Få hjælp gennem Visitationen

Har du brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmehjælp, hjemmepleje eller anden hjælp, skal du starte med at kontakte Visitationen på tlf. 89 64 25 05 - Visitationen har åbent kl. 9.00-15.00 på hverdage.

Læs mere om vores muligheder for at hjælpe dig

Har du spørgsmål til ledelsen på ældreområdet, finder du her kontaktoplysninger på ældrechef og distriktsledere samt link til gruppeledere i hjemmepleje og på plejecentre.

Ældrechef

Jeanette Rokbøl
Mail: [email protected]
Tlf. 29 61 74 53

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Områdeledere på ældreområdet

Visitation og Hjælpemidler

Annemette W. Licht
Konstitueret områdeleder
[email protected]
Tlf. 51 22 83 43

Hjemmeplejen Favrskov Øst og Rehabilitering

Mette Fogh Petersen
Områdeleder
[email protected]
Tlf. 30 16 74 78

Hjemmeplejen Favrskov Vest

Lene Gravgaard
Områdeleder
[email protected]
Tlf. 23 30 20 45

Plejecentrene, Favrskov Øst

Anette Overgaard Eriksen
Områdeleder
[email protected]
Tlf. 60 54 84 05

Plejecentrene, Favrskov Vest

Områdeleder - vakant