You are here

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Torsdag 1. februar kl. 19.00 hos Inside i Hammel, holder Favrskov Kommune valg til Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer, og udvalget er sammensat som følger:

To medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

To medlemmer vælges af foreninger indenfor den folkeoplysende voksenundervisning.

Syv medlemmer vælges af foreninger indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med følgende fordeling:

  • fire medlemmer, der repræsenterer sports- og idrætsforeningerne,
  • to medlemmer, der repræsenterer spejderne/korpsene,
  • et medlem, der repræsenterer andre foreninger.

 

I valgmødet skal der vælges medlemmer og stedfortrædere fra aftenskolerne, idrætsforeningerne, spejderne/korpsene og andre foreninger.

Godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune, der det seneste år inden valget har fået tilskud efter folkeoplysningsloven eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan deltage i valgmødet og foreslå kandidater.

Der er sendt indbydelse til valgmødet direkte til de foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreninger, der herudover mener sig berettiget til at deltage i valgmødet, kan ved henvendelse til Teknik og Kultur få tilsendt indbydelse og tilmeldingsblanket. Forvaltningen kan kontaktes på telefon 8964 4103 eller mail: habh@favrskov.dk.

I valgmødet kan deltage højst én repræsentant for hver forening. Tilmeldingsfrist til valgmødet er torsdag 25. januar 2018. Deltagelse i valgmødet er betinget af, at der er foretaget tilmelding indenfor tilmeldingsfristen.

 

Tilmelding sendes til: Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup eller på mail til habh@favrskov.dk.

 

Senest opdateret

17.01.2018
anoh