You are here

Vision

Vores vision er en vigtig ledetråd i arbejdet med at gøre Favrskov Kommune til et godt sted at arbejde, bo og leve.

I visionen står der, at kommunen skal være:

  • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
  • En åben kommune i dialog med omverdenen
  • En bosætningskommune med en god kommunal service
  • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
  • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø


Læs hele visionen nedenfor.

I det daglige styres kommunens mange serviceområder af retningslinjer og af politikker, som Favrskov Byråd vedtager for en række opgaveområder.

Nedenfor kan du finde mere information om de politikker, som Favrskov Byråd har vedtaget.

styrelsesvedtægten for Favrskov Kommune kan du læse mere om udvalgsstrukturen i Favrskov, og i forretningsordenen for byrådet kan du læse mere om procedurerne for byrådets arbejde.

Publikationer

Vision for Favrskov Kommune

Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som Byrådet ønsker at stille til rådighed for kommunens borgere, virksomheder mv. 

Vision for Favrskov Kommune

Senest opdateret

07.11.2018
tjoh