You are here

Valg til Folketinget

Ved valget 5. juni havde de 14 valgsteder en jævn strøm af vælgere dagen igennem. Stemmeprocenten var 87,6.

Ved folketingsvalget i 2015 var den på 89 procent. Ved valgstedet i Søften nåede stemmeprocenten helt op på 94,3.

Der var 2.139 brevstemmer i Favrskov Kommune, og nogle af dem indløb blandt andet fra New Zealand og Bangladesh.

Optællingen af alle listestemmerne gik hurtigt og kunne indrapporteres kort før kl. 22 onsdag aften. Ved fintællingen dagen efter blev de personlige stemmetal på alle kandidaterne opgjort.

Se resultaterne fra Favrskov-kredsen.

 

 

Mere om valg

 • Kandidatanmeldelser til folketingsvalg

 • Hvem har stemmeret?

  Som udgangspunkt har alle danske statsborgere over 18 år med fast bopæl i Danmark ret til at stemme.

  Du kan stemme, hvis du:

  • har dansk statsborgerskab/indfødsret
  • har fast bopæl i Danmark
  • hvis du er statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller hvis du uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjort")


  Valgret til Ældrerådsvalg

  Enhver som på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Favrskov Kommune er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

 • Valgsteder

   

   

  Du kan se de 14 valgsteder i Favrskov Kommune på kortet, hvor du også finder adresserne på de enkelte valgsteder.​
  Vis valgsteder i Favrskov Kommune på et større kort.


  Aktiviteter uden for valgstederne

  Henvendelser om aktiviteter uden for afstemningsstederne (fx afholdelse af exit polls) i forbindelse med et valg skal sendes til valgsekretariatet på jmh@favrskov.dk senest 14 dage før valget. Det er vigtigt, at det fremgår af henvendelsen, hvilken aktivitet det drejer sig om, tidsrummet og ved hvilket/hvilke afstemningssted(er), aktiviteten skal foregå.

   

  Ved afgørelsen af, om en aktivitet vil kunne tillades, lægges der særlig vægt på, at vælgerne fortsat kan stemme i god ro og orden og ikke vil blive unødigt forstyrret.

   

   

   

 • Sådan kan du brevstemme - også i eget hjem

  Når der er valg kan du i Favrskov Kommune brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid 

  For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).


  Hjælpemidler

  På alle brevstemmesteder er der sorte penne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og led-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
  På Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup er der desuden et hæve-sænke-bord til kørestolsbrugere og et CCTV, der forstørrer en tekst.

  Læs mere omvalg og afgivning af brevstemme på Indenrigsministeriets hjemmeside

   

  Ansøge om at stemme i eget hjem

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du før et valg ansøge om at stemme hjemmefra. Ansøgningsskemaet bliver ved et valg tilgængeligt her på siden.
  Borgerservice besøger de borgere, der bliver godkendt til at brevstemme i eget hjem.

  Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, da dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Økonomi- og Indenrigsministeriets valgside.

 • Valgkort

  Du modtager dit valgkort med posten

  Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).
   

  Valgkortet er dit adgangskort til valget

  På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
  Når du har fået din stemmeseddel, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlen skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.
   

  Har du ikke modtaget dit valgkort?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.
   

  Forkerte oplysninger på dit valgkort

  Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

   

 • Digitale valglister og kortere kø

  For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister. På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.


  Valgfrit stemmebord

  Når du ankommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.


  Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen. Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.


  Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

 • Ændring af afstemningssted

  Ved et valg kan du også søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. Op til et valg bliver ansøgningssskemaet tilgængeligt her på siden.

  Afstemningsstedet Hadsten Nord, Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt på valgdagen. Det betyder, at der er et særligt hæve-/sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere, en CCTV læseskærm, LED lampe med mulighed for justering af lysstyrke m.m., lup og særlige penne til svagtseende (det særlige bord og CCTV læseskærmen er ikke på de øvrige valgsteder).


   

 • Ophængning af valgplakater

  Reglerne betyder blandt andet, at du ikke skal søge om tilladelse til at sætte valgplakater op, hvis de ikke er større end 0,8 m.

  Du må hænge valgplakater op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

  Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v. op, skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune: vejdrift@favrskov.dk 

  Har du spørgsmål til ophængning af plakater, er du velkommen til at kontakte Trafik og Veje på 89 64 10 10

  Der gælder ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Læs mere om reglerne i Lov om offentlige veje eller Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

  Se Vejdirektoratets materiale om ophængning af valgplakater her

 • Officielle valgsider

 • Generelt om valg

  Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.


  Valg til Folketinget

  18. juni 2015 var der valg til Folketinget, og den dag blev der valgt 179 medlemmer til Folketinget. Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.


  Valg til byråd og regionsråd

  Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere.  Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.
   
  På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:


  Valg til Europa-Parlamentet

  Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.
   
  Efter valget 26. maj 2019 har Danmark 13 pladser i Europa-Parlamentet, og Danmark får endnu én plads, når England efter planen træder ud af EU.
   
  På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet.


  Folkeafstemning

 • Valgresultater

  Se eller gense valgresultater fra tidligere valg i Favrskov Kommune:

  Valgresultater 2019

  Valgresultater 2017

  Valgresultater 2015

  Valgresultater 2014


  Valgresultater 2013


  Valgresultater 2011

 • Folkeregister - henvendelser vedr. valglister (forbeholdt andre kommuner)

  Kontakt: Gitte Juul, 89 64 10 74

Senest opdateret

25.03.2020
tjoh