Hjælp i hverdagen

Får du brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmehjælp, hjemmepleje eller anden hjælp, skal du starte med at kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger herunder.

Vi aftaler sammen med dig, om der er behov for et møde med dig og eventuelt dine pårørende. Visitationen er fleksibel, så vi gør meget for at finde et tidspunkt, hvor både du og dine pårørende har mulighed for at deltage. Vi mødes også gerne online, hvis det passer jer bedst.

Favrskov Kommunes vision er, at borgerne skal være herre i eget liv. Tildeling af hjælp tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer.

Når vi vurderer dit behov for hjælp, vil du i de fleste tilfælde blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, så du kan få hjælp til at bruge dine ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt. Der kan også være tale om at finde frem til det hjælpemiddel, der giver dig den lettelse i dagligdagen, som du har brug for. Derudover kan en del af hjælpen også være at finde en velfærdsteknologisk løsning - eksempelvis hjælp via skærm eller brug af elektroniske påmindelser til at huske sin medicin.

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid

Mandag til fredag: kl. 9.00-15.00

Kl. 9-11 træffes sagsbehandlere indenfor områderne: Hjemmehjælp, hjælpemidler, træning,  kørselsordninger, plejeboliger og ældreboliger

Personlig træffetid efter aftale.

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til fredag kl. 9.00-14.00

Praktisk information om visiteret hjælp

Du har frit valg med hensyn til, hvilken leverandør, du vil vælge. Det betyder, at du kan vælge mellem Favrskov Kommunes hjemmepleje eller de private godkendte leverandører. Det er Visitationen, som bestiller hjælpen hos den leverandør, du har valgt.

Du kan også vælge at få et fritvalgsbevis og selv vælge at finde en CVR-registreret virksomhed, der kan levere de ydelser du er visiteret til. Leverandøren skal leve op til Favrskov Kommunes krav.

Private leverandører:

Praktisk hjælp (hjemmehjælp)
Personlig pleje (hjemmepleje)

Hjemmehjælp og personlig pleje er gratis, hvis Visitationen vurderer, at du har behov for hjælp. 

Hjælpens omfang afhænger af, hvor meget du selv kan klare, og hvor meget du kan tage del i de praktiske opgaver.

Den afhænger også af, om der er andre i din husstand, som kan løse opgaverne og hvordan din bolig er. 

Du kan også udpege en person til at udføre hjælpen - så skal visitationen godkende personen.

Du kan få bevilget hjælp til forskellige opgaver som morgen- og aftentoilette, hjælp til at tage tøj af og på, toiletbesøg, forflytninger, rede seng samt andre plejeopgaver.

Du kan også få hjælp til at indtage doseret medicin, hvis du har behov for det.

Bad bevilges som udgangspunkt én gang om ugen.

Hjælp til hårpleje udover almindelig hårvask skal du fortsat have udført af en uddannet frisør.

Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt.

Leverandøren aflyser ikke aftaler om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje.

Aftaler om praktisk hjælp kan i særlige tilfælde flyttes til en anden dag indenfor 5 hverdage.

Snak med din hjælper og kontakt Visitationen, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både, hvis dit behov bliver større eller mindre.

Du er altid velkommen til at kontakte Visitationen, hvis du har spørgsmål til din hjælp. 

Favrskov Byråd har vedtaget frister for sagsbehandling - de definerer, hvor lang tid det må tage at behandle din ansøgning. 

Se fristerne for sagsbehandling her

Når du er visiteret til mad, personlig pleje eller praktisk hjælp i eget hjem, kan du benytte et fritvalgsbevis, hvor du selv finder en anden leverandør af din hjælp.

Leverandøren skal overholde Favrskov Kommunes kvalitetskrav. Du kan se krav til leverandører her

Hvad skal jeg sørge for?

Ønsker du at benytte fritvalgsbeviset, er du ansvarlig for følgende:

  • Du skal selv lave en aftale med en CVR-registreret leverandør, som lever op til Favrskov Kommunes kvalitetskrav.
  • Du skal selv administrere din ordning, herunder aflysninger og ændringer til leverandøren, eksempelvis når du skal på ferie, eller hvis du bliver indlagt.
  • Du skal være hjemme, når leverandøren kommer.
  • Du skal sikre dig, at virksomheden, som du vælger, kan levere den hjælp, som du er visiteret til.

Fritvalgsbeviset er en aftale mellem dig og en leverandør.

I skal derfor blive enige om, hvornår og hvordan maden skal leveres, herunder også en beskedfrist, hvis der er dage, hvor du ikke skal have leveret mad.

I kan også aftale, at du selv henter maden hos leverandøren.

Hvis du ikke kan administrere ordningen, kan Favrskov Kommune fratage dig fritvalgsbeviset, og du vil blive bevilliget madservice fra Det Danske Madhus eller Favrskov Mad.