Fejlmeld gade- og trafiklys

Hjælp os med at minimere fejl på gade- og trafiklys

Via linket i den første grå kasse, kan du selv fejlmelde defekte gadelys til EL:CON. Jo mere præcise oplysninger du kan give om fejlen, des hurtigere kan El:CON rette op på den. Derfor er det vigtigt, at du udfylder hele skemaet i linket.

Har du ikke mulighed for at bruge denne løsning, kan du ringe til EL:CON på 72 66 70 00

Fejl vedrørende trafiklys kan du fejlmelde via mail til favrskov@atki.dk.

Eller via Vagttelefon på 53 50 56 77

Mere om gade- og trafiklys

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Det er firmaet EL:CON, som står for drift og vedligehold af gadelys i  kommunen.

Når anlæggene skal tjekkes eller serviceres, er det nødvendigt at have gadelyset tændt, da det meste af arbejdet foregår i dagtimerne indenfor normal arbejdstid.

I flere byer hænger gadebelysningen sammen. Det betyder, at lyset kan være tændt på flere veje, hvis der skal arbejdes ét sted.  

Du kan fejlmelde gadelys direkte til EL:CON via linket i den grå kasse.

Større fejl udbedres hurtigst muligt.

Ved mindre fejl kan der gå op til 14 dage. Ved generelle fejl og udfald, som strømafbrydelser eller væltede master, hvor der er tale om spændingsfare eller anden trafik- eller personrisiko, skal EL:CON øjeblikkelig afhjælpe fejlen. Det vil sige, at de påbegynder udbedring af fejlen indenfor 2 timer.

Fejlmelding kan også ske på telefon  72 22 65 00

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk