You are here

Sådan behandler vi dine personoplysninger - grundlovsceremoni

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores grundlovsceremoni.

Når Favrskov Kommune modtager personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret dine oplysninger.

I denne orienteringsskrivelse kan du blandt andet læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem de eventuelt videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 89 64 60 95 eller mail dbr@favrskov.dk.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er.

Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger

Favrskov Kommune behandler personoplysninger om dig for at kunne afholde grundlovsceremoni. Kommunen bruger oplysninger til at kunne identificere dig og videresender oplysninger om din deltagelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem KMD. Her registrerer kommunen bl.a.:

  • Navn
  • Cpr-nummer
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • E-mailadresse

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, som du selv har givet ved din tilmelding, indhenter/modtager vi oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Oplysninger i forbindelse med din deltagelse i grundlovsceremonien bliver videregivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning.

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning på Favrskov Kommunes hjemmeside, www.favrskov.dk. Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Favrskov Kommunes behandling af oplysninger er § 10 i lov om indfødsret, lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018 og bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsers afholdelse af grundlovsceremonier. Derudover er det databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 2 samt databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Favrskov Kommune 

favrskov@favrskov.dk

Skovvej 20                                               

8382 Hinnerup

Telefon: 89 64 10 10 

CVR: 29 18 97 14 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune

Att. databeskyttelsesrådgiveren

Skovvej 20 

8382 Hinnerup 

Mail: dbr@favrskov.dk 

Telefon: 89 64 60 95 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside - datatilsynet.dk

Senest opdateret

03.07.2020
tjoh