Afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om ikke miljøvurderingspligt for uddybning af grøft i Borridsø Skov på mat. nr. 3b, Tind By, Gerning.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens § 15.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens § 15.

Afgørelsen kan tilgås her.

Klagefristen er 4 uger og udløber 16. december 2022.

Afgørelse
18.
nov.
2022
16.
dec.
2022
8881 Thorsø
Natur og vandløb