You are here

Sikkerhedsinstruks for sovende børn i dagtilbud

Favrskov Kommunes sikkerhedsinstruks og retningslinjer for sovende børn i dagpleje, integreret institution og børnehave

Generelt

Instruksen om sovebørn i dagplejen, integrerede institutioner og børnehaver er udarbejdet af en pædagogisk og sundhedsfaglig arbejdsgruppe. Børn og Skole er ansvarlige for at udbrede denne information.

 • De daglige pædagogiske ledere i dagplejen og daginstitutionerne er ansvarlige for at give instruktion til det personale, der har ansvar for lægning af og tilsyn med sovebørn.
 • Områdelederen er ansvarlig for, at sikkerheden med jævne mellemrum diskuteres.
 • Ved tvivl eller uenighed kontaktes dagplejepædagogerne/den daglige pædagogiske leder.

Sove ude eller inde

 • Der er i Danmark tradition for, at små børn sover ude. Det er derfor et udtalt ønske fra forældre, at børnene sover ude. Der er ikke sundhedsfagligt belæg for, at børn bør sove ude – et ventileret rum med en tilpas temperatur er lige så godt for barnet. Dette kan også tilgodese personalets arbejdsstillinger.
 • Hvis et barn skal sove i barnevogn/krybbe, skal det sove i sele.
  • Et barn må aldrig sove i barnevogn uden sele – heller ikke selvom det praktiseres i barnets hjem.
 • Børn, der sover uroligt og fastspændes i sele, er en dårlig kombination. Derfor må de ikke sove i barnevogn/krybbe, men skal placeres inde på egnet soveplads (godkendt madras, campingseng eller sovetelt).
 • Børnene må ikke sove ude, når temperaturen er under minus 10 grader. Barnets kropstemperatur vurderes løbende.
 • Medarbejderen vurderer, om et barn er egnet til at sove i sele – ved tvivl eller uenighed med forældre kontaktes dagplejepædagogen/den daglige pædagogiske leder.
 • Har et barn brug for barnevognens trygge ramme, men skal sove inde, kan soveteltet anvendes i stedet.
   

Sovestillinger

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn, der ikke kan vende sig selv, skal lægges til at sove på ryggen for at forebygge vuggedød. Favrskov Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefaling.
 • Børn der, af sig selv, vedvarende forsøger at vende til en alternativ sovestilling, må aldrig placeres i en sele. Derfor skal de sove inde.
 • Børn i sele skal altid lægges til at sove på ryggen.
   

Tilsyn med sovende børn

 • Barnevogne/krybber skal placeres, så det er muligt for dagplejer/personale at se og høre børnene.
 • Børn, der sover inde, skal placeres på samme etage, som dagplejeren/personalet opholder sig på.
 • Der tages ved placering hensyn til vejret.
 • Der føres hyppige tilsyn med børnene, mens de sover.
   

Barnevogne

 • Dagplejen/daginstitutionen stiller et antal barnevogne/krybber til rådighed – er der ikke barnevogne nok til det aktuelle antal børn, medbringer forældrene selv barnevogn. Det aftales i dagplejen ved kontaktbesøg.
 • Alle barnevogne skal være i sikkerhedsmæssig korrekt stand og skal være godkendt af Dansk Varefakta. Kombivogne er IKKE godkendt som sovevogne.
 • Private barnevogne kontrolleres også, efter den har været med hjemme på weekend.
 • Barnevognen skal være forsynet med sele godkendt af Dansk Varefakta – kontrolleres af dagplejer/personale.
  • Seler monteret i kombivogne er IKKE godkendte som soveseler.
 • Barnevogne, der anvendes i forbindelse med legestue, kontrolleres af den enkelte dagplejer, inden de bliver taget i brug (alle dagplejere har fået en tjekliste til det).
   

Campingsenge

 • Campingsenge/rejsesenge skal være godkendt af Dansk Varefakta.
 • Dagplejer/personale sikrer, at sengen er i forsvarlig stand, og at lukkemekanismerne fungerer korrekt.
   

Soveseler

 • Ingen sele kan anses for at være helt sikker, hvilket støtter behovet for tilsyn/overvågning.
 • Soveseler skal være godkendt af Dansk Varefakta og opfylde europæisk sikkerhedsstandard DS/ EN 13210:2004.
 • Dagplejer/personale instrueres af dagplejepædagog/daglig pædagogisk leder i korrekt montering og brug af selen.
 • Selernes korrekte montering kontrolleres før hver soveperiode af dagplejer/personale.
 • Inden barnet forlades, kontrolleres spænder eller lynlåse i selen for slitage/korrekt funktion.
 • Seler, der er mere end fem år eller vurderes som slidte, må ikke anvendes i dagpleje/institution.
 • Dagplejeren tjekker seler i barnevogne i legestuen, før de bliver taget i brug. Selerne tilpasses det enkelte barn.
 • Vågne børn i sele må ikke være alene.
   

Babyalarm

 • Babyalarmer kan give falsk tryghed og kan ikke erstatte hyppige tilsyn – derfor skal alarm og hyppigt tilsyn kombineres.
   

Suttekæder

 • Suttekæder kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og må derfor ikke anvendes, når barnet sover.
   

Puder

 • Puder kan ifølge Sundhedsstyrelsen udgøre en sikkerhedsrisiko for børn under et år og må derfor ikke anvendes.
   

Regnslag og fluenet

 • Når barnet sover ude, skal vognen/krybben have fluenet på af hensyn til katte, insekter med videre.
 • Der må kun anvendes fluenet, som passer til vognens størrelse.
 • Fluenet skal fastgøres korrekt og kontrolleres af dagplejer/personale før brug.
 • Regnslag anvendes ved kraftig nedbør.
 • Hvis regnslag og fluenet udgør en risiko for barnet, skal barnet sove inde.
   

Private børnepassere

Denne sikkerhedsinstruks indgår også i kommunens retningslinjer for private børnepassere/pasningsordninger.

Allerede godkendte private børnepassere vejledes om instruksens indhold.

Nye private børnepassere introduceres til denne instruks i forbindelse med godkendelse.

Ved de løbende tilsyn kontrolleres, at instruksen overholdes.

Senest opdateret

30.03.2020
vivbr