You are here

Storparcel i Hadsten

Kirkevej 8 i Hadsten er ikke længere i udbud. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål angående storparcellen.

Kirkevej 8 er en centralt beliggende storparcel, der indeholder mulighed for opførelsen af ca. 40 attraktive, sydvendt og udsigtsvenlige etageboliger på Kirkevej 8 i Hadsten.

Storeparcellen ligger tæt ved byens centrum med gode og varierende indkøbsmuligheder, i gåafstand til tog- og busforbindelser og tæt på en række forskellige kulturtilbud.

Byrådet ønsker, at der på grunden opføres attraktive etageboliger af høj kvalitet, som appellerer til såvel det yngre lejlighedssegment som til seniorer, der ønsker at sælge deres nuværende parcelhus i Hadsten og i stedet erhverve eller leje en velbeliggende lejlighed centralt i byen.

I nedenstående materialet finder du en grundig gennemgang af udbudsvilkår, vilkår for bedømmelse og processen for udvælgelse af projekt. 

Her kan du læse: 

Salgsmateriale for Kirkevej 8 i Hadsten og Salgsvilkår for Kirkevej 8 i Hadsten.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg på grundsalg@favrskov.dk eller telefon 89 64 51 04.

Mere om storparcellen Kirkevej 8

 • Tekniske forhold

  Jordbundsforhold og jordforurening

   

  Favrskov Kommune har ikke foretaget nærmere undersøgelse af jordbundsforholdene.

   

  Kommunen har ikke kendskab til forureningsforholdene på grunden, ud over det der fremgår af attest fra Region Midtjylland. Se attest om jordforureningsforhold fra Region Midtjylland:

  Kirkevej 8 og Dr. Larsensvej 9.

   

  Køber kan inden 6 måneder efter overtagelsen - og før byggemodning og byggeri sættes igang - træde tilbage fra handlen, hvis køber ved jordbunds- og forureningsundersøgelser konstaterer, at købers projekt ikke kan realiseres uden væsentlige meromkostninger. Se i øvrigt salgsvilkårenes pkt. 1.

   

  Byggemodning

  Køber forestår al byggemodning indenfor storparcellens afgrænsning. Byggemodning skal ske efter kommunal standard - jf.  salgsvilkår for Kirkevej 8 (link når J er klar)

   

  Forsyningsselskaber

  Kontakt forsyningsselskaberne ved spørgsmål om takster og øvrig forsyning:

   

  Kloak

  El

  Vand

  Varme

  Favrskov Forsyning
  Tlf. 8964 5010
  www.favrskovforsyning.dk

  forsyning@favrskovforsyning.dk

  EnergiMidt A/S
  Tietgensvej 2-4
  8600 Silkeborg
  Tlf. 7015 1560
  www.energimidt.dk

  Hadsten Vandværk
  Ellemosevej 7
  8370 Hadsten
  Tlf. 8698 0822
  vand@hadstenvandvaerk.dk

   

  Hadsten Varmeværk
  Toftegårdsvej 30
  8370 Hadsten
  Tlf. 8698 1155

  info@hadsten-varmevaerk.dk

   

Senest opdateret

02.04.2019
anoh