You are here

Politikker og retningslinjer

Dagplejen har vedtaget nogle overordnede politikker, som dagplejerne arbejder ud fra. Vi har følgende politikker:
 • Hygiejne
 • Husdyr
 • Rygning
 • ​Sprog- og læsepolitik
 • ​Mad og måltid

 

Læs mere om vores politikker og retningslinjer

 • Hygiejne

  Små børn er dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker. De sidder på armen af enten deres forældre, dagplejer eller andre voksne og er afhængige af hjælp til mange ting. Det er derfor vigtigt, at omgivelser og personer omkring dem er præget af god hygiejne, så børnene udsættes for så få bakterie- og smittekilder som muligt i hverdagen.

   

  I Dagplejen Favrskov har vi retningslinier for hygiejne på flere planer. Det gælder bl.a.:

  • Håndhygiejne
  • Puslepladshygiejne
  • Udluftning
  • Rengøring
  • Mad- og køkkenhygiejne
  • Hygiejne i forhold til udeliv og legestuer

 • Husdyr

  Det er tilladt for dagplejere at have husdyr. Mange forældre er glade for, at der er husdyr i dagplejen og foretrækker det ligefrem.
  Andre er knapt så begejstrede og ønsker en dagplejer uden dyr. Det kan for eksempel være, at barnet har allergi eller bliver nervøs over for en hund. Det er muligt at ønske en dagplejer uden husdyr.

   

  Retningslinier for husdyr

  • Børn og dyr må ikke være alene sammen. Der skal altid være en voksen til stede.
  • Godkendte lege- og opholdsrum skal altid holdes fri for dyr.
  • I alle dagplejehjem skal der være mulighed for, at en eventuel hund eller kat har et sted, hvor der ikke er adgang for dagplejebørn, og hvor dyret kan være sig selv.
  • Kurv, madskål og lignende må ikke stå i de lokaler, der er godkendt til dagpleje.
  • Dagplejehjem med husdyr kræver øget rengøring i de lokaler, hvor der kommer dagplejebørn.

   

 • Rygning

  Favrskov Kommune har en rygepolitik, der bl.a. gælder på pasningsområdet.

  I Dagplejen Favrskov betyder det, at der på intet tidspunkt må ryges, hverken indendørs eller udendørs, når der er børn til stede. I dagplejehjemmet må der ikke ryges, mens der passes børn. De lokaler, der primært benyttes til opholdsrum for børnene, skal være røgfrie hele døgnet. Rygeforbuddet gælder både dagplejeren, dagplejerens familie og eventuelle gæster i hjemmet.

  Gennem løbende dialog og tilsyn sikrer Favrskov Kommune, at forbuddet overholdes. Der tages både hensyn til dagplejerens privatliv og det sundhedsmæssige aspekt, der er i røgfrie miljøer.

  Dagplejerne benytter ofte andre lokaler (eks. legestuer, haller, gymnastiksale, omsorgscentre etc.) end deres godkendte hjem til fælles legestue. I disse lokaler må ikke ryges, mens dagplejere og børn benytter lokalerne. Et totalt rygeforbud er vanskeligt at håndhæve, da lokalerne benyttes til flere andre formål.

 • Sikkerhedsinstruks om sovebørn

  Her kan du læse folderen "Sikkerhedsinstruks om sovebørn i dagplejen, integrerede institutioner og børnehaver"

  sikkerhedsinstrukser om sovebørn i dagplejen, integrerede institutioner og børnehaver.

   

 • Sprog- og læsepolitik

  Favrskov Kommune har valgt at udarbejde en sprog- og læsepolitik for børn og unge fra 0-18 år.

  En god talesprogsudvikling er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling. Grundlaget for denne udvikling dannes i 0-6 års alderen. Derfor er en tidlig, målrettet indsats for børns sproglige udvikling afgørende for den senere læseudvikling. 

  Det er vigtigt, at sprog, læsning og skrivning bruges aktivt og bevidst i de miljøer, hvor børn og unge færdes.

  Læs mere i Favrskov Kommunes strategi forsprog, læsning og skrivning

 • Barnets sproglige udvikling

  I dagplejen har vi fokus på hele barnets udvikling. De pædagogiske læreplaner indeholder flere temaer, hvoraf sproget er ét af dem.

  Sproglig udvikling omfatter både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i dagligdagen i kommunens dagtilbud og i de øvrige temaer i de pædagogiske læreplaner.

   

  Læs mere i folderen  Barnets sproglige udvikling

 • Mad og måltid

  I Dagplejen Favrskov får dit barn serveret mad og drikke i løbet af dagen.

  Morgenmad tilbydes fra kl. 6.00-7.45.

  Dagplejeren tilbyder også formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  I dagplejen følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning for sund mad til børn.
  Vi lægger vægt på at begrænse sukker-, farve- og tilsætningsstoffer.
  Måltiderne er varierede og sat sammen af gode, friske og forskellige råvarer efter årstiden.

  Hvis du ønsker særlige madvarer til dit barn, er du velkommen til selv at tage dem med. Vi respekterer fravalg af bestemte madvarer, hvis det er kulturelt/religiøst betinget eller ved lægelig dokumentation.

  Du kan læse dagplejens mad og måltidspolitik her: pjece._mad_og_maaltidspolitik.pdf

  I må altid gerne spørge jeres dagplejer om, hvad der serveres til måltiderne.

   

   

 • Børne- og ungepolitikken 2015-2018

  I Favrskov Kommune har vi en overordnet politik for børn og unge, som du kan læse mere om ved denne brochure
  boerne-_og_ungepolitikken_2015-2018.pdf

   

Senest opdateret

15.08.2019
mste