You are here

SOSU-uddannelsen

På ældreområdet i Favrskov Kommune kan du uddanne dig til job med mening, ansvar og omsorg for andre mennesker.

Interesserer du dig for andre mennesker og for sundhed og omsorg? Ønsker du at uddanne dig til et fag, hvor du skal støtte borgere, der har brug for hjælp til at få et hverdagslivs til at fungere? Kan du lide at samarbejde med andre og tage ansvar? Med en social- og sundhedsuddannelse (SOSU) uddanner du dig til et job med mening og muligheder.

Favrskov Kommune tilbyder uddannelsen til SOSU-hjælper og SOSU-assistent i samarbejde med SOSU-skolerne i Århus, Randers og Silkeborg.

Når du ansættes som elev i Favrskov Kommune, er det i en erhvervsrettet uddannelse, hvor du skiftevis er i skole og i praktik. På den måde er der fokus på, at den teori, du lærer i skolen, omsættes i praksis.

Du er automatisk sikret en praktikplads på en arbejdsplads, hvor uddannede og engagerede vejledere og øvrige medarbejdere støtter op om dine muligheder for læring.

For at kvalificere dig til at komme ind på de to uddannelser, skal du gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløb 2 varer op til 20 uger.

Du kan søge mere information om, hvordan du optages på Grundforløb 2 på SOSU-skolen. Læs mere om de to uddannelser nedenfor – og på SOSU-skolernes hjemmesider: 

sosuranders.dk

sosuøstjylland.dk

SOSU-uddannelserne

 • Hvordan bliver jeg SOSU-assistent?

  Du skal først gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-assistentelev.

  Uddannelsen til SOSU-assistent varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Længden på uddannelsen afhænger af tidligere uddannelse, erfaring fra faget, og din alder.

  Som SOSU-assistent arbejder du med sundhed og omsorg hos ældre, syge eller borgere med handicap. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse. Sammen med både borgere og pårørende samt mange fagpersoner kommer du til at arbejde på tværs af fag og sektorer.

  Som SOSU-assistent skal du både være fagligt dygtig og samtidig have gode personlige kompetencer.

  Du skal i uddannelsen opnå viden og færdigheder indenfor kompetenceområdet: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og praktik i 3 praktikfelter. Første praktik er i det nære sundhedsvæsen i Favrskov Kommune i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecenter. Anden praktik er en psykiatripraktik, og det kan være i socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og indenfor demens/misbrugsområdet. Den tredje og sidste praktik er en somatisk praktik, der er delt mellem somatisk sygehus i Region Midtjylland og primær sundhedstjeneste i Favrskov Kommune.

  I alle praktikker bliver du tilknyttet en uddannet vejleder, der sammen med din gruppeleder og dine kolleger har fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø.

  Vi forventer, at du i uddannelsen viser motivation og et højt personligt engagement, og at du tager ansvar for at skabe sammenhæng mellem dine skole- og praktikophold. Igennem uddannelsen arbejder du med at opbygge din faglige identitet, hvor ansvar, overblik, selvstændighed og faglig kunnen sammen med gode personlige kompetencer er nøgleord.

  Nogle elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge, Sverige, Spanien, Island og Ghana. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

 • Hvordan bliver jeg SOSU-hjælper?

  Du skal først gennemføre og bestå et Grundforløb 2 SOSU på op til 20 uger på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-hjælperelev. Uddannelsen til SOSU-hjælper varer 1 år og 2 måneder.

  Som SOSU-hjælper i ældreområdet skal du vejlede og støtte mennesker med at få hverdagslivet til at fungere. Du skal anvende din viden om rehabilitering, sundhed og pleje, og du skal kunne drage omsorg for andre, og leve dig ind i andres situation. Det er vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

  Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og to praktikophold i ældreområdet. Praktikkerne foregår på plejecentre og i hjemmeplejen.

  Du bliver tilknyttet en uddannet vejleder, der enten er SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Din vejleder vil sammen med din gruppeleder og dine kolleger have fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø. Din vejleder hjælper dig godt i gang og vil støtte og udfordre dig undervejs med relevante aktiviteter og opgaver.

  Vi forventer derfor af dig, at du viser motivation for at lære faget, at du er nysgerrig, åben og engageret, og at du tager ansvar for at lære i såvel skole som praktik.

  Nogle af vores elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge og Sverige. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

 • Ansøgningsfrister, uddannelsesstart og svardatoer

  For SOSU-hjælper-uddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen starter nye hold 3 gange om året: 1. april, 1. august og 1. december. For begge uddannelser gælder følgende ansøgningsfrister og svardatoer i 2020:

   

  Uddannelsesstart 1. april 2020

  Ansøgningsfrist: 14. januar 2020

  Svar om optagelse: 19. februar 2020

   

  Uddannelsesstart 1. august 2020

  Ansøgningsfrist: 3. maj 2020

  Svar om optagelse: 27. maj 2020

   

  Uddannelsesstart 1. december 2020

  Ansøgningsfrist: 20. september 2020

  Svar om optagelse: 21. oktober 2020

 • Løn under uddannelsen

  Lønsatser for SOSU-elever

  Når du ansættes som SOSU-elev i Favrskov Kommune, Uddannelsesafdelingen, fastsættes din elevløn ud fra nedenstående:

  For SOSU-hjælperelever/ SSH pr. 1. august 2019:

  • Elevløn: 11.606,11 kr.
  • Voksenelever/ voksenlærlinge: 19.906,92 kr.
    

  For SOSU-assistentelever/ SSA pr. 1. august 2019:

  • Elevløn, første års ansættelse: 12.796,39 kr.
  • Elevløn, efter et års ansættelse: 14.622,69 kr.
  • Voksenelever/ voksenlærlinge: 19.906,92 kr.


  Kriterier for tildeling af voksenelevløn og voksenlærlingeløn i 2020

  I 2020 vil Favrskov Kommune styrke rekrutteringen af dygtige elever over 25 år til vores uddannelser. Dette gøres ved at ansætte voksenlærlinge og tildele voksenelevløn på et lavere timetal, end hvad der kræves i henhold til overenskomsten. Uddannelsesafdelingen vil forud for ansættelsen vurdere din erfaring og eventuelt indhente udtalelser/referencer.
   

  Ansættelse som voksenlærling

  Hvis du er fyldt 25 år og gennem jobcentret godkendes som voksenlærling, kan du ved tilbud om ansættelse som SOSU-elev i Favrskov Kommune søge om voksenlærlingeløn på både SSH-uddannelsen og SSA-uddannelsen. Hvis du godkendes som voksenlærling, og tilbydes ansættelse hos os, stiller vi ikke krav om arbejdserfaring inden for faget.

  Du skal være opmærksom på, at en ansættelse som voksenlærling kan have betydning for, om du er berettiget til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse eller efter afsluttet uddannelse. Søg vejledning hos din A-kasse.
   

  Ansættelse som voksenelev

  Hvis du er fyldt 25 år, og ikke opfylder kriterierne for at blive voksenlærling, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud eller fra pædagogisk arbejde med børn/voksne optjent inden for de seneste 4 år. 

  • SSH-uddannelsen: Mindst 520 timers erfaring svarende til 24 timer i gennemsnit pr. uge i 4 mdr. 
  • SSA-uddannelsen: Mindst 624 timers erfaring svarende til 24 timer i gennemsnit pr. uge i 6 mdr.

  I beregningen af dit erfaringsgrundlag tager vi udgangspunkt i nedenstående tællemetode som følger af overenskomsten:
  Elever, som ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse, aflønnes med voksenelevløn. Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at eleven inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget:

  • Inden for overenskomstens område
  • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende/private plejehjem
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
  • Som handicaphjælper på voksenområdet
  • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 procent. Ansættelse som elev medregnes ikke.

Kontakt

Joan Sindberg
Uddannelsesansvarlig
Tlf. 89 64 12 57
Irene Winther
Uddannelsesansvarlig
Tlf. 89 64 12 56

Senest opdateret

15.01.2020
mbdm