Helhedsplaner

Her kan du læse, hvad en helhedsplan er, og hvilken betydning den kan have for dig og dit lokalområde.

En helhedsplan er en plan, der fastlægger vejforløb, grønne områder, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område.

Helhedsplanen kan blive konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt byrum eller landskaber. 

Med en helhedsplan sikrer kommunen, at det område planen er for, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder. Specielt hvis udviklingen af området sker over en længere tidsperiode og ikke på én gang.

Helhedsplanen giver et overblik over, hvilke tanker og planer der er omkring udviklingen i et større område.

Se de lokale helhedsplaner for Favrskov i dokumentlisten.

Grafikken viser Favrskov Kommune på et kort over Østjylland

Se den aktuelle Kommuneplan 2021-32

Kommuneplanen er den overordnede plan for de næste 12 års udvikling i byerne og det åbne land i Favrskov Kommune. Planen er særlig rettet mod den fysiske udvikling. Det er en langsigtet og helhedsorienteret strategi for byudvikling og for benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Se Kommuneplanen