You are here

Rusmiddelbehandling til familier

Til familier hvor forældrene har et problematisk forbrug af rusmidler.

I rusmiddelbehandling til familier er der fokus på det at være en familie.

  • Der er fokus på behov og trivsel i familien
  • Forældre motiveres til at fastholde påbegyndt behandling
  • Hele familien får mulighed for at blive hørt og støttet


Behandlingen er til jer, der lever i en familie med børn under 18 år.

Unge mellem 14 og 35 år har også mulighed for at få en samtale hos TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere).

Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder fire forløb:
 

Pårørendesamtaler

I pårørendesamtalerne er der fokus på at afdække rusmiddelforbrugets betydning for jeres familie. Ansvaret for rusmiddelforbruget gives tilbage til den rusmiddelbrugende. Der opsættes fælles mål for, hvordan du som pårørende bedst kan støtte op om din partners behandling.

Parsamtaler

I parsamtalerne giver vi jer som par mulighed for at arbejde med forælderrollen i familien. Der er fokus på jeres kommunikation og samspil.

Individuelle samtaler

De individuelle samtaler er et tilbud til dig, der ikke ønsker, at din partner eller børn inddrages i behandlingen. Der er fokus på at afdække omfanget af dit rusmiddelforbrug. Der arbejdes med din motivation for forandring.

Familiesamtaler uden den rusmiddelbrugende

Familiesamtalerne er et tilbud til jer, hvor den rusmiddelbrugende ikke selv ønsker behandling. Hele familien får hjælp til at håndtere at leve sammen med en rusmiddelbrugende.
 

Kontakt

Alkoholbehandling

Tlf. 89 64 10 80

Mail: alkohol@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Alon Blum

Tlf. 24 90 54 30

Mail: ablu@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Dinah Maabari

Tlf. 30 55 39 19

Mail: vmaa@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Susanne Kirkegaard

Tlf. 30 43 83 95

Mail: suki@favrskov.dk

 

Stofmisbrugsbehandling

Rusmiddelbehandler Catharina Andersen

Tlf. 24 90 06 42

Mail: cata@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Lasse Nielsen

Tlf. 24 90 05 51

Mail: lfni@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Mette Pedersen

Tlf. 51 44 70 98

Mail: mkpe@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler René Bay

Tlf. 21 78 93 96

Mail: rbay@farvskov.dk

 

Rusmiddelbehandler Tina V. Nielsen

Tlf. 29 74 78 69

Mail: tvni@favrskov.dk

 

Ungebehandling

Rusmiddelbehandler Lasse Nielsen

Tlf. 24 90 05 51

Mail: lfni@favrskov.dk

 

Rusmiddelbehandler John Pedersen

Tlf. 51 26 08 10

Mail: jkpe@favrskov.dk

 

Anonym stofmisbrugsbehandling

Tlf. 89 64 10 80

Mail: anonym@favrskov.dk

 

Personligt fremmøde kun efter aftale pr. telefon eller mail.

Favrskov Rusmiddelcenter
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 10 80
Mikkel Juul
Afdelingsleder
Tlf. 20 52 73 61

Senest opdateret

05.11.2019
mbdm