Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere på plejehjem og til hjemmeboende, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud

Omsorgstandplejen er for borgere, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan komme til en almindelig tandlæge.

En eventuel behandling tager udgangspunkt i borgerens ønsker samt en faglig vurdering, der blandt andet forholder sig til, om behandlingen er overkommelig og gavnlig for borgeren.

Omsorgstandplejen omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder, mundhule og proteser 1-2 gange årligt og derudover efter behov
  • Forebyggelse og behandling af sygdomme i tænderne og lidelser i munden samt vejledning og støtte til din daglige tandpleje
  • Undervisning og praktisk demonstration i korrekt tand- og protesepleje

Som udgangspunkt tilbydes omsorgstandplejen af Favrskov kommunale Tandpleje, og der er indgået aftale med firmaet ”Hjemmetandplejen” om, at de udfører omsorgstandplejen for en del af de borgere, der er tilknyttet ordningen.

Omsorgstandpleje udføres efter aftale med borgeren og kan foregå både i borgerens hjem eller på klinik. Brugerbetalingen i 2024 er 590 kr. for hele året, hvorefter alle nødvendige behandlinger er gratis.

Du skal kontakte Visitationen for at høre nærmere om mulighederne for omsorgstandpleje. Du kan kontakte Visitationen direkte via nedenstående kontaktoplysninger eller udfylde ansøgningsskemaet til omsorgstandpleje.

Tandbørster i glas

Ansøg om omsorgstandpleje

Kontakt Visitationen for at høre mere om mulighederne for omsorgstandpleje.

Ring til Visitationen på telefon 89 64 25 05 eller udfyld ansøgningsskemaet til omsorgstandpleje.

Udfyld elektronisk ansøgning om omsorgstandpleje