You are here

Takster på Teknik- og Miljø-området

Her kan du blandt andet se, hvad det koster at få behandlet din byggesag, stadepladser, bidrag til parkeringsfond

Læs også mere om priserne på affald, deponi og rottebekæmpelse.

Teknik og MiljøTakster i kr. i 2021Takster i kr. i 2020
Affald & deponiSe aktuelle takster på favrskovforsyning.dk. Se feltengaard.dk for deponeringsegnet affald.
SpildevandSe aktuelle takster på favrskovforsyning.dk
RottebekæmpelseFastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten.0,0650‰0,0680‰
Byggesagsgebyrer
Kommunalbestyrelsen kan efter § 39 i bygningsreglementet 2018 opkræve gebyr for behandling af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret er efter tidsforbrug og opkræves for alle typer byggerier som der kræves byggetilladelse til, herunder nedrivninger. Gebyret vil i de fleste tilfælde blive opkrævet af to omgange, dels ved byggetilladelsen og dels ved færdigmelding af byggeriet. Undtaget for opkrævning af byggesagsgebyr er erhvervsbygninger, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug og virksomhedsbygninger – undtaget er dog ikke virksomhedsbygninger, der anvendes til boligformål, undervisning og lignende, herunder børneinstitutioner. Pr. time826,00805,00
Dispensation i forhold til § 20 i Planloven, hvor byggeriets etageareal overstiger 250 m2 eller en højde på mere end 8,5 meter og orienteringen omfatter mere end 10 beboere og foreninger. For disse sager opkræves gebyr i medfør af bekendtgørelse nr. 1116 af 13.9.2007.Pr. høringspart. Dog maksimum 5.000 kr.303,00298,00
Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven Tilsyn og godkendelse af forurenende virksomhed pr. time338,22335,19
Sejlads på GudenåenRegistrering af sejl- og motorbåde (pr. år pr. enhed)200,00200,00
Gæsteregistrering, sejl- og motorbåde (gælder 14 dage)75,0075,00
Koncessionsenhed (pr. år pr. enhed) 300,00300,00
Gebyr for planerGebyr for kommuneplan, lokalplan og sektorplaner (trykte udgaver)100,00100,00
Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag pr. parkeringsplads40.000,0040.000,00
StadepladsStadeplads v. torvehandel 1 år / 1 dag om ugen2.170,002.140,00
Stadeplads v. torvehandel 3 mdr / 1 dag om ugen 556,00548,00
KolonihaverLeje af kolonihaver800,00790,00
Beredskabsområdet Gebyr for tilslutning af brandtekniske installationer (inkl. moms)2.566,002.528,00
Gebyr for overvågning af brandtekniske installationer (inkl. moms)5.813,005.727,00
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+3) (ekskl. moms)5.977,005.889,00
Gebyr for udrykning til blinde alarmer (1HL+5) (ekskl. moms)8.410,008.286,00

Senest opdateret

23.11.2020
tjoh