Fejlmeld gade- og trafiklys

Gadebelysning

Meld fejl på gadelamper direkte ind til EL:CON her. Jo mere præcise oplysninger du kan give om fejlen, des hurtigere kan El:CON rette op på den. Derfor er det vigtigt, at du udfylder hele skemaet i linket. Vær opmærksom på, at denne løsning kun drejer sig om gadebelysning.

Har du ikke mulighed for at bruge denne løsning, kan du ringe til EL:CON på 72 66 70 00

Trafiklys (lyskryds/signalanlæg)

Fejl vedrørende kommunens trafiklys/signalanlæg kan fejlmeldes via Borgertip eller hos Verdo på vagttelefon 89 11 49 00

Ved akutte henvendelser som påkørsel, blottede ledninger eller slukket anlæg, bør vagttelefonen benyttes.

Mere om gade- og trafiklys

Ved eftersyn og udbedring af fejl på vejbelysningen, er det nødvendigt at tænde for lyset i dagtimerne.

I flere byer hænger gadebelysningen sammen i større områder hvilket vil medføre, at lyset kan være tændt på flere veje og stier.

Større områder uden lys skyldes oftest kabelfejl, som kan opstå efter f.eks. gravearbejde, lynnedslag eller tilsvarende forhold.

Udbedringen af fejl kan kompliceres af behov for gravearbejde og lokalisering af kabelbruddet. Ved længerevarende udfald vil kommunes vedligeholder forsøge at opkoble dele af anlægget, så opfanget af mørklægningen begrænses

Favrskov Kommune er i gang med at implementere intelligent styring af vejbelysningen, hvor en styringsenhed tænder og slukker lyset efter hvornår solen står op og går ned.

Enkelte steder tænder og slukker vejbelysningen efter et tidsstillet ur med lyssensor.

Ved udbedring af mindre fejl kan der gå op til 14 dage. Større fejl udbedres hurtigst muligt, afhængig af fejlens kompleksitet.

Ved akutte fejl som strømafbrydelse eller væltede master, hvor der er risiko for spændingsfare eller anden trafik- eller personrisiko, skal kommunes vedligeholder øjeblikket afhjælpe fejlen indenfor 2 timer fra fejlen indmeldes

Det er muligt at flytte en gadelampe 1-2 meter afhængig af bl.a. regularitet i den eksisterende belysning.

Det er kommunens drift og vedligeholder der foretager flytningen. Man skal selv varetage alle udgifter i forbindelse med flytningen.

For at Favrskov Kommune kan godkende flytningen af en gadelampe, skal du kontakte Trafik og Veje på [email protected].

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]