You are here

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn, unge og voksne

I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksis tilbyder.

Hvilken behandlingsform, der konkret tilbydes, afgøres ved en individuel vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på:

  • Tandens betydning for tyggeevne eller udseende
  • Samarbejdsevne ved eksempelvis tandregulering
  • Muligheden for at vedligeholde behandlingsresultatet ved god hjemmetandpleje.


Behandling udføres af personale fra den kommunale tandpleje og eventuelt i et samarbejde med Specialtandplejen i Region Midtjylland, hvortil der også kan henvises til behandling i helnarkose.

De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.
Er der akut behov for nødbehandling kan en af de kommunale klinikker kontaktes

Pris og egenbetaling

Der er en egenbetaling for borgeren i 2021 på max. kr. 2.050,-  for at være tilknyttet specialtandplejen.
Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år og opkræves en gang årligt i januar måned.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen, men skal ikke der udover betale for selve tandbehandlingen.
Borgeren skal dog som hovedregel selv arrangere og betale for transport til behandlingsstedet.

Sådan kommer man med i ordningen

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil enten have vanskeligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger eller det vil være helt umuligt for dem at benytte private tilbud. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og/eller psykisk, og vil typisk være varig. De borgere, der bliver behandlet, har eksempelvis: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose.

Personer, der principielt godt ville kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Tandlæger, læger, sygepleje‐ eller pædagogisk personale, støttepersoner med flere kan henvise patienter til visitation til specialtandpleje eller hjælpe med at udfylde henvisningsblanket.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til fortsat behandling i omsorgstandplejeordningen.

Det er den kommunale tandpleje, der visiterer borgerne endeligt ind i ordningen.

Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager over kommunens afgørelse.

Henvisningen skal sendes til den kommunale specialtandpleje.
Enten via Digital Post eller postadresse Hammelvej 7, 8370 Hadsten.

Senest opdateret

04.01.2021
jkro