You are here

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for social- og sundhedsområdet.

Udvalget udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om udbygningsplaner og sektorplaner inden for udvalgets område. Det laver også indstillinger i forhold til samarbejder og kontrakter med andre myndigheder på sygehus- og sundhedsområdet.

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område.

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget

 

Dagsordener og referater

Se alle dagsordener og referater fra Social- og sundhedsudvalget

Senest opdateret

01.10.2020
tjoh