You are here

Vandløbsregulativer

Der skal udarbejdes vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb.

Af vandløbsregulativerne fremgår de gældende regler for administration af vandløbene. I regulativerne er der fastsat regler for en lang række forhold, blandt andet bestemmelser for vandløbets vedligehold, form og evne til at lede vand.

Favrskov Kommune er i gang med at revidere vandløbsregulativerne for alle kommunens offentlige vandløb.

Se regulativet på mitvandloeb.dk - her kan du zoome ind på et kort og få at vide, hvad der gælder for lige netop din vandløbsstrækning.

De gældende vandløbsregulativer kan ses her:


Proceduren for vedtagelse af et regulativ er beskrevet her i Vandløbsloven

Du kan læse mere om udarbejdelse af regulativer i folderen Udarbejdelse af vandløbsregulativer.

Har du spørgsmål til indholdet eller revisionen af regulativerne, er du velkommen til at henvende dig til kommunens afdeling for Landbrug og Natur, vandløbsgruppen.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Andrea Høj Plejdrup
E-mail: ahpl@favrskov.dk
Tlf: 8964 5214

 

Christian Overgaard Christensen
E-mail: cchr@favrskov.dk
Tlf: 8964 5233

 

Ole Borg Christensen
E-mail: ochr@favrskov.dk
Tlf: 8964 5123

Senest opdateret

17.08.2020
anoh