Hjælp i hverdagen

Får du brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, hjemmehjælp, hjemmepleje eller anden hjælp, skal du starte med at kontakte Visitationen.

Favrskov Kommunes vision er, at borgerne skal være herre i eget liv. Tildeling af hjælp tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer.

Når vi vurderer dit behov for hjælp, vil du i de fleste tilfælde blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, så du kan få hjælp til at bruge dine ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt. Der kan også være tale om at finde frem til det hjælpemiddel, der giver dig den lettelse i dagligdagen, som du har brug for.

Har du behov for hjælp i hverdagen, kan du kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. Dit behov for rehabilitering og hjælp bliver vurderet af en visitator i samarbejde med dig.

Kontakt

Visitationen

Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

Telefontid: Mandag til fredag: kl. 9.00-15.00

Kl. 9-11 træffes sagsbehandlere indenfor områderne: Hjemmehjælp, hjælpemidler, træning,  kørselsordninger, plejeboliger og ældreboliger

Personlig træffetid efter aftale.

Udskrivningstelefon for hospitaler

Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Praktisk information om visiteret hjælp

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Du har frit valg med hensyn til, hvilken leverandør, du vil vælge. Det betyder, at du kan vælge mellem Favrskov Kommunes hjemmepleje eller de private godkendte leverandører. Det er Visitationen, som bestiller hjælpen hos den leverandør, du har valgt.

Private leverandører:

Praktisk hjælp (hjemmehjælp)
Personlig pleje (hjemmepleje)

Hjemmehjælp og personlig pleje er gratis, hvis Visitationen vurderer, at du har behov for hjælp. 

Hjælpens omfang afhænger af, hvor meget du selv kan klare, og hvor meget du kan tage del i de praktiske opgaver.

Den afhænger også af, om der er andre i din husstand, som kan løse opgaverne og hvordan din bolig er. 

Du kan også udpege en person til at udføre hjælpen - så skal visitationen godkende personen.

Du kan få bevilget hjælp til forskellige opgaver som fx morgen- og aftentoilette, hjælp til at tage tøj af og på, toiletbesøg, forflytninger, rede seng samt andre plejeopgaver.

Du kan også få hjælp til at indtage doseret medicin, hvis du har behov for det.

Bad bevilges som udgangspunkt én gang om ugen.

Hjælp til hårpleje udover almindelig hårvask skal du fortsat have udført af en uddannet frisør.

Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt.

Leverandøren aflyser ikke aftaler om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje.

Aftaler om praktisk hjælp kan i særlige tilfælde flyttes til en anden dag indenfor 5 hverdage.

Snak med din hjælper og kontakt Visitationen, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både, hvis dit behov bliver større eller mindre.

Du er altid velkommen til at kontakte Visitationen, hvis du har spørgsmål til din hjælp. 

Favrskov Byråd har vedtaget frister for sagsbehandling - de definerer, hvor lang tid det må tage at behandle din ansøgning. 

Se fristerne for sagsbehandling her