Her på siden kan du se, hvordan du kan brevstemme, hvordan du kan få hjælp til at stemme - eller hvor dit valgsted ligger.

Brevstemme

Før et valg har du mulighed for at brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark.

Søndag 9. juni 2024 er der Europa-Parlamentsvalg. Fra mandag 29. april 2024 til og med torsdag 6. juni 2024 kl. 16.00 kan du brevstemme på ethvert folkeregister eller borgerservicecenter. Torsdag 6. juni 2024 holder Borgerservice i Hinnerup åbent for brevstemmemodtagelse til kl. 18.00.

Torsdag 6. juni 2024 modtager Favrskov Bibliotekerne ikke brevstemmer efter kl. 16.00.

I Favrskov Kommune kan du brevstemme på Borgerservicecentret, Skovvej 20, Hinnerup og på bibliotekerne i den bemandede åbningstid 

Du kan, udover de normale åbningstider, også brevstemme i Borgerservicecentret, Skovvej 20, Hinnerup:

 • Lørdag 25. maj 2024 kl. 9.00-12.00
 • Lørdag 1. juni 2024 kl. 9.00-12.00

Husk altid at medbringe legitimation - eksempelvis sundhedskort, kørekort, pas eller valgkort (som du dog først modtager cirka syv dage før valget).

Hjælpemidler 

På alle brevstemmesteder er der sorte filtpenne, en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse og en LED-lampe, hvor du selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald.

På Borgerservicecenteret, Skovvej 20 i Hinnerup, er der et hæve-sænke-bord til kørestolsbrugere og et CCTV, der forstørrer en tekst. 

Ansøg om at brevstemme hjemme

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at komme til afstemningsstedet på valgdagen, kan du søge om at brevstemme i dit eget hjem.

Fra mandag 13. maj og frem til tirsdag 28. maj 2024 kan du ringe til Favrskov Kommune på tlf. 89 64 10 10 og ansøge telefonisk om at stemme i eget hjem.

Du kan også bede om at få et ansøgningsskema tilsendt eller udfylde og printe ansøgningsskemaet om at brevstemme hjemme her.

Du kan aflevere det udfyldte ansøgningsskema på Borgerservicecentret i Hinnerup eller på et Favrskovs fire biblioteker. Du kan også sende det til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Favrskov Kommune skal have modtaget ansøgningsskemaet senest tirsdag 28. maj kl. 18.00.

Du modtager et brev fra os, når vi har gennemgået ansøgningerne. Hvis din ansøgning imødekommes, forventer vi at komme på besøg for at modtage din brevstemme i dit hjem om eftermiddagen 4. juni 2024.

Flytter du inden valget?

Dit valgsted er der, hvor du har adresse fredag den 24. maj 2024.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du flytter lige før valget

Ændring af afstemningssted

Som vælger kan du søge om at få lov til at afgive din stemme på et andet valgsted i bopælskommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

Du finder ansøgningsskemaet om at ændre afstemningssted her 

Din ansøgning skal sendes til Borgerservice, Skovvej 20, 8382 Hinnerup senest torsdag 31. maj 2024 kl. 12.00.

Afstemningsstedet Hadsten Nord, Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt på valgdagen. Det betyder, at der er et særligt hæve-/sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere, en CCTV læseskærm. Derudover er der ligesom på de øvrige afstemningssteder en LED lampe med mulighed for justering af lysstyrke m.m., lup og særlige filtpenne til svagtseende 

Valgsteder i Favrskov

Der er 14 valgsteder i Favrskov Kommune – du kan se dem på kortet her, hvor du ved klik i kortet kan finde adresserne på de enkelte valgsteder.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal stemme, så indtast din adresse. Adressen på dit valgsted vil blive vist ved klik på ”Valgsted” indenfor dit afstemningsområde.

Dit valgsted vil også stå på dit valgkort, som du modtager med posten i ugen op til valgdagen.

Valgkort

Du modtager dit valgkort med posten

Du kan forvente at modtage dit valgkort med posten i ugen op til valgdagen. Valgkort sendes ud løbende, og du modtager derfor ikke nødvendigvis dit valgkort samtidig med andre vælgere, heller ikke selvom I har samme adresse. På dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme (dit valgsted).

Valgkortet er dit adgangskort til valget

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du bliver spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du skal opgive din fødselsdato til valgstyreren.
Når du har fået dine stemmesedler, skal du gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds, hvorefter stemmesedlerne skal foldes sammen og lægges i en af de forseglede stemmeurner udenfor stemmeboksen.

Har du ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort på valgdagen, har du fortsat mulighed for at stemme på valgdagen. Du skal møde op på dit valgsted med gyldig legitimation, eksempelvis sundhedskort, kørekort eller pas. Den ansvarlige på valgstedet sørger for at udstede et erstatningsvalgkort, så du kan stemme.

Forkerte oplysninger på dit valgkort

Er der forkerte oplysninger på dit valgkort, kan du også henvende dig til Borgerservicecentret.

Fødder under gardiner ved valg i idrætshal

Mulighed for at stemme udenfor

Hvis du på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan komme ind på valgstedet, kan du stemme uden for. 

Mød blot op på dit valgsted, hvor du ved indgangen eller udenfor finder telefonnumre på medarbejdere på valgstedet. Ring til dem, så vil de komme ud til dig og hjælpe dig med at stemme udenfor.

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen 

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Afstemningsstedet Hadsten Nord i Hadsten Kultur- og Idrætscenter er udpeget som særligt handicapvenligt. Det betyder, at der udover de ovenfor nævnte hjælpemidler er et hæve-sænkebord med vippeplade til brug for kørestolsbrugere og en CCTV læseskærm. 

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune.

Her finder du skemaet til at søge om at skifte til et andet valgsted (skal være Borgerservice i hænde senest torsdag 31. maj 2024 kl. 12.00.)

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og
Boligministeriets valg-hjemmeside valg.im.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til:

 • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte valgsted

Mere information om valg i Favrskov Kommune

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

På borger.dk kan du læse mere om, hvem der kan stemme til Europa-Parlamentsvalget.

For at undgå kødannelse og gøre det lettere at registrere dig, inden du skal sætte dit kryds, er der på samtlige valgsteder i Favrskov Kommune indført digitale valglister.

På dit valgkort er der en digital kode i form af en stregkode, som du sikkert kender fra varerne i et supermarked.

Valgfrit valgbord

Når du kommer til valgstedet, er du ikke længere tilknyttet et fast valgbord, men det er derimod valgfrit, hvilket valgord du vil benytte dig af. Det vil sige slut med lange køer ved ét valgbord, mens der er tomt ved andre.

Sikkerheden ligger i selve stregkoden, som registreres og sikrer, at du kun kan stemme én gang. Det betyder, at når først koden er registreret i systemet, kan den ikke anvendes igen.

Valgbøgerne er elektroniske, men oplysningerne om, hvilke personer der har stemt, slettes på præcis samme måde som ved en almindelig valgbog.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det kommer til at foregå, er der hjælp at hente på valgstedet, hvor dygtige hjælpere kan træde til.

Nedenfor finder du en række links til borger.dk og sider med generelle informationer om valg i Danmark.

Valg til Folketinget

Læs generelle informationer på borger.dk om folketingsvalg i Danmark.

Valg til byråd og regionsråd

Favrskov Byråd har 25 medlemmer. Regionsrådet for Region Midtjylland består af 41 politikere. Medlemmerne i såvel byråd som regionsråd er valgt for fire år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om de respektive valg, om mulighederne for at brevstemme, om valgkort og meget mere:

Valg til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer valgt i de 28 medlemsstater. Medlemmerne i Parlamentet (MEP’erne) vælges for fem år ad gangen.

På borger.dk kan du læse mere om valg til Europa-Parlamentet

Folkeafstemning

På borger.dk kan du læse mere om folkeafstemninger 

Læs mere om valg på Danmarks officielle hjemmesider om valg:  

Michelle Therkildsen 89 64 30 43
Mie Tvede 89 64 63 34

Kontakt

Borgerservice

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.