af udvalget

  • René Schneider (C) - formand
  • Søren Gade (A) - Bygningssagkyndig
  • Anton Svidt (V) - Plantesagkyndig

 

Personlige suppleanter

  • Bent Eriksen (A)
  • Ove Nielsen (A)
  • Karsten Kirketerp (V)

Kontakt

Mona Mørk Hagedorn, sekretær for Hegnssynet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 51 03

Senest opdateret

14.09.2020
tjoh