You are here

Ret til indsigt

Du kan få indsigt i de personoplysninger kommunen har registreret om dig

Favrskov Kommune håndterer persondata fra vugge til grav. Fra du tilknyttes sundhedsplejen, til du måske skal have hjemmepleje eller bolig på et ældrecenter.

Vi må dog ikke beholde data i ubegrænset antal år. Oftest rækker vores data 5 år tilbage i tiden fra en sag eller kontakt er afsluttet. 

Det vil være til stor hjælp, hvis din henvendelse er så præcis som muligt. Eksempelvis ved at angive det sagsområde du har interesse i at få oplysninger fra. Måske ved du, at du har haft et sagsforløb i Jobcentret fra 2016-2017, og det er disse informationer, du gerne vil have.

Du kan anmode om indsigt ved at benytte den røde selvbetjeningsknap i bunden af siden.

Der er ingen formkrav til din henvendelse, som også kan ske via Digital Post eller telefonisk. 

Kommunen skal besvare din henvendelsen inden for 30 dage. Hvis din sag er kompliceret, kan der dog tillægges yderligere 2 måneder til behandling af din ansøgning om indsigt.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Mere om indsigtsret

 • Forskel på indsigtsret og aktindsigt

  Indsigtsret i data handler om de oplysninger der findes i kommunen digitale databaser og registre.

  Aktindsigt handler om de oplysninger der er registret i dokumenter og arkiver. Din ansøgning om aktindsigt skal indsendes til den forvaltning/afdeling, der er ansvarlig for den konkrete sag, som du søger aktindsigt i.

 • Sletning af oplysninger

  Der gælder særlige regler for sletning af oplysninger i elektroniske registre i det offentlige.

  Det betyder blandt andet, at kommunen er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger elektronisk.

  Det sker for, at man kan dokumentere forløbet af en sag.

 • Databeskyttelsesloven

  Såfremt du anmoder om indsigtsret efter Databeskyttelsesloven om de oplysninger om dig selv, der er registreret hos kommunen i elektroniske (data)registre og EDB systemer skal du indgive din anmodning til Borgerservicecentret. Du finder kontaktoplysningerne til Borgerservice ved at følge linket.
   

Anmod om indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger

Du får ikke automatisk tilsendt en oversigt over, hvilke registre du er registreret i. Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register.

Gælder det et register, som er inden for det offentlige, skal du henvende dig til den myndighed, der har registret dine personoplysninger. I helt særlige tilfælde kan den offentlige myndighed (fx af hensyn til offentlige eller private interesser) dog nægte at give dig registerindsigt.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger myndigheden ellers har om dig i journaler og arkiver, kan du bede om aktindsigt.

Har du NemID, kan du bruge den og med det samme få registerindsigt.

Registerindsigt i Favrskov Kommune
Hvis du vil anmode om registerindsigt efter Persondatalovens § 31 om de oplysninger om dig selv, der er registreret hos Favrskov Kommune i elektroniske registre og EDB systemer skal du indgive din anmodning til kommunens Borgerservicecenter.
Ønsker du derimod aktindsigt i dokumenter og øvrige papirarkivalier efter Forvaltnings- og Offentlighedsloven, skal du stile din anmodning til den forvaltning/afdeling i Favrskov Kommune, der er ansvarlig for den konkrete sag, som du søger aktindsigt i.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).

Ved indsigt i dine oplysninger i CPR har du efter databeskyttelsesreglerne ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger.

De oplysninger, som registreres om dig som borger, er:
 • navn, adresse og evt. stilling, civilstand (fx gift, ugift, fraskilt, enke, enkemand, registreret partner, tidligere registreret partner)
 • fødselsregistreringsoplysninger (fx oplysninger om fødselssted)
 • statsborgerskab eller evt. andet
 • slægtskab (fx oplysninger om forældre og forældremyndighed)
 • forhold til folkekirken (fx medlem, eller tidligere medlem)
 • evt. oplysninger om umyndighed
 • evt. oplysninger om beskyttelse (fx navne- og adressebeskyttelse).
Registerindsigt på andre

Du kan ikke få registerindsigt på andre. Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du henvende dig til CPR-kontoret og bede om at få tilsendt en registerindsigt på barnet.

Ændre oplysninger i CPR

Hvis du mener, nogle af oplysningerne skal ændres, skal du ikke henvende dig til CPR, men til den relevante myndighed, fx kommunen.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i Personregistret

Her kan du med dit NemID få en fuldstændig udskrift af de oplysninger, der er registreret i Personregistret.

Oplysninger som præsenteres i Personregistret er dels oplysninger fra CPR og dels oplysninger om kirkelige handlinger.

På personregistrering.dk finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan blandt andet læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab.

Registerindsigt hos private virksomheder

Ønsker du at få oplyst, om du er registreret i et privat edb-register, skal du kontakte den pågældende virksomhed og bede om registerindsigt. Virksomheden skal normalt give dig oplysningerne (registerindsigten omfatter ikke manuelle registre).

Hvis det viser sig, at du ikke er registreret, skal du have det at vide. Virksomheden kan så selv bestemme, om den vil give skriftlig eller mundtlig besked.

Hvis du beder om at få skriftlig besked, kan virksomheden kræve betaling.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om registerindsigt i 'Databeskyttelsesloven'

Beskyttelse af dine personoplysninger

Du har efter reglerne om databeskyttelse ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

14.01.2021
kmaj