You are here

Takster på Social- og Sundhedsområdet

Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold

Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.

Social og SundhedTakster i kr. 2021Takster i kr. 2020
Tilbud til pensionister
Kost, hjemmeboendeHovedret hjemmeboende med udbringning52,0051,00
Biret hjemmeboende med udbringning16,0015,50
Hovedret hjemmeboende uden udbringning45,5045,00
Biret hjemmeboende uden udbringning14,5014,50
Kost, plejecentreDøgnkost plejecentre pr. måned3.834,003.759,00
Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max. 3.759 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder.126,05123,24
AflastningsopholdAflastningsophold139,25141,78
Tilskud samt priser i.f.m. frit valg
Praktisk hjælp / plejePraktisk hjælp, hverdag pr. timeFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)377,30
Pleje, hverdag pr. timeFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)413,50
Personlig pleje, øvrige tider pr. timeFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)523,20
MadserviceMadservice med udbringning til hjemmet, biretFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)17,50
Madservice med udbringning til hjemmet, hovedretFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)61,50
Madservice uden udbringning til hjemmet, biretFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)15,00
Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedretFastsættes 1. juni 2021 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2020)53,00

Senest opdateret

23.11.2020
kmaj