You are here

Valg i Favrskov Kommune

Valg til Europa-Parlamentet søndag 26. maj 2019.

Når der er valg og folkeafstemninger, kan du stemme i god tid med en brevstemme. Du finder yderligere information om en valghandling på denne side, når der er et aktuelt valg, eksempelvis folketingsvalg, Kommunal- og Regionsrådsvalg, folkeafstemning eller valg til Europa Parlamentet.

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag 26. maj 2019.

I Favrskov Kommune kan du brevstemme fra 15. april 2019 til og med 23. maj 2019 kl. 16.00. Du brevstemmer i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup - se åbningstiderne  eller på ét af kommunens fire biblioteker - se åbningstiderne. Du kan kun brevstemme i bibliotekernes bemandede åbningstid, da brevstemmeafgivning kræver, at personalet er til stede.

Husk at medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller dit valgkort, hvis du har modtaget det.

Læs mere om at brevstemme i fold-ud-punkterne nede på siden.

Valgret til Europa-Parlamentsvalget

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

 • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
 • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.


Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Du skal ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget ved at benytte én af knapperne for de tre selvbetjeningsmuligheder herunder.

OBS! Den særlige valgliste er samlet i Københavns Kommune, og derfor skal din ansøgning også sendes til folkeregistret i Københavns Kommune - det står i ansøgningsskemaet i den røde selvbetjeningsknap herunder.

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du brevstemme hjemme. Er det tilfældet, skal du sende en ansøgning til Borgerservicecentret i Hinnerup. Ansøgningsskemaet er først tilgængeligt cirka fire uger før et valg.

Du kan blive optaget på folketingsvalglisten, så du kan stemme til valg i Danmark, hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret, men opholder dig i udlandet. Ansøgningsskemaet finder du via den røde selvbetjeningsknap herunder.

Mere om valg

 • Kandidatanmeldelser til folketingsvalg

  Det er ikke længere Statsforvaltningen, der er anmeldelsesmyndighed for kandidatanmeldelser til folketingsvalg. Kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af anmeldelser, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater m.m., skal fremover varetages af Ankestyrelsen. Læs mere om, hvordan du sender eller afleverer kandidatanmeldelser til Ankestyrelsen ved at benytte linket til "Kandidatanmeldelser til folketingsvalg".

 • Hvem har stemmeret?

  Som udgangspunkt har alle danske statsborgere over 18 år med fast bopæl i Danmark ret til at stemme.

  Du kan stemme, hvis du:

  • har dansk statsborgerskab/indfødsret
  • har fast bopæl i Danmark
  • hvis du er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller hvis du uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjort")


  Valgret til Ældrerådsvalg

  Enhver som på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

   

 • Valgsteder


  Du kan se de 14 valgsteder i Favrskov Kommune på nedenstående link. På kortet finder du også adresserne på de enkelte valgsteder.​


  Vis valgsteder i Favrskov Kommune på et større kort.

 • Sådan kan du brevstemme - også i eget hjem

  I Favrskov Kommune kan du brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid.

  I forbindelse med valget til Europa-Parlamentet 26. maj 2019 kan du brevstemme i perioden fra mandag 15. april 2019 til torsdag 23. maj 2019 - kl. 16.00.

  For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).


  Hjælpermidler

  På alle brevstemmesteder er der sorte filtpenne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og led-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
  På Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup er der desuden et hæve-sænke-bord til kørestolsbrugere og et CCTV, der forstørrer en tekst.

  Du kan læse mere om valg og afgivning af brevstemme på Valg OIM.dk

  Ansøge om at stemme i eget hjem

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem. Det er kommunen, der skal have ansøgningen senest kl. 18, tolv dage før valget. Er det en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag kl. 12.

  Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere kommer til dig hjem med en brevstemmeseddel.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Økonomi- og Indenrigsministeriets valgside.

 • Valgkort

  Du modtager dit valgkort med posten

  Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).
   

  Valgkortet er dit adgangskort til valget

  På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
  Når du har fået din stemmeseddel, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlen skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.
   

  Har du ikke modtaget dit valgkort?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.
   

  Forkerte oplysninger på dit valgkort

  Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

   

 • Digitale valglister og kortere kø

  For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister. På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.


  Valgfrit stemmebord

  Når du ankommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.


  Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen. Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.


  Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet 26. maj 2019, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

 • Valgresultater

  Se eller gense valgresultater fra tidligere valg i Favrskov Kommune:

  Valgresultater 2017

  Valgresultater 2015

  Valgresultater 2014


  Valgresultater 2013


  Valgresultater 2011

 • Ændring af afstemningssted

  Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten.

  Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Du kan tidligst søge om at stemme på et andet afstemningssted fra fire uger før et valg. Du skal bruge blanketten "Ansøgningsblanket til overførsel til andet afstemningssted".  Blanketten er først tilgængelig, når der er et aktuelt valg. Kommunen skal have din begrundede ansøgning senest 14 dage før et valg.


   

 • Ophængning af valgplakater

  Reglerne betyder blandt andet, at du ikke skal søge om tilladelse til at sætte valgplakater op, hvis de ikke er større end 0,8 m.

  Du må hænge valgplakater op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

  Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v. op, skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune: vejdrift@favrskov.dk 

  Har du spørgsmål til ophængning af plakater, er du velkommen til at kontakte Trafik og Veje på 89 64 10 10

  Der gælder ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Læs mere om reglerne i Lov om offentlige veje eller Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

  Se Vejdirektoratets materiale her:

 • Officielle valgsider

 • Generelt om valg

  Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.


  Valg til Folketinget

  18. juni 2015 var der valg til Folketinget, og den dag blev der valgt 179 medlemmer til Folketinget. Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.


  Valg til byråd og regionsråd

  Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere.  Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.
   
  På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:


  Valg til Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.
   
  Danmark har 13 pladser i Europa-Parlamentet.
   
  På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet.


  Folkeafstemning

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
 • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted (Christiansø m.fl.)
 • på danske havanlæg - fx boreplatforme - på  dansk område.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

Det næste Europa-Parlamentsvalg er den 26. maj 2019.

Du kan brevstemme fra mandag den 15. april 2019 (seks uger før valgdagen) i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil torsdag den 23. maj 2019 (den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag).

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra søndag den 5. maj 2019 (tre uger før valgdagen) og indtil torsdag den 23. maj 2019 (den næstsidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag).

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Når du brevstemmer, skal du huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Når du har fremvist gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende blå konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i en lille blå konvolut.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted og kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentet

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme fra søndag den 28. april 2019 (fire uger før valgdagen) og senest tirsdag den 14. maj 2019 kl.18 (tolv dage før valgdagen – hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12). Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere, om hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer en brevstemmeseddel og vejleder dig. 

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet fra tirsdag den 26. februar 2019 (tre måneder før valgdagen).

Du kan brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Når du brevstemmer, skal du altid huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit pas, kørekort eller gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.

Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – fx en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan som udgangspunkt ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Færøerne og Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Danske statsborgere, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser og efter ansøgning bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Du kan læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside om ansøgning om optagelse på valglisten, hvis du midlertidigt opholder dig på Færøerne eller i Grønland.  

Frist

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme i udlandet. Det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 9 på valgdagen søndag den 26. maj 2019. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Råd og vink om EU - Dit Europa

Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU – på dit eget sprog og inden for en uge efter henvendelsen.

Lovgivning

Reglerne om Europa-Parlamentsvalg findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

10.04.2019
akl