You are here

Takster på Social- og Sundhedsområdet

Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold

Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.

Social og SundhedTakster i kr. 2019Takster i kr. 2020
Tilbud til pensionister
Kost, hjemmeboendeHovedret hjemmeboende med udbringning50,0051,00
Biret hjemmeboende med udbringning15,5015,50
Hovedret hjemmeboende uden udbringning44,0045,00
Biret hjemmeboende uden udbringning14,5014,50
Kost, plejecentreDøgnkost plejecentre pr. måned3.685,003.759,00
Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max. 3.759 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor, afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder.121,15123,24
AflastningsopholdAflastningsophold135,60141,78
Tilskud samt priser i.f.m. frit valg
Praktisk hjælp / plejePraktisk hjælp, hverdag pr. time370,60Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
Pleje, hverdag pr. time406,50Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
Personlig pleje, øvrige tider pr. time513,70Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
MadserviceMadservice med udbringning til hjemmet, biret17,00Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret58,50Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
Madservice uden udbringning til hjemmet, biret14,50Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)
Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret50,50 Fastsættes 1. juni 2020 (på grundlag af regnskabs-resultatet for 2019)

Senest opdateret

04.02.2020
kmaj