1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold og udførelse samt forventningerne til den kommende sekretariatskonsulent.

2. Organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1 Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og digitalisering, bygnings- og ejendomsservice samt HR og kommunikation. 

Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.2. Børn og Kultur

Børn og Kultur består af fire fagområder og et tværgående sekretariat med hver deres chef.

Direktøren for Børn og Kultur udgør sammen med de fire fagchefer og sekretariatschef forvaltningens chefgruppe, som arbejder tæt sammen. Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen. Børn og Kultur beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Børn og Kultur:

Organisationsoversigt - Børn og Kultur

3. Sekretariatet i Børn og Kultur

Du bliver som konsulent en del af sekretariatet for Børn og Kultur. Vi er i alt 25 medarbejdere med en alsidig opgaveportefølje og en bred uddannelsesmæssig baggrund.

Som konsulent refererer du til sekretariatschefen. Sekretariatet varetager en række forskellige administrative og styringsmæssige opgaver i forhold til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, direktøren for Børn og Kultur samt de forskellige fagområder i Børn og Kultur.

Sekretariatets arbejdsopgaver omfatter også en række andre mere fagspecifikke områder såsom digitaliseringsprojekter, drift af befordring på det specialiserede område samt økonomistyring og opfølgning i samarbejde med den fælles økonomifunktion i Job og Økonomi.

Som konsulent i sekretariatet vil du blive en del af et stærkt tværfagligt team, der skal understøtte driften og binde strategiske indsatser sammen på tværs af Børn og Kultur.

 

4. Opgaver 

Som sekretariatskonsulent forventes du selvstændigt, og med ansvarlighed, at varetage funktioner inden for en bred vifte af opgaver på børne- og kulturområdet.

Følgende opgaver er i spil:

 • Styring og opfølgning på de store driftsområder med fokus på data og udvikling af bedre ledelsesinformation
 • Forberedelse af budgetforslag, herunder udvikling og koordinering af effektiviseringstiltag
 • Udarbejdelse af analyser og notater på tværs af fagområder, herunder som opfølgning/udmøntning på budgetaftaler
 • Projektledelse og udviklingsopgaver inden for en række strategisk vigtige områder, herunder i samarbejde med de øvrige direktørområder
 • Koordinering af anlægsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder dialog med interessenter på tværs af organisationen
 • Udvikling af metoder til at foretage kapacitetsanalyser og styring på dagtilbuds- og skoleområdet.

Hertil kommer også mere generelle konsulentopgaver i sekretariatet som fx udarbejdelse af dagsordenspunkter, beslutningsgrundlag og baggrundsnotater til det politiske niveau samt rådgivning af og administrativ sekretariatsbistand til sekretariatschef, direktør og fagchefer.

Som konsulent skal du have evne og lyst til at samarbejde med mange forskellige aktører indenfor børne- og kulturområdet, især kommunens dagtilbud og folkeskoler, eksterne specialundervisningstilbud, borgere samt kollegaer i sekretariatet og i andre forvaltninger.

 

5. Din profil

Som sekretariatskonsulent vil det være en fordel med erfaring fra lignende opgaver inden for det kommunale og en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende. Stillingen tilbyder mulighed for personlig og faglig udvikling og et tæt samarbejde med chefgruppen omkring opgaveløsningen.

Personlige kompetencer 

 • Du er udadvendt og god til at opbygge relationer
 • Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og veksle mellem arbejdsopgaver
 • Du er serviceminded og løsningsorienteret
 • Du har fokus på effektivitet og ressourceudnyttelse
 • Du er engageret, tager initiativ og er fleksibel
 • Du er god til at skabe og bevare overblik
 • Du har stærke kommunikationsevner i både skrift og tale
 • Du har sans for at organisere og koordinere opgaver
 • Du er en interesseret og nærværende kollega, som ønsker at deltage aktivt i det sociale fællesskab i sekretariatet.

 

6. Favrskov Kommune tilbyder

Favrskov Kommune tilbyder en stilling med gode udviklingsmuligheder i et godt arbejdsklima med god omgangstone og fællesskab. Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Læs om kommunen som arbejdsplads.

Der er tale om to stillinger.

Den ene stilling er en fast stilling og den anden er et barselsvikariat. Begge stillinger er på fuld tid (37 timer) efter gældende overenskomst, med forventning om fleksibilitet i forhold til placering af arbejdstid ved møder, arrangementer og lignende, når det er nødvendigt. Den endelige lønindplacering sker efter nærmere forhandling og på baggrund af kompetencer og erfaring. Barselsvikariatet løber frem til 28. februar 2024.
 

Arbejdsstedet er primært i administrationsbygningen i Hvorslev. Der er gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

Tiltrædelse 1. maj 2023 eller gerne tidligere.

 

7. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte sekretariatschef Benjamin Steen på mobil 42 65 90 38. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.


8. Ansættelsesprocedure

Favrskov Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Sekretariatschef Benjamin Steen
 • Sekretariatskonsulent Hanne Pinholt Jeppesen
 • Sekretariatskonsulent Camilla Kæseler Kongsgaard
 • Sekretariatskonsulent Daniel Søndergaard.

 

Ansøgningsfristen er mandag den 13. marts 2023. Søg jobbet via favrskov.dk/job. 

Vi forventer at afholde første samtale mandag 20. marts 2023. En eventuel anden samtale afholdes mandag 27. marts 2023. Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.