You are here

Valg til Europa-Parlamentet

Her kan du se resultatet fra Favrskov-kredsen efter EU-valget søndag 26. maj 2019.

Valgstederne i Favrskov Kommune havde åbent fra kl. 9-20 på valgdagen, og alle steder forløb dagen uden problemer. Stemmeprocenten i Favrskovkredsen nåede helt op på 70, og den har aldrig været højere. Helt lokalt nåede valgstedet i Søften op på 79,4 procent.

Se resultatet fra Favrskov-kredsen

 

Mere om EU-valg

 • Hvem har valgret til Europa-Parlamentsvalget?

  Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.


  Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Du skal ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget ved at benytte én af knapperne for de tre selvbetjeningsmuligheder på siden herover.

  OBS! Den særlige valgliste er samlet i Københavns Kommune, og derfor skal din ansøgning også sendes til folkeregistret i Københavns Kommune - det står i ansøgningsskemaet i den røde selvbetjeningsknap herover.

  Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du brevstemme hjemme. Er det tilfældet, skal du sende en ansøgning til Borgerservicecentret i Hinnerup. 

  Du kan blive optaget på folketingsvalglisten, så du kan stemme til valg i Danmark, hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret, men opholder dig i udlandet. Ansøgningsskemaet finder du via den røde selvbetjeningsknap herover.

 • Valgsteder i Favrskov Kommune

   

   

  Du kan se de 14 valgsteder i Favrskov Kommune på kortet, hvor du også finder adresserne på de enkelte valgsteder.​ På valgdagen har valgstederne åbent fra kl. 9.00-20.00.

  Vis valgsteder i Favrskov Kommune på et større kort.


  Aktiviteter uden for valgstederne

  Henvendelser om aktiviteter uden for afstemningsstederne (fx afholdelse af exit polls) i forbindelse med et valg skal sendes til valgsekretariatet på jmh@favrskov.dk senest 14 dage før valget. Det er vigtigt, at det fremgår af henvendelsen, hvilken aktivitet det drejer sig om, tidsrummet og ved hvilket/hvilke afstemningssted(er), aktiviteten skal foregå.

  Ved afgørelsen af, om en aktivitet vil kunne tillades, lægges der særlig vægt på, at vælgerne fortsat kan stemme i god ro og orden og ikke vil blive unødigt forstyrret.
   

   

   

   

   

 • Sådan kan du brevstemme - også i eget hjem

  Når der er valg, kan du i Favrskov Kommune brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid.

  For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (valgkort sendes tidligst ud syv dage før valgdagen).


  Hjælpemidler

  På alle brevstemmesteder er der sorte penne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og led-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.
  På Borgerservicecentret, Skovvej 20 i Hinnerup er der desuden et hæve-sænke-bord til kørestolsbrugere og et CCTV, der forstørrer en tekst.

  Du kan læse mere om valg og afgivning af brevstemme på Valg OIM.dk

   

  Ansøge om at stemme i eget hjem

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit eget hjem. Ved et valg bliver ansøgningsskemaet tilgængeligt her på siden. Borgerservice besøger de borgere, der er blevet godkendt til at brevstemme i eget hjem

  Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, da dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Økonomi- og Indenrigsministeriets valgside.

 • Valgkort

  Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).
   

  Valgkortet er dit adgangskort til valget

  På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
  Når du har fået din stemmeseddel, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlen skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.
   

  Har du ikke modtaget dit valgkort?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.
   

  Forkerte oplysninger på dit valgkort

  Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

 • Digitale valglister og kortere kø

  For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister. På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.


  Valgfrit stemmebord

  Når du ankommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast stemmebord, men det er derimod valgfrit, hvilket stemmebord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét stemmebord, mens der er tomt ved andre.


  Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen. Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.


  Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

 • Ændring af afstemningssted

  Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. I god tid inden valget bliver ansøgningsskemaet tilgængeligt her på siden.

  Afstemningsstedet Hadsten Nord, Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt på valgdagen. Det betyder, at der er et særligt hæve-/sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere, en CCTV læseskærm, LED lampe med mulighed for justering af lysstyrke m.m., lup og særlige penne til svagtseende (det særlige bord og CCTV læseskærmen er ikke på de øvrige valgsteder).

   

 • Ophængning af valgplakater

  Reglerne betyder blandt andet, at du ikke skal søge om tilladelse til at sætte valgplakater op, hvis de ikke er større end 0,8 m.

  Du må hænge valgplakater op uden forudgående tilladelse fra fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. En valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

  Ønsker et parti, en kandidat eller kandidatliste m.fl. at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v. op, skal der stadig søges om tilladelse hos Favrskov Kommune: vejdrift@favrskov.dk   

  Har du spørgsmål til ophængning af plakater, er du velkommen til at kontakte Trafik og Veje på 89 64 10 10.

  Der gælder ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet. Læs mere om reglerne i Lov om offentlige veje eller Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

 • Officielle valgsider

 • Folkeregister - henvendelser vedr. valglister (forbeholdt andre kommuner)

  Kontakt: Gitte Juul, 89 64 10 74

 • Hvis du vil klage over valget

  Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet. Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, men bliver afgjort af Folketinget.

   

  Kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

18.03.2020
dole