You are here

SOSU-uddannelsen

På ældreområdet i Favrskov Kommune kan du uddanne dig til job med mening, ansvar og omsorg for andre mennesker.

Interesserer du dig for andre mennesker og for sundhed og omsorg? Ønsker du at uddanne dig til et fag, hvor du skal støtte borgere, der har brug for hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere? Kan du lide at samarbejde med andre og tage ansvar? Med en social- og sundhedsuddannelse (SOSU) uddanner du dig til et job med mening og muligheder.

Favrskov Kommune tilbyder uddannelsen til SOSU-hjælper og SOSU-assistent i samarbejde med SOSU-skolerne i Århus, Randers og Silkeborg.

Når du ansættes som elev i Favrskov Kommune, er det i en erhvervsrettet uddannelse, hvor du skiftevis er i skole og i praktik. På den måde er der fokus på, at den teori, du lærer i skolen, omsættes i praksis.

Du er automatisk sikret en praktikplads på en arbejdsplads, hvor uddannede og engagerede vejledere og øvrige medarbejdere støtter op om dine muligheder for læring.

For at kvalificere dig til at komme ind på de to uddannelser, skal du gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløb 2 varer op til 20 uger.

Du kan søge mere information om, hvordan du optages på Grundforløb 2 på SOSU-skolen. Læs mere om de to uddannelser nedenfor – og på SOSU-skolernes hjemmesider: 

Randers Social- og Sundhedsskole

SOSU Østjylland

SOSU-uddannelserne

 • Hvordan bliver jeg SOSU-assistent?

  Du skal først gennemføre og bestå Grundforløb 2 SOSU på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-assistentelev.

  Uddannelsen til SOSU-assistent varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Længden på uddannelsen afhænger af tidligere uddannelse, erfaring fra faget, og din alder.

  Som SOSU-assistent arbejder du med sundhed og omsorg hos ældre, syge eller borgere med handicap. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse. Sammen med både borgere og pårørende samt mange fagpersoner kommer du til at arbejde på tværs af fag og sektorer.

  Som SOSU-assistent skal du både være fagligt dygtig og samtidig have gode personlige kompetencer.

  Du skal i uddannelsen opnå viden og færdigheder inden for: professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og praktik i tre praktikfelter. Første praktik er i det nære sundhedsvæsen i Favrskov Kommune i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecenter. Anden praktik er en psykiatripraktik, og det kan være i socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og inden for demens/misbrugsområdet. Den tredje og sidste praktik er en somatisk praktik, der er delt mellem somatisk sygehus i Region Midtjylland og primær sundhedstjeneste i Favrskov Kommune.

  I alle praktikker bliver du tilknyttet en uddannet vejleder, der sammen med din gruppeleder og dine kolleger har fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø.

  Vi forventer, at du i uddannelsen viser motivation og et højt personligt engagement, og at du tager ansvar for at skabe sammenhæng mellem dine skole- og praktikophold. Igennem uddannelsen arbejder du med at opbygge din faglige identitet, hvor ansvar, overblik, selvstændighed og faglig kunnen sammen med gode personlige kompetencer er nøgleord.

  Nogle elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge, Sverige, Spanien, Island og Ghana. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

 • Hvordan bliver jeg SOSU-hjælper?

  Du skal først gennemføre og bestå et Grundforløb 2 SOSU på op til 20 uger på en SOSU-skole. Grundforløbet kvalificerer dig til at søge ansættelse som SOSU-hjælperelev. Uddannelsen til SOSU-hjælper varer 1 år og 2 måneder.

  Som SOSU-hjælper i ældreområdet skal du vejlede og støtte mennesker med at få hverdagslivet til at fungere. Du skal anvende din viden om rehabilitering, sundhed og pleje, og du skal kunne drage omsorg for andre, og leve dig ind i andres situation. Det er vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

  Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du har teoretiske skoleophold på en SOSU-skole og to praktikophold i ældreområdet. Praktikkerne foregår på plejecentre og i hjemmeplejen.

  Du bliver tilknyttet en uddannet vejleder, der enten er SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Din vejleder vil sammen med din gruppeleder og dine kolleger have fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø. Din vejleder hjælper dig godt i gang og vil støtte og udfordre dig undervejs med relevante aktiviteter og opgaver.

  Vi forventer derfor af dig, at du viser motivation for at lære faget, at du er nysgerrig, åben og engageret, og at du tager ansvar for at lære i såvel skole som praktik.

  Nogle af vores elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge og Sverige. SOSU-skolerne står for samarbejdet med de udenlandske praktiksteder og kan informere mere om dine muligheder.

 • Ansøgningsfrister, uddannelsesstart og svardatoer

  For SOSU-hjælper-uddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen starter nye hold tre gange om året: 1. april, 1. august og 1. december. For begge uddannelser gælder følgende ansøgningsfrister og svardatoer i 2020:

   

  Uddannelsesstart 1. april 2020

  Ansøgningsfrist: 14. januar 2020

  Svar om optagelse: 19. februar 2020

   

  Uddannelsesstart 1. august 2020

  Ansøgningsfrist: 3. maj 2020

  Svar om optagelse: 27. maj 2020

   

  Uddannelsesstart 1. december 2020

  Ansøgningsfrist: 20. september 2020

  Svar om optagelse: 21. oktober 2020

 • Løn under uddannelsen

  Når du ansættes som SOSU-elev i Favrskov Kommune, Uddannelsesafdelingen, vil din elevløn blive fastsat ud fra nedenstående:
   

  Lønnen for SOSU-hjælperelever/ SSH pr. 1. august 2020


  Elevløn             11.606,11 kr.
  Voksenelever/ voksenlærlinge     19.906,92 kr.

  For SOSU-assistentelever/ SSA pr. 1. august 2020


  Elevløn, første års ansættelse     12.796,39 kr.
  Elevløn, efter et års ansættelse     14.622,69 kr.
  Voksenelever/ voksenlærlinge    19.906,92 kr.


  Kriterier for tildeling af voksenelevløn og voksenlærlingeløn til optag december 2020


  Favrskov Kommune vil styrke rekrutteringen af dygtige elever over 25 år til vores uddannelser i en forsøgsperiode til optaget december 2020. 

  Dette gøres ved at ansætte voksenlærlinge og tildele voksenelevløn på et lavere timetal, end hvad der kræves i henhold til overenskomsten. Uddannelsesafdelingen vil forud for din ansættelse lave en individuel vurdering af din erfaring, søge oplysninger gennem jobcenteret og eventuelt indhente udtalelser/referencer.


  Ansættelse som voksenlærling

  Hvis du er fyldt 25 år og opfylder kriterierne for ansættelse som voksenlærling, bliver du tilbudt dette efter bekræftelse på godkendelse fra dit jobcenter. Du skal være opmærksom på, at en ansættelse som voksenlærling kan have betydning for, om du er berettiget til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse eller efter afsluttet uddannelse. Søg vejledning i din A-kasse.
  Hvis du ikke ønsker ansættelse som voksenlærling, kan du ansættes på løn efter overenskomsten.


  Ansættelse som voksenelev

  Hvis du er fyldt 25 år, og ikke opfylder kriterierne for at blive voksenlærling, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud, eller fra pædagogisk arbejde med børn/voksne optjent inden for de seneste 4 år. Du skal have mindst 520 timers erfaring svarende til 24 timer i gennemsnit pr. uge i 4 måneder.

Kontakt

Sara Jonasson Tuffs
Uddannelsesansvarlig
Tlf. 89 64 12 57
Irene Winther
Uddannelsesansvarlig
Tlf. 89 64 12 56

Senest opdateret

01.09.2020
mbdm