Boliger til ældre og borgere med handicap

Kommunen råder over et antal ældre- og handicapvenlige boliger, som du kan ansøge om

Ved behandling af din ansøgning gennemgår Visitationen følgende områder:

 • Sociale forhold
 • Fysiske og helbredsmæssige forhold
 • Psykiske forhold
 • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
 • Netværk
 • Formål med boligskift
 • Oplysninger fra andre instanser, eksempelvis lægelige udtalelser

Som ansøger skal du i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger.

På baggrund af oplysningerne udarbejder Visitationen en afgørelse på baggrund af dine behov.

Hvor er der ældreboliger og handicapvenlige boliger i Favrskov?

 • Anlægsvej, 8860 Ulstrup (26 boliger) – ældreboliger 
 • Odinsvej, 8881 Thorsø (10 boliger) – ældreboliger 
 • Skolevej, 8870 Langå (10 boliger) – ældreboliger  
 • Anemonevej, 8870 Langå (8 boliger) – ældreboliger  
 • Hvedevænget, 8370 Hadsten (36 boliger) – ældreboliger 
 • Dalsbrovej, Voldum, 8370 Hadsten (4 boliger) – ældreboliger 
 • Stadion Allé, 8382 Hinnerup (8 boliger) – Familieboliger
 • Fredensgade, 8382 Hinnerup (18 boliger) – Familieboliger
 • Østergade, 8382 Hinnerup (22 boliger) – Familieboliger
 • Simonsens Have, Søften, 8382 Hinnerup (20 boliger) – ældreboliger 
 • Borgergade, Sall, 8450 Hammel (3 boliger) – Familieboliger
 • Gl. Hammelvej, Voldby, 8450 Hammel (6 boliger) – Familieboliger
 • Apotekerhaven (Gl. Frijsenborgvej) 8450 Hammel (10 boliger) – Familieboliger
 • Nørregade, 8450 Hammel (13 boliger) – Familieboliger
 • Danasvej, 8450 Hammel (20 boliger) – ældreboliger 
 • Vadstedvej, 8450 Hammel (24 boliger) – Familieboliger
 • Vestervangsvej, 8450 Hammel (8 boliger) – Familieboliger
 • Tommesensvej, 8450 Hammel (6 boliger) – Familieboliger
 • Møllebakken, 8471 Lading (5 boliger) – Familieboliger

Til alle boliger er der mulighed for at søge om boligydelse og boligindskudslån.

 • Anlægsvej, 8860 Ulstrup (26 boliger)
 • Odinsvej, 8881 Thorsø (10 boliger)
 • Skolevej, 8870 Langå (10 boliger)
 • Anemonevej, 8870 Langå (8 boliger)
 • Hvedevænget, 8370 Hadsten (36 boliger)
 • Dalsbrovej, Voldum, 8370 Hadsten (4 boliger)
 • Simonsens Have, Søften, 8382 Hinnerup (20 boliger)
 • Danasvej, 8450 Hammel (20 boliger)

Til alle boliger er der mulighed for at søge om boligydelse og boligindskudslån.

Billedet viser en ældre kvinde med stok

Ansøg digitalt om bolig

Du søger digital om en ældre- og handicapegnet bolig via linket. 

Gå til digital ansøgning om bolig

Spørgsmål og svar om ældre- og handicapegnede boliger

Du søger om ældre- og handicapegnet bolig ved at henvende dig til Visitationen (se kontaktinformation nederst på siden). 

Du kan også søge digitalt ved at trykke på linket herover.

Ældre- og handicapegnede boliger er et tilbud til borgere, som i væsentlig grad er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, og kan blive mere selvhjulpne ved at flytte til en særlig indrettet bolig.

Kommunen foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig.

Nedenstående kriterier vil indgå i den individuelle vurdering:

 • Behovet for personlig pleje kan ikke dækkes i din nuværende bolig
 • Boligskiftet skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation
 • Boligskiftet skal hjælpe dine muligheder for at bevare størst mulig selvstændighed i forhold til dine personlige behov
 • Boligskiftet skal fremme mulighederne for, at den hjælp du har behov for kan gives med størst mulig kvalitet
 • Boligskiftet skal give mulighed for, at du kan anvende de hjælpemidler, du har behov for
 • Boligskiftet skal forbedre dine muligheder for socialt samvær

Visitationen sender en skriftlig afgørelse til dig efter behandling af din ansøgning.

Afgørelsen indeholder:

 • En skriftlig begrundelse for afgørelsen
 • ​Hvilken visitator, du kan kontakte vedrørende afgørelsen

Ja, der er en venteliste.

Ventelisten er en oversigt over de borgere, der er godkendt til at få en ældre- og handicapegnet bolig i Favrskov Kommune, men endnu ikke har fået en bolig.

Når en bolig bliver ledig, vil Visitationen ud fra ventelisten vurdere, hvilken borger der aktuelt har det største behov og anvise boligen herefter. Har to borgere det samme behov, vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig.

Du skal på ansøgningen tilkendegive dit ønske for, hvilket område du ønsker at få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i. Hvis du skriver flere områder på din ansøgning, vil det øge dine muligheder for at få tilbudt en bolig.

Hvis du får tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i det/de ønskede områder, og du ikke ønsker den tilbudte bolig, bliver du normalt slettet fra ventelisten. Der skal være helt specielle forhold i din situation, for at dette ikke sker.

Har du afslået et tilbud om ældre- og handicapegnet bolig, bliver du kontaktet af en visitator, der afgør, om du ud fra dine begrundelser, fortsat er berettiget til at stå på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig.

Ønsker du senere at søge en ældre- og handicapegnet bolig igen, skal din situation være forværret i forhold til tidligere. Det er fordi du ved dit "nej tak" til en bolig i det ønskede område har tilkendegivet, at dit behov for boligskift ikke er aktuelt.

Retten til frit valg omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, hvis borgeren med behov for en ældre- og handicapegnet bolig ønsker det.

Tilbuddet, der gives til en borger, skal i givet fald være egnet til to personer.

Hvis borgeren, der er anvist en ældrebolig, dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i boligen, så længe pågældende ønsker det.

Du må have ét husdyr med i følgende afdelinger af ældreboligerne i Favrskov: 

 • Tommesensvej (Hammel)
 • Vadstedvej (Hammel)
 • Borgergade (Hammel)
 • Apotekerhaven (Hammel)
 • Vestervangsvej (Hammel)
 • Stadion Allé (Hinnerup)

I følgende boliger må du have husdyr med efter aftale:

 • Anlægsvej i Ulstrup
 • Ældreboligerne ved Thorshøj i Thorsø
   

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid

Mandag til fredag: kl. 9.00-15.00

Kl. 9-11 træffes sagsbehandlere indenfor områderne: Hjemmehjælp, hjælpemidler, træning,  kørselsordninger, plejeboliger og ældreboliger

Personlig træffetid efter aftale.

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til fredag kl. 9.00-14.00