You are here

Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune.

Samvirket står for at:

  • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
  • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
  • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
  • Give økonomisk støtte efter ansøgning
     

Her kan du kan finde ansøgningsskemaet til Kulturelt Samvirke

Ansøgningen sendes til Hanne Thorhauge, Haxholmvej 6, 8450 Hammel eller på mail hannethorhauge62@gmail.com

Medlemmerne finder du blandt foreninger, organisationer og institutioner i Favrskov med et kulturelt virke. 

Besøg Kulturelt Samvirkes hjemmeside

Se Kulturelt Samvirkes vedtægter

Kulturelt Samvirkes bestyrelse

 

Repræsentantskabsmøde


Se dagsorden for repræsentantskabsmøde tirsdag 10. marts 2020

 

Referater

Referat fra møde (17-02-2020)

Referat fra repræsentantskabsmøde (04/03/2019)

Referat fra møde (30-04-2019)

Referat fra møde (27-08-2019)

Referat fra møde (09-12-2019)

Kontakt

Aksel Halkjær Lund
Tlf. 50 51 15 07

Senest opdateret

27.03.2020
dsoe