You are here

Pulje til projekter indenfor Friluftsstrategien og Fritids- og Idrætsstrategien

Søg penge til projekter inden for friluft, fritid og idræt i Favrskov Kommune. Ansøgningsfristen er søndag 3. januar 2021.

Favrskov Kommune har med Friluftsstrategien og Fritids- og Idrætsstrategien to ambitiøse strategier som sætter fokus på, hvordan et velfungerende fritids-, idræts- og friluftsområde er en vigtig forudsætning for børns opvækst og for vores sundhed, trivsel og det gode liv helt generelt.

Byrådet har i budgettet afsat 750.000 kr. i 2021 til udmøntning af projekter indenfor de to strategiers indsatsområder.

Puljen til projekter indenfor strategiernes indsatsområder kan nu søges

Alle brugere af Favrskov Kommunes natur-, idræts- og fritidstilbud, foreninger, spejdere, institutioner m.fl. kan nu søge om midler til projekter og aktiviteter, som ligger i forlængelse af Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens temaer og indsatsområder. Strategiernes temaer og indsatsområder kan læses i fold-ud teksterne nedenfor.

Du søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet via dette link.

Ansøgningsfristen er søndag 3. januar 2021.

 

Hvilke projekter kan opnå tilskud?

Kultur- og Fritidsudvalget har fastlagt fælles retningslinjer for udmøntningen af puljen. Beløbet udmøntes til lokale projekter, der vægter følgende:

 • Projekter, der kommer flest muligt til gode
 • Projekter med solidt lokalt ejerskab
 • Projekter, der kan vedligeholdes og "driftes" lokalt
 • Projekter, der er umiddelbart realiserbare (som fx ikke kræver forundersøgelser)
 • Projekter, der udføres i samarbejde mellem flere forskellige aktører, foreninger, borgergrupper eller lign.

 

Foreninger og andre aktører, der bliver tilgodeset via puljen, skal være indforstået med selv at påtage sig den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne. Der afsættes ikke midler til afledt drift.

I fold-ud teksterne nedenfor kan du læse nærmere om den videre proces for udmøntningen af puljen og om Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens målsætninger og indsatsområder.

 

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du kontakte Kultur og Fritid på:

kulturogfritid@favrskov.dk

Telefon 89 64 41 02

Tidsplan for den videre proces

 • Webinar - digitalt møde om puljen til projekter indenfor fritids- og friluftsområdet

  Favrskov Kommune afholdte onsdag 25. november 2020 et digitalt informationsmøde. Her var alle brugere af kommunens natur-, idræts- og fritidstilbud, foreninger, spejdere m.fl. inviteret til et online seminar, hvor man kunne høre nærmere om fritids- og friluftspuljen og de to strategier, som puljen understøtter.

   

  Du kan læse programmet for informationsmødet her

  Du kan læse oplæggene fra det digitale informationsmøde her

 • Den videre proces

  Søndag 3. januar 2021 er der ansøgningsfrist til puljen.

   

  Børn og Kultur mødes herefter med den sparringsgruppe, der har assisteret gennem processen med udformning af den nye Fritids- og Idrætsstrategi, med henblikpå at drøfte de indkomne ansøgninger. Sparringsgruppen består af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, Spejdersamrådet og Favrskov Idrætssamvirke.

   

  Børn og Kultur vil med afsæt i drøftelserne med sparringsgruppen udarbejde et forslag til en handleplan, som præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 3. februar 2021.

   

  Ansøgere vil få svar på deres ansøgning i løbet af uge 6 2021.

 • Friluftsstrategien

  Friluftsstrategiens overordnede målsætninger er, at:

  • styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i landskabet og i kulturmiljøet
  • inspirere borgere og turister til friluftsaktiviteter i Favrskov Kommune
  • øge bevidstheden om kommunens natur, miljø og kulturhistorie
  • udvikle de rekreative muligheder, som Favrskov Kommunes natur og byrum indbyder til

  Det kræves en flerstrenget indsats for at realisere Friluftsstrategiens overordende målsætninger. Derfor indeholder Friluftsstrategien tre konkrete indsatsområder:

  1. Stier og forbindelser
  2. Friluftsområder
  3. Information og formidling

   Du kan se Friluftsstrategien her.

 • Fritids- og Idrætsstrategien

  Fritids- og Idrætsstrategien sætter kursen for Favrskov Kommunes udvikling på fritids- og idrætsområdet med ét overordnet mål for øje: At insprere flere til at bevæge sig mere - og gerne i fællesskaber.

  For at opnå denne målsætning har Kultur- og Fritidsudvalget udpeget fire temaer:

  1. samarbejde på tværs
  2. bredde og elite
  3. faciliteter
  4. foreningsudvikling

  Du kan se Fritids- og Idrætsstrategien i sin helhed her.

Senest opdateret

21.12.2020
tjoh