You are here

Udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet

Gudenåen forbindes af langt de fleste med rekreativ sejlads, og turismen i Gudenåsystemet er historisk set tæt knyttet til sejlads.

Har du lyst til at være udlejer i Gudenåsystemet? Så kan du læse mere og komme i gang med at ansøge på Gudenåkomitéens hjemmeside. Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017.

Ordningen går i korte træk ud på følgende: For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet fra 2017 skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. En koncession koster 300 kr. årligt.

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende.

Der er ikke noget loft på, hvor mange koncessioner der kan ansøges om.

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der på grund af åens beskaffenhed dog loft over, hvor meget udlejningssejlads der kan foregå. Det reguleres elektronisk.

Som udgangspunkt er der ikke loft over, hvilke fartøjstyper der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

Læs mere på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Senest opdateret

19.09.2016
dole